Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа)
ИмеЗаседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа)
страница1/12
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1.13 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://old.omda.bg/bulg/k_masa/word_variant_iliana/29_03_1990.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 29 март 1990 г., НДК, зала № 6 (13.14 - 22.25 часа)


ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Бих искал да попитам, г-н Желев, дали можем да започваме вече?

Ж. ЖЕЛЕВ: Г-н Лилов, хората не са запознати с текста. Сега се получава текстът. Аз не знам дали други, дали са получили текста на споразумението. Ние също не сме успели да го проучим. Това създава малко напрежение, което е напълно оправдано според мен. Аз не мога да обвинявам никого. В края на краищата, когато се подписва текст, трябва хората да имат време да се запознаят с него.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Какво се предлага в такъв случай?

Ж. ЖЕЛЕВ: В краен случай може и за утре да отложим заседанието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Дали не би могло да постъпим така - докато се изкажат записалите се от дискусията по-миналия ден, на които вие не успяхте да дадете думата поради липса на време, да им дадем възможност да се изкажат, а през това време да бъдат проучени документите, или предпочи­тате някакъв друг начин на работа?

Ж. ЖЕЛЕВ: Хората все пак ще искат да се изкажат върху самия текст. Текстът е най-важното в случая.

ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Да, разбрах вашето мнение. Сега иска думата акад. Сендов.

АКАД. СЕНДОВ: Смятам, че всички тези записали се са имали предвид да се изказват във връзка с подготвените споразумения. Ако има някакви споразумения, сега е излишно да се говори, след като ситуацията се е изменила. По-хубаво е да получим текста, да го четем за половин час и след това да започнем...

Ж. ЖЕЛЕВ: Действително това ще бъде най-разумното.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз не възразявам това да стане. Има ли готовност секретариатът веднага да раздаде текстовете, или вече са раздадени?

Г. СПАСОВ: Не са раздадени.

Ж. ЖЕЛЕВ: Не са размножени още текстове. При това положение... Текстът е 9 страници.

ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Бих желал да чуя мнението на още участници - колко време желаят за проучване на текста, въпреки че, общо взето, позициите са доста добре известни на участниците, но все пак споразуменията, които са направени на основата на компромис между тези позиции, още не са известни и вие имате пълно право да желаете яснота по тях.

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ: Др. Лилов, може ли?

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, разбира се.

ДСЖ: Считаме, че ще бъде действително по-демократично, след като вече ние всички тук сто­ящи подписахме едни документи и след като договарянето стана между две страни, а в момента присъстват на КМ още много политически сили и организации, нека да ни се даде половин час време действително да се запознаем с текста. Ние, вярно, сме запознати с него в общи линии, но по-добре би било самия текст да видим, а след това, ако някой има някакви бележки по него, да го обсъдим.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, това е наше общо желание.

Ние се занимавахме този ден и половина като съпредседатели на КМ, които вие лично упълно­мощихте по предложение на един от делегатите, тъй като се появиха доста сериозни различия и аз смятам, че ние не сме узурпирали в никаква степен нечия воля или някаква особена власт.

ДСЖ: Даже сме убедени, че сте си свършили добре работата, но все пак всички да прочетем текста.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, благодаря ви. Дано не се разочаровате.

Тогава - половин час, така ли?

Ж. ЖЕЛЕВ: Но още няма текст. Текстът не е размножен още. Това е абсурдно.

РЕПЛИКА: Размножава се.

ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Казаха, че е готов текстът. Тук някой каза, че текстът е готов.

Има ли член на секретариата тук или няма?

Л. КУЛИШЕВ: Практически има един готов текст, който обаче не е размножен. Това е текстът на Споразумението за политическите партии.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Той е съгласуван. Аз виждам готов главния текст.

РЕПЛИКА: Носят текста.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Защо не се размножи? Толкова ли е лоша организацията на работата тук?

ДЕМОКРАТИЧЕН МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: Др. Лилов, моето предложение е в 14.00 часа, в такъв случай, да продължим. Текстът вече се раздава.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Предлага'се да се започне работата в 13.50 часа - след половин час. Съгласни ли сте?

Ж. ЖЕЛЕВ: Нека поне 1 час да бъде, да могат да се запознаят хората.

Т. ТАНЕВ: Др. Лилов, може ли само едно предложение?

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да.

Т. ТАНЕВ: Тъй като другия документ за партиите ние вече сме съгласували, по него няма какво да се спори. Остава само вторият документ и предлагам половин час.

Ж. ЖЕЛЕВ: Ние имаме само един текст в случая и за Избирателния закон текстът също го няма.

РЕПЛИКА: Сега ще дойдат, след малко.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Добре, окончателно още веднъж искам да попитам колко време желаят участниците в КМ? Ако желаете, може да отложим КМ за по-късно, тъй като документите наистина изискват проучване. Ако това е общото желание, ние сме готови да го приемем.

Ж. ЖЕЛЕВ: Тъй като някои колеги тук искат да се консултират с техните ръководства, може би най-добре е за утре да я отложим. За утре преди обяд или след обяд, все едно - както се споразуме­ем. ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Лично аз нямам възражения. Единственото, което мога да направя, е да изразя съжаление, че лично аз няма да мога да участвам, но нашата делегация ще участва утре пълноценно в КМ и, ако всички са съгласни, това може да стане утре в удобно за вас време.

Т. ТАНЕВ: Др. Лилов, утре е конгресът на ОФ и на Дружеството „Георги Кирков",

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Те сигурно ще излъчат един представител, който ще може да ги представ­лява тук на КМ.

Иво Георгиев.

И. ГЕОРГИЕВ: Аз мисля, че материята е достатъчно позната. Ние я обсъждаме няколко дни. Предлагам да се вземе предвид само времето, което е достатъчно за всяка една от делегациите да направи необходимите консултации-допълнително с експерти или със своите ръководства. Мисля, че днес трябва да бъде заседанието на КМ и да постигнем необходимото споразумение, имайки предвид, че все пак върви сесия на НС в тези дни. А пък не виждам сериозни аргументи за отлагане на заседанието за утре. Текстът е достатъчно познат. Три дни само това правим.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, благодаря ви. Д-р Тренчев има думата.

К. ТРЕНЧЕВ: Аз искам да направя едно такова възражение.

Първо, текстът е познат на представителите в контактната група. Другите все още не са запоз­нати в детайли. Освен това държа да отбележа, и то дебело да подчертая, че това е документ, с който ние определяме развитието на нацията и мисля, че той се нуждае от едно сериозно проучва­не, и то дума по дума.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Вашето предложение, д-р Тренчев?

К. ТРЕНЧЕВ: Нереално е в рамките на 1-2 часа да искаме да вникнем в детайли в този доку­мент.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, разбрах вашето съображение, но не разбрах вашето предложение?

К. ТРЕНЧЕВ: Предложението е да се отложи заседанието за утре.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да. Други предложения?

РЕПЛИКА: Г-н Тренчев, не е ли по-удачно да си дадем един час, в който да разгледаме докумен­та и след това, ако има нещо, да обсъдим? Утре заседанието отново рискува да ни завари с неизяс­нени позиции. Поне да използваме това, че сме се събрали и да видим има ли още конфликтни моменти. Всички имаме и работа да вършим, освен да стоим тук.

В. ВЪЛКОВ: Др. Лилов, аз предлагам, като отчитам това, че, първо, документът трябва да се прочете, отчитам и това, че може би ще се наложат и някои съгласувания с ръководствата на някои от партиите и организациите на участниците, дали не можем да започнем все пак днес, да кажем, в 17 часа, или в 17.30 часа? Аз не искам да се връщам на този неприятен вчерашен полуден, но ми се струва, че не бива повече да отлагаме въпроса. Има и сесия на НС, и т. н., мисля, че до 17.30 или 18 часа тази вечер би имало възможност да се направи това, което е необходимо на първа сметка, както се казва.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Намирам това предложение за разумно, тъй като наистина едновременно тече и сесията на парламента и ние, ако искаме да внесем принос в неговата работа, това би тряб­вало да го направим днес. Би могло да се започне и по-късно. Да речем, тогава, когато това е удобно на участниците и достатъчно, за да проучат този текст.

Би ли ви устройвало, да речем, 18 часа?

РЕПЛИКА: Г-н Лилов.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте.

П. СИМЕОНОВ: Тук се направи предложение, мисля от младежката организация, ставаше въп­рос за законопроекта, чийто текст ние практически съгласувахме - за политическите партии, основ­ните принципи.

Вчера обаче на нас ни беше представено предложението на Законодателната комисия, подпи­сано от г-н Мръчков, подписано на 27-ми, т. е. онзи ден. В това предложение на Законодателната комисия към законопроекта на Държавния съвет от 15 февруари не е отразено нашето споразуме­ние по основните принципи, главно по проблема за финансирането на политическите партии, къде­то ние изрично казахме, че в допълнение към законопроекта ще се направи проекторешение за 1990 година. Моля за отговор на този въпрос, за да не стане така, че ние постигаме едно политичес­ко споразумение, което после не е отразено в законопроекта и допълненията към него.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Ние не сме подписали още споразумението. Може би това е причината. Аз не зная, не съм информиран. Др. Мръчков е тук, но ние още не сме подписали нито едно от постиг­натите споразумения и те още не са в сила. Предполагам, че това е причината.

Оказва се, че това е единствената причина. Щом подпишем споразуменията, те ще влязат в сила.

Какви други съображения имате? Удовлетворява ли ви предложението за 18.00 часа?

РЕПЛИКА (СДС): Искам от името на нашата делегация да кажа, че ни удовлетворява и го при­ема. Отменяме първото предложение за утре. Съгласни сме за 18.00 часа.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Има ли възражения в някоя от делегациите за 18.00 часа? Няма.

Благодаря ви. Заседанието продължава в 18.00 часа.

(13.28 часа)


НОВА 2


(След прекъсването)

(18.04 часа)

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Бих помолил за внимание.

Добър вечер на всички. Предлагам да открием заседанието на Националната КМ.

Отново бих помолил да извините председателя на нашата партия и ръководителя на нашата делегация - другаря Лилов, който доста преди днешния ден бе поел един личен ангажимент да при­съства извън столицата на масово мероприятие. Нямаше възможност да се откаже от този момент. За съжаление, продължаването на работата на КМ непредвидено и пренасрочването няколко пъти на заседанията, стана причина за това, че не е в състояние да е тук днес.

Така че, д-р Желев, бих помолил и разчитам на вас като негов съпредседател, да ми помогнете да го заместя, доколкото мога и да дадете вашето виждане и вашия съвет как да организираме тазвечерното заседание.

Ж. ЖЕЛЕВ: Доколкото знам, ние имаме да приемем тази вечер и законопроекта за политичес­ките партии, да го подпишем, тъй като по него, струва ми се, стигнахме до съгласие.


ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Ние имаме фактически три въпроса, които стоят на дневния ни ред от доста време, свързани с трите основни законопроекта, които все още не са приети от Народното събрание, и един четвърти въпрос - този за икономическата програма на правителството - както антикризисните мерки, така и основните въпроси на икономическата програма. Тези въпроси, же­лаем или не, стоят на дневен ред. Те са пред нас и ние трябва да уточним с вас по какъв начин ще ги разрешим, тъй като действително времето не чака.

Ж. ЖЕЛЕВ: Ние сме готови да подпишем законопроекта за политическите партии и също така да обсъдим споразумението за основните идеи и принципи за допълнение и изменение на Консти­туцията. Нашето ръководство обсъди най-задълбочено и отговорно този документ и смятаме тук да кажем нашите съображения, виждания.

Що се отнася до споразумението за принципите за избиране на Велико НС, както и другия документ - по икономическите въпроси, може би по-целесъобразно ще бъде тях утре да ги разгледа­ме и приемем.


ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Аз все пак бих изразил известно учудване от това ваше предложение и то е свързано със следното:

Както и нашата общественост успя частично да проследи нашата работа досега, нашите уси­лия бяха насочени към изработването на 3 проекта за споразумение, които да отразяват съгласието на Националната КМ по трите основни законопроекта, за които става дума - за партиите, за изме­ненията в Конституцията и за изборите. И още един проект за споразумение - по икономическите въпроси. Нашите усилия от самото начало, началото датира още преди месец, както си спомняме, бяха да подготвим тези споразумения, така че да могат да послужат като необходимата основа НС да приеме съответните закони, които да отчитат в пълна степен нашите общи виждания, нашето споразумение по тези възлови въпроси. И работата ни през тази седмица - от понеделник, двете закрити заседания, вторник, когато се очертаха становищата и различията, там, където ние ги кон­статирахме с участието на всички делегации на КМ, послужиха като основа за изработването на онези взаимноприемливи крайни решения, които да включим в нашите проекти за споразумение. Ние с вас участвахме в онези консултации от името и по поръчение на ръководствата на съответни­те политически организации и съюзи, за да постигнем тези споразумения именно днес, тъй като, отново подчертавам, ние нямаме време.

Начинът, по който поставяте сега въпроса - да подпишем едни, да обсъждаме други проекти, които са съгласувани - и трите, а и по икономическите проблеми смятам, че и колегите ще потвър­дят, както имахме възможност с моя партньор от контактната група, да констатираме, и там на практика имаме съгласие, имаме постигнато споразумение.

Тъй че моето предложение е да пристъпим към последен прочит, ако е необходимо, и към подписването и на трите проекта, подготвени по трите проектозакона. Правя ви това конкретно предложение.


Ф. БОКОВ: Един въпрос, може ли?

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Ако разрешите, Филип Боков има един въпрос.

Ф. БОКОВ: Г-н съпредседател,-доколкото си спомням, днес на обяд се разделихме поради това, че проектите, които бяхме съгласували, не бяха дадени навреме на участниците в КМ и с моти­вировката те да имат възможност да се запознаят с тях до 18.00 часа.

Какво налага сега тази промяна на вашата позиция? Вие смятате, че споразумението на КМ по законопроекта за изменение на Конституцията не е съгласувано?

Ж. ЖЕЛЕВ: Да, ще отговоря на въпроса. Ние смятаме тези документи за изключително отго­ворни. Те заслужават най-сериозно и задълбочено проучване. И нашето ръководство многократно се занимава с тяхното оглеждане, прередактиране съдържанието, тъй като зад всяка дума стои определен смисъл и понеже става дума за документи, които за известен период от време ще опре­делят развитието на страната, ще фиксират границите на формите на определени политически про­мени в България. Ние се отнесохме най-отговорно към този въпрос и решихме да не вземаме при­бързани решения, да не претупваме въпросите, колкото и това да създава неблагоприятното впе­чатление, че нещата се разтакават.

Ние смятаме, че в тези случаи не бива да се прибързва. По-добре е малко да закъснеем, но да вземем зрели решения, които ще послужат като надеждна основа за всички онези промени, през които България ще премине през следващия период.

Това е причината ние да се занимаваме толкова сериозно, да се занимаваме толкова продъл­жително време с обсъждането на тези въпроси в по-тесния състав, в който и аз лично участвах, а също така и на заседание на нашето ръководство, което пункт по пункт преглежда всички тези документи.

Мисля, че няма нищо неразумно, ако ние процедираме по този начин. В края на краищата, въпросът е ние да стигнем до зрели и разумни решения, вместо да ги прибързваме и претупваме.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconЗаседание вторник, 27 март 1990 г., Ндк, зала n 6, (17. 10 -22. 02 часа)
България. Става дума за жертвите на терора в Ловеч. Тази информация потресе българската общественост и аз предлагам да почетем паметта...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconНационален съюз на юрисконсултите гр. София-1000, ул. „Пиротска №7, тел. 02/983 25 18
Дамско парти по случай 8-ми март – Международния ден на жената Спектакъл на Георги Мамалев – „Какво става”- от 18,30 часа, на 08...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconЗаседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа)
Предс. Ал. Лилов: Тъкмо се канех да ви попитам, г-н Симеонов, дали сте съгласни да започнем вече работа. Виждам, че почти всички...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconЗаседание понеделник, 26 март 1990 година, ндк, 36 часа)
Другарки и другари, с ваше разрешение откривам днешното заседание на Кръглата маса. Как­то се договорихме, днес трябва да разгледаме...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconЗаседание 30 март 1990 г от 12. 05 18. 55 часа (обявено за 11. 00 часа)
Ж. желев: Бих казал като встъпителни бележки на нашето заседание следното, което предс­тавлява и опит да се сумират разискванията...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconДо общинския съветник
Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма и чл. 31, ал. 2, т. 1 от подос, свиквам заседание на Общинския съвет...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconДокладва: Директорът на Дома
Днес, 31 март 2011 година (четвъртък) от 9,00 часа в заседателната зала на I етаж в сградата на Общината, се проведе петдесетото...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconРепублика българия
На 15 и 16 октомври от 10 до 19 часа в зала 6 на ндк за първи път в София стартира Информационна борса за ес: “Да попитаме и да разберем”,...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconЩе се проведе на 23. 06. 2004 год в 10 часа в
Оса на борсата ще се проведе на 23. 06. 2004 год в 10 часа в гр. София, пл."България" №1, в Административната сграда на ндк, зала...
Заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа) iconХристо Друмев, генерален директор на ндк: Зала 1 на ндк ще е най-хубава на Балканите
Държавата поне не ни отне, докато общината направо ограби ндк. Отне ни търговския център, дори части от двореца. Продаде паркингът...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом