Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова
ИмеСъседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова
страница13/15
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bphu.org/uploads/files/2012/BFMS_08.04.2013_1.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Д-р Янев Янев: Не е нужно министерството да е собственик на болници - това го няма никъде по света! | | 08.04.2013 02:23 | Доктор | стр. 6 |

За българското здравеопазване като цяло, за приоритетите на държавата в това отношение, за мястото на Здравната каса в този процес, за ролята на пациентите и здравните заведения разговаряме с д-р Ясен Янев - управител на МБАЛ „Хигия" - Хасково.

Д-р Янев, да започнем с един банален, но винаги актуален въпрос: как виждате здравеопазването като цяло в настоящия момент - и като специалист по вътрешни болести и кардиология, и като управител на частно медицинско заведение?

Като специалист и практикуващ лекар мога да говоря много, защото патология и заболявания има достатъчно. А що се отнася до здравеопазването като цяло, то не стои добре. И то не защото сме най-бедната държава, а поради факта, че здравеопазването се управлява така, че вече 23 години не стана доминантна воля на нито една политическа сила.

Само въпрос на политическа воля ли е?

Не само, разбира се. То е въпрос на отговорности и най-Вече на грамотност. Когато обществото изгражда някакъв пакет от закони, някаква витал-

на публична система, то трябва да види кои са заинтересованите групи и лица, а не както правим в България да търсим неизменните експерти и специалисти. Най-логично формулата е следната - двете заинтересовани групи - от едната страна пациентите и от другата - изпълнителите на медицинска помощ, т.е. лекарите, да постигнат консенсус на базисно ниво. Съгласие по това каква ще бъде философията на здравеопазването, как ще се осъществява медицинската помощ, колко ще струва, кой ще плаща и оттам нататък всичко да се обвърже регулативно нагоре към върха на пирамидата. Но ние всеки път го правим по обратния начин командно-админи-стративно. Не може Министерството на здравеопазването да осъществи реформата, ако не се случи този обществен консенсус и оттам нататък той да

се облече В регулаторна рамка със законови и nogзаконови документи. И тази законова рамка да се изгради по начин така, че да е адекватна на нуждите и възможностите на нашата държава.

A kak да участват пациентите в този процес?

Те си имат представителни органи, пациент-ските организации, както и работни документи; има професионално съсловни организации на лекарите; професионално съсловни организации на сестрите; организации на болничните заведения, независимо дали са на държавно или регионално ниво. Т.е. субектите ги има, но никой не ги инициира, за да могат да изработят рамката на нашата здравна система. И чак тогава вече можем да си говорим за всички останали байпаси на този процес - дали това ще са клиничните пътеки, диагностично-свързаните групи.

Не сели изчерпа вече клиничната пътека като инструмент?

Да, тя е изчерпана, но с каквото и да я заменим,

СИСТЕМАТА ВИНАГИ СЕ ИЗКРИВЯВА поради това, че философията липсва. Получава се така, че правим законодателство, в което, общо взето, се опитват да нагласят играчите (дано не звучи грубо), докато пациентите остават някъде встрани. А на преден план излиза неадекватната намеса на държавата, която иска да замени естествените страни в тази система както и да бъде регулатор, законодател, собственик на лечебни заведения и

всичко - пенкелер.

Така като ви слушам, всичко продължава да се решава на парче... Кой трябва да постави този фундамент?

Как да ви кажа? Министерството в края на краищата е регулиращ орган, който е длъжен да въвежда добрите практики и да осигурява равноправен достъп до здравеопазване на гражданите, и за тази цел то трябва да е инициатор и фактическия организатор на този пуб-лично-оществен консенсус. Оттам нататък то не е натоварено с никакви други функции, не е собственик на болници или участник в търговски дружества -тези неща не са присъщи за неговата дейност. Затова ми е трудно да говоря, защото цари своеобразен хаос. Да, клинични пътеки, болнична помощ, доболнична помощ - но всичко това са само елементи. Разбирате ли, философията я няма. Ние какво правим през всичките тези години - действаме конюнктурно, но не и радикално. Ето затова ми е трудно, дори е комично някой да говори за мениджмънт в здравеопазването, без да обвинявам колегите, управители на медицински заведения - те се опитват да съхранят тези заведения.

А как се вписват и как се справят в този процес частните болници ?

По същия труден начин, дори те са поставени в по-неблагоприятно или по-точно в неравностойно положение. Защото на общинските и държавните болници им се поставят „инжекции" за капиталови разходи и целеви средства. А частните болници трябва по някакъв начин

ДА СЕ ОПРАВЯТ В ТЪРГОВСКАТА ДЖУНГЛА НА ПАЗАРА,

да се спасяват самостоятелно, въпреки че имат същите отговорности по здравните дейности. Всички здравни заведения трябва да бъдат равнопоставени. Няма нужда министерството да бъде собственик на болници . Това го няма никъде по света. А при нас дори един публичен орган като Здравната каса се одържа-ви. Там има надзорен съвет и той трябва да има автономност, т.е. никой да не се меси по какъвто и да е начин там. Това е нашият орган, ние в него като граждани си даваме парите, от него като изпълнители си получаваме парите. И ние трябва да му държим сметка като граждани.

Парламентът и съответната политическа сила или изпълнителна власт избират управителя на Касата. Това е абсурдно! След като е публичен орган, който си има Надзорен съвет, значи той ще си избира управителя. И в момента, в който беше замислена нашата здравна реформа, тя е изведена като орган, който ще извършва плащанията (по договорен здравен пакет). Тя трябваше да заработи успоредно с допълнителни здравни фондове, да заработи система на доплащане и т.н. Но нищо не заработи. Касата остана като панацея за всичко.

Искате да кажете, че е уязвима от политически решения?

Да, точно така. След като за две и половина години от нея са иззети над милиард и половина лева... това означава, че някой се разпорежда с този публичен орган противоконституционно.

Как вирее една частна болница в тази среда, която описахте?

Първо, искам да кажа, че всички здравни заведения трябва да бъдат равнопоставени на пазара. Ако държавата пожелае да подпомага здравеопазването с капиталови и други разходи, те трябва да бъдат обособени във фонд и всяко здравно заведение да кандидатства за такива средстВа, независимо дали е частно или не. Ако трябва да бъда конкретен - частните болници правят подбор, селекция на пациентите за съжаление. Те са ориентирани в секторите, където клиничните пътеки са рентабилни. И пак за съжаление до ден днешен лекарският труд не е остойностен. Както реално не е остойностена нито една клинична пътека. Затова в други държави са направили диагностич-но-свързани групи. На мен ми е тъжно, че например Словения, Словакия, Чехия... са много по-напред, защото там здравеопазването е поставено на вярната философия, а не на глинени крака. Има, разбира се, и други парадокси! Здравната каса, органът, който плаща, едновременно с това е и контролиращ, и санкционираш орган. Те са заложили 15% от приходите им да идват от санкции. Това може ли да бъде регламент? Плащащият орган не може да бъде и контролен. Трябва да има автономен публичен контролен орган.

Какво предлагате на хората - и на болните, и на здравите?

МБАЛ „Хигия" развива основно пет специалности. РазвиВаме акушерство и гинекология, вътрешно отделение с акцент на гастроентерологичната дейност, обща хирургия, УНГ отделение и очно отделение. Имаме и съпровождащо звено - ОАИЛ, което е необходимо и свързано с тези оперативни специалности. Разбира се, имаме и необходимите диагностични и па-радиагностични звена. Т.е. ние като частно здравно заведение залагаме на тези част от пазара, къдетр е най-масовата патология.


Проф. Павел Жарков: Остеопорозата не е болест, а признак на стареене! | | 08.04.2013 02:23 | Доктор | стр. 7 |

- Проф. Жарко В, вие изказвате много специфично мнение относно остеохондрозата, което съществено се различава от общоприетото... Какво е то?

Остеохондрозата, т.е. дистрофичното изменение 6 хрущяла и костите към него, не е болест, а признак на стареене - също както бръчките, оплешибяването, белите коси. Остеохондрозата не може да бъде причина за болки в гърба - костите, хрущялите, гръбначният и главният мозък нямат бол кови рецептори. Затова уврежданията в тях не се проявяват с болкови симптоми. Остеохондрозните разраствания също не могат нито да увредят, нито да „прищипят" коренчетата и нервите - зад пределите на гръбначномозъчния канал няма коренчета, а вътре в него те лесно се преместват в гръбначномозъчната течност, избягвайки притисканията. А и самата диагноза често се поставя някак отгоре-отгоре. На 82 на сто от хората им бива снета поставената преди това диагноза „Остеохондроза" - разбира се, след задълбочени изследвания.

Тогава от какво е предизвикана болката в гърба при тези хора?

Прегледът и палпацията обикновено показва, че при повечето хора болките се локализират в областите, които нямат проекции върху гръбначния стълб. Но там има образувания, наситени с болкови рецептори -връзки, сухожилия, мускули и костни израстъци. Ето, те са основният причинител на болки.

НАПРИМЕР БОЛКАТА В КРЪСТА. при която пациентът не може да се изправи. Тя обикновено не е следствие от кръстна остеохондро-за, а е предизвикана от възрастови дистрофични изменения във връзките. Достатъчно е едно неловко движение, човекът пада, а връзките му се увреждат. Мускулите получават спазми и изпъват увредената връзка. Невролозите месеци наред държат пациентите с такива оплаквания на химиотерапия, т.е. тъпчат ги с хапчета. Въпреки че е достатъчно просто да се премахне спазъмът - а за това са нужни само 10-15 минути. И болката ще изчезне. Ясно е, че първопричината за болестта

няма как да изчезне, но болният, занесен на носилка при лекаря, може да стане и да си ходи. След което му се препоръчва режим на легло за една седмица и препоръки как да не допусне рецидив. Той трябва да остане в покой.

Понякога болките В гърба се обясняват с особеностите в психиката на някои пациенти, дори се появи нов термин „психогенни болки"...

Обикновено такава диагноза се поставя в случаите, когато изследването на гръбначния стълб не показва отклонения. Тогава

ЗАПОЧВАТ ДА ТЪРСЯТ ПРИЧИНАТА В ГЛАВАТА

Наскоро съобщиха за случай при жена, чиито болки в гърба били лекувани от невролози съвместно с психиатри. И то цели 6 години - с лекарства , които се предписват при шизофрения. За известно време това дори помогнало и как няма - човек като го „бият" по главата, забравя, че гърбът го боли. Но когато лекарството „за глава" престанало да действа - болките в гърба също се възвърнали.

Но, за съжаление, в 99 на сто от случаите тази диагноза се оказва грешна.

Какво ще кажете за особено стряскащата диагноза „Дискова херния", при която се препоръчва операция?

Ако болният има дискова херния, нека се готви за операция. Само трябва да има предвид, че симптомът на дисковата херния не е болката, а нарушение на двигателните функции, загуба на чувствителността на краката и нарушена работа на тазовите органи, т.е. нарушава се процесът на самоконтрол над изпражненията. Затова ако усещате само болки, без да изтръпват крайниците ви и тазът, тогава операцията е категорично противопоказана. Нужно е да се търси причината за болката! Още повече, че в 99 на сто от случаите диагнозата дискова херния се поставя неправомерно. С възрастта при всеки човек се увеличава изпъкването на дисковете и това е нормално. Няма начин, човек старее. Обаче рентгенолозите непременно го приемат за дискова херния.

А как се отнасяте към диагнозата радикулит?

Под радикулит се подразбира възпаление на коренчетата на гръбначномозъчния нерв. Тази диагноза е грешна по своята същност. Многобройни изследвания доказват, че нервите не се възпаляват. Дори и да се намират в евентуални гнойни огнища, те не се въвличат във възпалителния процес и затова няма как да болят...

Дайте някакъв универсален съвет при болки в гърба...

Покой и ако няма противопоказания - топло. Ако внезапно ви схване и се превиете от болка - незабавно се обърнете към лекар , който след преглед и палпация трябва да ви направи обезболяваща блокада. Ако не съществуват противопоказания - например такива са туморите и възпалителните заболявания, тогава можете да наложите грейка на болното място. Добър ефект дават мехлемите, препоръчвани при удряне. Ако вече болката се е превърнала в хронична и ви пречи да живеете - търсете нейния източник. Запомнете: преди да ви изпратят на рентген, на компютърна томография, на магнитно-резонансна томография - лекарят е длъжен да ви прегледа и опипа болните места.


Пенсионираха набързо от "Пирогов" Д-р. Хаус на детската хирургия | | 08.04.2013 02:23 | Доктор | стр. 2 | Мара КАЛЧЕВА

И светилото на детската хирургия в „Пирогов" - проф. д-р Огнян Бранков - стана жертва на реорганизацията в болницата. Известният с прозвището Д-р Хаус български лекар , дългогодишен шеф на Клиниката по детска хирургия и национален консултант, беше пенсиониран без време. Стотици майки на спасени от проф. Бранков деца изляха възмущението си в социалните мрежи.

Проф. Бранков е убеден, че това е лична разправа с него. „Има хора, които искат да се реваншират за някои мои позиции, които съм изявявал, и сега им е дошло времето,,, казва той в интервю за БНР.

Професорът оглави Клиниката по детска хирургия в „Пирогов" след редовно проведен конкурс и има договор за управлението й за още три години. Големият специалист е огорчен, че научил за пенсионирането си от чиновник в болницата, но веднага подписал документите. Професорът е получил предложение за работа в частна клиника. Инициатор на пенсионирането е новият директор на „Пирогов" доц. Стоян Миланов. „Болницата разполага с достатъчно висококвалифицирани кадри, с много млади и активни хора, които също биха се справили със задълженията на овакантения пост", обясни доц. Стоян Миланов. След като пое „Пирогов", доц. Миланов направи доста административни и кадрови реформи. Той раздели института на осем големи комплекса. А след конкурс преди около две седмици на шефските им места бяха поставени нови началници.


Мога ли да получа компенсация | | 08.04.2013 02:23 | Здраве за всички | стр. 28 |

за средствата изразходвани за лекарства в Италия?

Въпросът:

Уважаеми специалисти, в началото на този март, в Италия си счупих крака и закупих лекарства от там. Върнах се в България и сега продължавам лечението си тук. Мога ли да получа компенсация за средствата изразходвани за лекарства в Италия, към кого да се обърна и как да процедирам? В Италия ме информираха да се обърна към Здравноосигурителната каса в България. Здравно осигурена съм в България, за пътуването ми в Италия имам Удостоверение за временно заместване на Здравноосигурителна карта. Мога да представя касова бележка за лекарствата, рецепта, документи от болница там и тук. Имам ТЕЛК 95% в България, който не е свързан с въпросната травма.

Отговорът:

Уважаема г-жо, можете да подадете документи в НЗОК и да кандидатствате за възстановяване на разходите.

Необходимите документи, които трябва да се подават за

разглеждане от Комисията са:

.Писмено заявление по образец, утвърдено от управителя на НЗОК , от заинтересованото лице.

. Писмено заявление по образец, утвърдено от управителя на НЗОК , от родител/ настойник/ попечител, наричан по-нататьк „титуляр по заявлението", след предоставяне на документи, удостоверяващи представителността на лицето, ползвало медицинска помощ.

.Копие от документ за самоличност на лицето, ползвало помощта, и/ или титуляра по заявлението и копие от задграничен паспорт за малолетни лица, саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала" и гриф „Съгласен/а съм с направеното копие"

.0ригинали на платежните документи с легализиран превод, срещу които е заплатена получената медицинска помощ;

.Копие на медицинска документация с легализиран превод, описваща заплатената медицинска помощ и периода на извършването й;

б.Копие от документ, издаден

от банката в потвърждение на данните за личния IBAN номер на банкова сметка в български лева, на името на титуляра по заявлението, копието следва да е саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала" и гриф „Съгласен/а съм с направеното копие";

Процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като компетентният здравен фонд изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта - за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване. За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените граждани в държавата по временния престой. Повече информация за това можете да прочетете на нашия интернет портал - в меню „Международно сътрудничество", подменю „Европейска интеграция".

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconТуристическа агенция мондел травел
По маршрут: велико търново – габрово софия – любляна – мюнхен – страсбург – париж – замъците по лоара – лион верона – загреб софия...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconБезплатни прегледи в Кърджали | | 19. 02. 2013 03: 16 | Твоят ден (Стара Загора, Хасково, Кърджали) | стр. 1 |

Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconНово отделение за рехабилитация в Свети Влас допълва лечение с уникален въздух и гледка към морето | | 17. 04. 2013 02: 50 | Твоят ден, Благоевград, Кюстендил, Перник | стр. 1 |

Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconНова година 2013
Хотел „Търново” е разположен в деловият център на гр. Велико Търново, до парк „Марно поле”, в непосредствена близост до всички административни...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconПравни аспекти на националната сиурност в рамките на ес в контеста на казуса срещу българските медици в либия
Нву „ВасилЛевски” – Велико. Търново, 5000 Велико Търново, ул.”Българя”Nº76, е- mail: Cherwena
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconПо маршрут: Кърджали-Шипка-Габрово-Велико Търново-Плевен-Троян-Карлово-Сопот-Пловдив-Кърджали
Ръгване сутринта от Кърджали с луксозен автобус. Спиране в гр. Шипка и посещение на Храм-паметник „Рождество Христово”. Отпътуване...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconОферта за двудневна екскурзия до: Казанлък-Тракийска гробница,Шипка,Габрово-Етър,Велико Търново-Арбанаси
Ден: Тръгване сутринта от с луксозен автобус 3*, телевизор
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом