Проект "Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността"
ИмеПроект "Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността"
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер13.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aidsprogram.bg/files/Rezume_Bregov.doc
Проект “Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността”


Училищно настоятелство към СОУ „Георги Брегов”

и

СОУ „Георги Брегов”


Пазарджик


Главната цел на проекта е съвместно с учениците да бъде оборудван специален кабинет по здравно образование в СОУ “Георги Брегов”, който да се превърне в желана територия за тях. Кабинетът ще бъде място, където да се срещат учениците, които изучават СИП по здравно образование и посещават клуб “Здраве”, за да генерират идеи и иновации в областта на здравното образование. По този начин младите хора, занимаващи се с тази дейност ще придобият по-голям авторитет и удовлетвореност от собствените си постижения сред училищната общност.


Участието на учениците в оборудването на кабинет по здравно образование, ще спомогне да се заздрави връзката учител-ученик, да се подобри климата в кабинета по здравно образование, като се съчетаят различни стилове на учене и се предоставят алтернативни методи на учение. В настоящият проект здравното образование, насочено към развитие на умения ще се използва за ефективно справяне с редица здравни въпроси, засягащи децата и младите хора в училищна среда, като употреба на алкохол, тютюнопушене и други наркотични вещества, сексуално и репродуктивно здраве, предпазване от ХИВ/СПИН и превенция на насилието.


Целите, задачите и дейностите на проекта са насочени към повишаване нивото на информираност на младите хора и изграждане на позитивни нагласи към здравословни модели на поведение, които ще доведат до изграждане на умения за общуване, вземане на решения, изясняване на ценностите, справяне със стресови ситуации и др. Проектът включва дейности, които ангажират вниманието на родителите и обществеността с проблемите на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора.

Свързани:

Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПрограма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище" проект „Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование,
Проект „Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование, превенция и контрол на рисковото сексуално поведение сред учениците с оглед...
Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПроект,,Превенция на хив/спин чрез сексуалното и здравно образование в сип и извънкласни дейности’’

Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПроект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица" чрез подхода „Връстници обучават връстници" Сдружение „Закрила на детето Триадица" Община София
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район...
Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПроекта „Развиване на устойчива училищна политика по здравно образование" гпне „Гьоте"- бургас
Развиване на устойчива училищна политика по здравно образование” изпълняван от училищното настоятелство на гпне „Гьоте” в Бургас....
Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Избор на изпълнител за създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система по проект bg051PO001 08 „базис база за...
Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПроект "Големите за малките"
Целите на проекта са свързани със създаването на образователна мрежа с фокус върху сексуално и репродуктивно здраве за всички възрастови...
Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПроект „Къде си?
Къде си? Хайде да се намерим!” се цели подобряване и обновяване на програмата по Здравно образование в училище соу „Максим Горки”,...
Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПо биология и здравно образование

Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconКонспект Биология и здравно образование

Проект \"Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността\" iconПротоко л за резултатите на участниците в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
За резултатите на участниците в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом