Програма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище" проект „Повишаване на знанията,
ИмеПрограма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище" проект „Повишаване на знанията,
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер16.34 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.aidsprogram.bg/files/Rezume_Botev_Pazardjik-1.doc
Проект „Повишаване на знанията, развитие на уменията и позитивна нагласа за придобиване на сексуална култура, относно рисковото сексуално поведение на подрастващите(ІІІ – VІІІ клас, 10-15 годишна възраст)”


Училищно настоятелство към ОУ „Христо Ботев” - Пазарджик


Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред млади хора във и извън училище” проект „Повишаване на знанията, развитие на уменията и позитивна нагласа за придобиване на сексуална култура, относно рисковото сексуално поведение на подрастващите (ІІІ – VІІІ клас, 10-15 годишна възраст)”, изпълняван от училищното настоятелство към ОУ „Христо Ботев” в Пазарджик. Проектът е по линия на интервенцията “Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН” и се реализира в периода ноември 2006 год. - юни 2007 год.


Повишаване на здравната култура на учениците и насочването им към източници на полезна за това информация, привличане на родителите към процеса на превенция на зависимостите – алкохол, наркотици, тютюнопушене, усъвършенстване на уменията на учителите за преподаване на здравни теми и проблеми, свързани с междуличностното общуване, включване на обществени, научни и културни институции към дейностите по превенция, са приоритети на проекта. Младите хора са привлечени към организирането на събития по повод АНТИСПИН кампании, срещи и дискусии с представители на кабинети за превантивни психологически и медицински услуги, в инициативи с творчески характер, с които изразяват лично мнение и позиция по въпросите на сексуалното съзряване, контрацепцията, ХИВ/СПИН, наркомании и трафик на хора.


В рамките на проекта са проведени здравни обучения на следните теми: „ Наркотици и наркозависимост”, „ Конвенция за правата на детето”, „ Контрацепция”, „ Хигиена на половата система”. Реализирано е обучение на родители на тема: „ Рисково поведение”.

Общият брой на достигнати деца по проекта е 180 човека. От тях 44 посещават часовете по системно здравно образование, в които изграждат основни житейски умения за отговорно поведение.


За партньори на проекта са привлечени Община-Пазарджик, РИОКОЗ, БЧК, Общинския център по наркотични вещества и др.

Свързани:

Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconПрограма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище" проект „Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование,
Проект „Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование, превенция и контрол на рисковото сексуално поведение сред учениците с оглед...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconПрограма „превенция и контрол на хив/спин
Компонент 6 „намаляване на уязвимостта към хив на проституиращите жени и мъже чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconОбщини по програма "превенция и контрол на хив/спин" бургас
Информация за планираните събития на 17 май 2009 Г. По повод международния ден за съпричастност със засегнатите от хив/спин
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconПроект „Срещу грубата сила на хив/спин
Целта на проекта е да бъде развита и утвърдена училищната политика за сексуално здраве и превенция на хив/ спин сред учениците на...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconПрограма „превенция и контрол на хив/спин, ФИНАНСИРАНА ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ спин, туберкулоза и малария програма на обучителна работна среща за ръководни представители на регионалните здравни инспекции
Програма „превенция и контрол на хив/спин”, финансирана от глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconМинистерството на здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на хив/спин с подкрепата на местната власт и неправителствени организации организират следните прояви по повод
Министерството на здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на хив/спин” с подкрепата на местната власт и неправителствени...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconСъвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с трети етап на националната антиспин кампанията ден за съпричастностсъс засегнатите от хив/спин- 20.
Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconМинистерство на здравеопазването програма „Превенция и контрол на хив/спин
...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconПроект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица" чрез подхода „Връстници обучават връстници" Сдружение „Закрила на детето Триадица" Община София
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район...
Програма „Превенция и контрол на хив/спин\" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище\" проект „Повишаване на знанията, iconСъвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин, рзи, общини и нпо във всички 28 области на страната за световния ден за борба срещу спин 1 декември 2011 г. Благоевград
Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, рзи, общини и нпо във всички 28 области на страната за световния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом