Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
ИмеРегионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер12.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riewpz.org/waste12-riewpz/2011/zap.rd.ekoiun.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик
З А П О В Е Д


РД – 08 - 421 / 24.11. 2011год.


На основание чл.53, ал.1 и ал. 2 от Закон за управление на отпадъците – ДВ, бр. 86 2003 год. изм. – ДВ, бр. 30 от 2011 год.

и

във връзка с подадено уведомително писмо с вх. № КД-21-3823/07.11.2011год. от „ЕКО ЮНАЙТЕД” ООД, ЕИК 201094613, с адрес на управление: Област Пазарджик, Община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов” № 34, ет.2, ап.2, с лице, отговорно за управлението : Ибрахим Бичер,


З А Л И Ч А В А М


от регистъра по чл.26, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО / Регистрационен документ № 09 – РД - 116 – 00 от 03.06.2010 год. издаден от РИОСВ – Пазарджик на „ЕКО ЮНАЙТЕД” ООД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.


ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Пазарджик .................

инж. Николай Лулов


гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.orgСвързани:

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик
Във връзка със заявление № кд-21-2055 от 08. 06. 2010 г на “Пътстрой” оод, гр. Пазарджик, и на основание чл. 45, ал. 1, т. 5 от Закона...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconРегионална инспекция по околната среда и водите
Настоящият доклад е опит на експертите в Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен да представят в синтезиран вид информация...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик
Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” №3, Директор: 034/44 43 89, Деж. Тел.: 034/44 18 75, fax: 034/ 44 55 85, e-mail: riewpz@b-trust org
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите -пазарджик
Днес, 21. 10. 2009г., долуподписаната гергана спасова шишиньова в качеството си на Директор на риосв-пазарджик, след като се запознах...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че приема представената документация за Инвестиционно предложение:...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/нуриовос/(пмс...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/нуриовос/(пмс...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/нуриовос/(пмс...
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик iconМинистерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик
Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/нуриовос/(пмс...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом