Решени е
ИмеРешени е
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер25.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rodopi-bg.org/docs/resheniq/Resheniq 81 i 82 2012.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И ВР Е Ш Е Н И Е


81

Прието с Протокол № 8 от 16. 03. 2012 г.


ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на заместник-председателя на Общински съвет „Родопи” Славка Георгиева Диманова;


Във връзка с Предложение с Вх. № 94-ОбС-48/12.03.2012 г. от група общински съветници за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя и на заместник-председателя на Общински съвет „Родопи”, във връзка с насрочена и проведена извънредна сесия на Общински съвет „Родопи”, във връзка с проведено явно гласуване на сесията на ОбС, както и на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация, Общински съвет „Родопи”


Р Е Ш И:


Не прекратява предсрочно правомощията на заместник-председателя на Общински съвет „Родопи” Славка Георгиева Диманова.


Присъствали на явното гласуване: 29


Гласували „За” предсрочното прекратяване на правомощията на зам.-председателя на ОбС „Родопи” Славка Георгиева Диманова – 11

Гласували „Против” предсрочното прекратяване на правомощията на зам.-председателя на ОбС „Родопи” Славка Георгиева Диманова – 17

Гласували „Въздържал се” за предсрочното прекратяване на правомощията на зам.-председателя на ОбС „Родопи” Славка Георгиева Диманова – 1


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И ВР Е Ш Е Н И Е


82

Прието с Протокол № 8 от 16. 03. 2012 г.


ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет „Родопи” Георги Василев Ташев;


Във връзка с Предложение с Вх. № 94-ОбС-48/12.03.2012 г. от група общински съветници за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя и на заместник-председателя на Общински съвет „Родопи”, във връзка с насрочена и проведена извънредна сесия на Общински съвет „Родопи”, във връзка с проведено тайно гласуване на сесията на ОбС, както и на основание чл. 15, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация, Общински съвет „Родопи”


Р Е Ш И:


Не прекратява предсрочно правомощията на Председателя на Общински съвет „Родопи” Георги Василев Ташев.


Присъствали на тайното гласуване: 29


Гласували „За” предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОбС „Родопи” Георги Василев Ташев – 11

Гласували „Против” предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОбС „Родопи” Георги Василев Ташев – 17

Недействителни бюлетини – 1 бр.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/

Свързани:

Решени е iconРешени е

Решени е iconРешени е
Протокол №
Решени е iconДело №2-1-442/12 решени е

Решени е iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
Решени е iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
Решени е icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
Решени е iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
Решени е iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
Решени е iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Решени е iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом