Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
ИмеМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер49.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/HR/PROTOKOL-dop.do pism.razrabotka-SZ-15.05.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОТОКОЛ


за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността Началник на отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане”.


ДСП Хасково


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Антоанета Христова Чолакова

Да

Да
2. Петя Михайлова Митева

Да

Да

ДСП Сливен


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Радостина Христова Манчева

Да

Да
2. Георги Веселинов Вишнаров

Да

Да
3. Янка Георгиева Тренчева

Да

Да

ДСП Разлог


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Соня Атанасова Кукова

Да

Да
2. Валентина Михаилова Пулина

Да

Да
3. Джемиле Насъф Гагъм

Да

Да


ДСП Севлиево


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Красимира Йорданова Иванова

Да

Да
2. Пламен Георгиев Иванов

Да

Да


ДСП Тервел


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Стефко Йорданов Стефанов

Да

Да


ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

За ДСП Хасково

1. Антоанета Христова Чолакова

2. Петя Михайлова Митева

ДСП Сливен

1. Радостина Христова Манчева

2. Георги Веселинов Вишнаров

3. Янка Георгиева Тренчева

ДСП Разлог

1. Соня Атанасова Кукова

2. Валентина Михаилова Пулина

3. Джемиле Насъф Гагъм

ДСП Севлиево

  1. . Красимира Йорданова Иванова

2. Пламен Георгиев Иванов

ДСП Тервел

1. Стефко Йорданов Стефанов


Посочените кандидати трябва да се явят на 15.05.2010 г. от 10.00 часа в сградата на МТСП, ул.“Триадица” № 2 за провеждане на писмена разработка.

б) Няма недопуснати кандидати.


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател :

Елена Гюдюлева /п/

и членове:

1. Меглена Попова -Стоянова /п/

2. Калина Ангелова /п/

3. Лиляна Кирчева /п/

Свързани:

Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
За реда и организацията за управление на собствеността в агенция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане анали з
На отчетите за дейността на регионални дирекции за социално подпомагане за четвърто тримесечие на 2010 г
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане докла д
Агенцията за социално подпомагане през второто тримесечие на 2007 година, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 10 от Устройствения правилник...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Оценка на дълготрайни материални активи /дма/ – собственост или предоставени за ползване и управление на Агенцията за социално подпомагане...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане и Старши счетоводител в Дирекция “Социално подпомагане”
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Младши инспектор в отдел „Анализ и информация на контролната дейност”, Инспекторат
Министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане iconРепубликабългари я министерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
София, ул.”Триадица” 2, тел.: (02) 8119 614, факс: (02) 986 11 98, e-mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом