С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на "авторециклиране екобулкар" ад
ИмеС решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на "авторециклиране екобулкар" ад
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер55.66 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ceho.cz/fileadmin/user_upload/CeHO/autovraky/Bulharsko-Spisak_razreshitelni_IUMPS-060
Организации, получили разрешение от МОСВ по чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства


1. “ЕКОБУЛКАР” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 17 - 00/08.12.2006 г.

ЕИК: 130635095,

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. Софиярайон Подуяне, бул. „Владимир Вазов” No 40, ет. 2, тел.: 02/4921840, факс: 02/9506250, Електронна поща: office@ecobulcar.com, интернет страница: www.ecobulcar.com

Представлявано от: АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА  1. АВТОЕКОБУЛ”АД - РЕШЕНИЕ № ООп -07 - 00/29.04.2005 г.

ЕИК: 131374919

Седалище и адрес на управление:

гр. София, кв. Бояна ул. “Маринковица” № 2 Б, ет. 2

Тел. (02) 943 40 76, Факс: (02) 943 40 83, e-mail: avtoecobul@abv.bg, www.avtoekobul.com

Представлявано от: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ


3. “АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 31 - 00/01.06.2009г.

С решение № ООп - 31 - 01/02.12.2011 г. се променя наименованието на дружеството на “АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР” АД

ЕИК: 200688890

Седалище и адрес на управление:

1517 гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов” № 40, ет. 2, тел. 02/492 18 40, факс 02/945 31 90

Представлявано от: АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА  1. ЕКОРЕКАР” АД – (от 20.09.2011 г. В ЛИКВИДАЦИЯ)

РЕШЕНИЕ № ООп - 33 - 00/01.06.2009г.

Седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. “Персенк”, бл. 119, ет. 13, ап. 77

Представлявано от: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТЕНЧЕВпредседател на съвета на директорите и изпълнителен директор

тел. 0889/629-351, dtenchev@mail.bg


5. “ЕКОРЕСОР АУТО ” АД гр.СОФИЯ –РЕШЕНИЕ № ООп - 22 - 00/09.09.2009 г.

ЕИК: 175154344, info@ecoresor-auto.bg

Седалище и адрес на управление:

област София, община София, гр. София, 1870 р-н Кремиковци, кв. Кремиковци, ул.”Св. Георги Победоносец” № 1-А, тел.: 02/994 70 30, 0889 63 77 33, факс:02/994 70 12.

Представлявано от: ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ,

адрес: гр. София, ж.к. “Кремиковци” № 33, ет. 1, ап. 3


6. “ОРСА – Организация за рециклиране на стари автомобили” АД - РЕШЕНИЕ

ООп - 23 - 00/ 29. 09. 2009 г.

ЕИК: 131444613

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Брегалница” № 109, ет. 5, мезонет 2, тел.: +359 2 832 91 67, факс: +359 2 439 30 52, електронен адрес: office@orsa.bg.

Представител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ РУСИНОВ


7. „АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 24 - 00/ 14.10.2009 г.

ЕИК: 131520249

Седалище и адрес на управление и адрес за контакти:

област София (столица), община Столична, гр. София-1574, район Слатина, бул.“Шипченски проход” № 65, ет. 3, тел.: 971 22 15, факс: 973 32 34, e-mail: autorecycling@einet.bg

Представлявано от: ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ ГОРАНОВ

област София (столица), община Столична, гр. София-1574, район Слатина, бул.“Шипченски проход” № 65, ет. 3, тел.: 02/971 22 15, факс: 02/973 32 34, e-mail: autorecycling@einet.bg


8. “ЕКОКАР БЪЛГАРИЯ” АД –РЕШЕНИЕ № ООп - 42 - 00/ 23.10.2009 г.

ЕИК: 200747050

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район “Триадица”, ул. “Княз Борис I” № 98 А, тел.: 02/483 88 81, 02/915 48 14, 0888 111 807, факс: 02/915 48 39, e-mail: office@ecocarbg.com

Представлявано от: ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЛАДОВ


9. ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД –РЕШЕНИЕ

ООп - 43 - 00/ 27.10.2009 г.

ЕИК: 148008310

Седалище и адрес на управление:

област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. “Приморски” № 125

телефон: 052/681580, 052/681594; факс: 052/681581; моб.тел.: 0888 859 221

e-mail: transins@transins.com

Представлявано от: Николай Андонов Николаев

област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. “Приморски” № 125

телефон 052/681580, 052/681594; факс 052/681581


10. НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 44 - 00/ 11.12.2009 г.

ЕИК: 200807775

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район “Витоша”, бул. “Янко Сакъзов” № 30, тел.: 02/806 61 21, факс: 02/806 61 41,

e-mail: info@nordavtorecycling.eu

Представител: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ РУСИНОВ


11.РЕПРОДУКТ БГ” АД –РЕШЕНИЕ № ООп - 51 - 00/ 09.04.2010 г.

ЕИК: 200899970

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район “Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. “Пушкин” № 34Б, ап. 10

тел. и факс: +359 601 69299, моб.тел.; 0888962992,

e-mail: reprodukt_bg@abv.bg

Представлявано от: РУСЛАН НИКОЛОВ ДОНЕВ

област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район “Витоша”, ж.к. „Павлово”, ул. “Пушкин” № 34Б, ап. 10


12. “ФЕНИКС РЕЦИКЛИНГ” АД РЕШЕНИЕ № ООп - 62 - 00/04.08.2010 г.

ЕИК: 201056242

Седалище и адрес на управление:

гр. Дупница 2600, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Разметаница” № 50

тел: 0896893548, факс: 0701/51372, e-mail: ivento@abv.bg

Представлявано от: ЕЛКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА И РАДКА ДОНЕВА МЛАДЕНОВА (поотделно)

гр. Дупница 2600, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Разметаница” № 50

тел: 0896893548, 0894301155, факс: 0701/51372


13. “АУТОРЕК” АД – РЕШЕНИЕ № ООп - 67 - 00/19.10.2010 г.

ЕИК: 201016340

Седалище и адрес на управление:

гр. Бургас 8000, област Бургас, община Бургас, ул. Трайко Китанчев”, № 11, ет. 2,

тел.: 056 88 00 37, факс: 056 88 01 99

Представлявано от: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ


14. „АВТОИДЕЯ” ЕАД – РЕШЕНИЕ № ООп - 68 - 00/21.10.2010 г.

ЕИК: 201205031

Седалище и адрес на управление:

област София (столица), община Столична, гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Васил Левски” № 150, ет. 4, офис № 4

Представлявано от: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ИВАНОВ


15. „АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН” ООД – РЕШЕНИЕ № ООп - 80-00/18.07.2011 г.

ЕИК: 201198131

Седалище и адрес на управление:

област Перник, община Перник, гр. Перник 2308, ул. „Мануш войвода” № 2, тел.: 0896820026 Представлявано от: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН

Свързани:

С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconС решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на "авторециклиране екобулкар" ад
Организации, получили разрешение от мосв по чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за оползотворяване...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconПояснения към Годишния финансов отчет приключващ на 31 декември 2009г. Правен статут
Пф ”Стройинвест”АД. Общото събрание на акционерите от 17. 01. 1998 г приема решение за преуреждане дейността на пф ”Стройинвест”ад...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconГодишен финансов отчет за 20 11
Санита Трейдинг ад) (Дружеството) е регистрирано в България с решение на Варненски Окръжен Съд 3594/ 16. 10. 1998 г. С решение на...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconДоклад за дейността
Варна, к к. Свети Свети Константин и Елена, административна сграда. На 03. 01. 2011 г в Търговския регистър е вписана промяна в наименованието...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconДоклад за дейността
Варна, к к. Свети Свети Константин и Елена, административна сграда. На 03. 01. 2011 г в Търговския регистър е вписана промяна в наименованието...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconДопълнителна информация относно
По точка в На редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 26. 06. 2008 г е взето решение за промяна в наименованието на дружеството,...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconКонсолидиран финансов отчет към 31 декември 2011 година отчет за доходите 1 баланс 2
Кирил Благоев №12. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписваията с еик 201811050 с решение от 02. 12....
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconРешение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството
Вътрешна информация за фактите и обстоятелствата, настъпили през третото тримесечие на 2011 година
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconПредложения за проекто-решения и материали към тях за годишното Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" ад насрочено на 22. 06. 2012 год
Проект за решение ос приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане годишния консолидиран...
С решение № ооп 31 01/02. 12. 2011 г се променя наименованието на дружеството на \"авторециклиране екобулкар\" ад iconПриложения към консолидирания финансов отчет
Съдебната регистрация на дружеството е с Решение от 17 август 1999 г на Хасковски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом