Обявлени е
ИмеОбявлени е
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер8.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dupnitsa.acstre.com/Files/FileType_30/. kmet kv.91-230 - Elena 26.02.2013.doc
О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № 230 / 26.02.2013 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено на собствениците Васил Георгиев Кьосев, Йордан Георгиев Кьосев и Георги Василев Кьосев да изработи за своя сметка проект за изменение на плана за регулация, с което вътрешните граници на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-594 в кв.91 по регулационния план на с. Крайници да съвпадат с границите на поземлен имот с идентификатор 39339.503.60 по кадастралната карта (КК) на с.Крайници.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в стая № 8, етаж 1, Дирекция „Устройство на територията и строителство”, в сградата на Община Дупница.

Свързани:

Обявлени е iconОбщинасливе н обявлени е

Обявлени е iconОбщинасливе н обявлени е

Обявлени е iconОбявлени е
Пуп за улица, засягащи се от изграждането на обект “Реконструкция на ул. “Опълченска”
Обявлени е iconСтоличнаобщин а обявлени е
Пробив бул.”Данаил Николаев” – ІІ етап в участъка от ул.”Веслец” до ул.”Козлодуй”
Обявлени е iconОбявлени е
Пуп за улици, по които ще се изгражда Дубльор на колектор “Н”, кв. “Модерно предградие” Район “Връбница”
Обявлени е iconСтоличнаобщин а обявлени е
Софийски околовръстен път – южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци”
Обявлени е iconОбявлени е
Пуп за улици, по които ще се изгражда Дубльор на колектор “Н”, подобект 3, втори етап, кв. “Модерно предградие” Район “Връбница”
Обявлени е iconОбявлени е
Пуп за улици, по които ще се изгражда Дубльор на колектор “Н”, подобект 3, втори етап, кв. “Модерно предградие” Район “Връбница”
Обявлени е iconОбявлени е
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Етрополе обявява на заинтересованите граждани и организации проект...
Обявлени е iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти -частна собственост за изграждане на обект “Улица от о т. 235в до от 218а между квартал...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом