Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора
ИмеСхема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер28.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sapibg.org/attachments/article/418/short_rezume.doc
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Договор BG051PO001/07/4.2-01/578, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности апробиране на модел за превенция на отпадане от училище”Резюме на проект


Настоящият проект има за цел да гарантира намаляване броя на отпадащите деца от училище като допринесе за изграждане на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности и форми за работа с децата в задължителна училищна възраст и с техните родители. Предвижда се включването на местните партньори от различни нива на взаимодействието: управленски структури, училища, НПО структури, работещи по проблемите на деца в риск да отпаднат от училище. По проекта се предвиждат дейности, които са свързани с разнообразяване на извънкласните и извънучилищни дейности и форми за работа както с децата, базирани на оценка на потребностите и интересите на децата, което да допринесе за по-пълноценно развитие на потенциала на децата и осмисляне на свободното им време. Също така приоритет в настоящето предложение е и целогодишното обхващане на децата в дейности, които ще осмислят тяхното свободно време, ще подкрепят социалното им включване и ще намалят риска от отпадане на от училище. В този контекст ще се развият дейности, които ще насърчат училищни и междуучилищни състезания, изложби и конкурси с участието на децата и техните родители.


Един от приоритетите за развитие в сферата на образованието на община Пазарджик е разширяване на извънкласните и извънучилищни форми за привличане интереса на децата от бедните етнически квартали към училището и знанието.


Целевата група по проекта са:

  • Застрашени от отпадане ученици – това са деца в задължителна училищна възраст, които срещат трудности и при които има риск да отпаднат от училище поради педагогически трудности. Тези трудности може да се дължат и на други странични социални фактори, но като резултат има голяма вероятност детето да отпадне от училище. Тук се включват всички деца, при които има поведенчески проблеми, трудности в общуването с възрастни и връстници, ниска мотивация за учене, липса на жизнени планове и цели, липса на подкрепа от родителите.

  • Учители – това са учители и педагогически съветници, които работят в трите училища, партньори по проекта, които имат лична мотивация да водят ателиета с децата, но се нуждаят от допълнително обучение и развитие на специфична професионална компетентност за оценяване на индивидуалните потребности и риск при децата, както за разработване на специализирани програми за ателиета и групова работа с деца в риск и за използване на интерактивни методи и техники за работа с деца в училищна и извънучилищна среда.

  • Родители – това са родителите на учениците, които са застрашени от отпадане и имат нужда да бъдат подкрепени в родителските си умения и стимулиране на децата да посещават училище.

  • Местни актьори – това са заинтересовани страни от различни структури и нива на партньорство, които участват в изработването на политиките за развитие на услугите за деца на местно ниво: експерти към РИО, директори и учители към училищата в община Пазарджик и обслужващите звена, експерти от отдел „Образование” към Дирекция „Хуманитарна политика”, експерти на Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето”, на МКБППМН, на РПУ (ДПС), експерти към ИСДП и КСУДС, местни НПО и други експерти към община Пазарджик.


Проектът се реализира на територията на Община Пазарджик. Водеща организация е Сдружение „ИСДП” – София. Партньори са Община Пазарджик, VІІ ОУ „Христо Ботев” - Пазарджик, СОУ „Георги Брегов” - Пазарджик, II ОУ ”Стефан Захариев”-Пазарджик. Продължителността на Проекта е 16 месеца – от септември’08 до декември’09.


Свързани:

Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconПрограма „Развитие на човешките ресурси
Схема за безвъзмездна финансова помощ bg 051 po 001 02 “Да направим училището привлекателно за младите хора ”
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора icon002 – Спортна зала за тренировки по тае-бо, степ-аеробика и каланетика
...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на иид по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на иид по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Схема bg051PO1 03-272
Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схемата на предоставяне на безвъзмездна финансова...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconПрограма на евроклуб при 128 соу "Алберт Айнщайн"
Икт. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconДа направим училището привлекателно за младите хора- училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- успех, схема bg051РО001 05-0001, утвърден със заповед № рд09-1767/02. 12. 2011 г
Нп „икт в училище”, приета с рмс №310/20. 04. 2012 г и проект,,Да направим училището привлекателно за младите хора- училище за себеутвърждаване...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconПроект „успех bg 051РО001 – 05 да направим училището привлекателно за младите хора гимназиален етап
Дискусионен клуб „Старасти и мании в съвременната култура на младите хора” ( на немски език )
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconСхема за безвъзмездна финансова помощ
Змсма, с оглед реализацията, изпълнението и отчитането от Община Борово на проект „Подкрепи ме!”, със сключен договор за безвъзмездна...
Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора iconДоставка на материали и консумативи за изпълнение на иид по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- успех, схема b ро001 05
Изходящ № от
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом