Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов
ИмеСъвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер75.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_на_НПО-представители_на_КЗУР_в_държавно-обществени_консултативни_с
НОМИНАЦИИ ЗА НПО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЗУР В КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ И РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ МИНИСТЕРСТВА И АГЕНЦИИ:


-Комисия по ГМО: Магдалена Лисева, Петя Чолакова, Дончо Иванов, Георги Кръстев, Татяна Ружкина, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, За един по добър живот, Евромодел, Южнотракийски фермерски съюз, Екологичен граждански комитет, Асоциация национална мрежа/

-Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност/

-Съвет по гражданството: Тодор Трифонов, Дончо Йорданов, Петар Колев, Лазар Карадалиев, Мюмюн Тахир/предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност, Асоциация национална мрежа, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Павел Маринов, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева /предлагат сдруженията и фондациите Агенция за регионално икономическо развитие, Европросперитет, Институт за регионални стратегии, Асоциация национална мрежа, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата, Евромодел/

-Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси: Бистра Андреева, Николай Николов, Емилия Петрова, Мюмюн Тахир /предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Академия за европейска култура, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Европросперитет, Асоциация национална мрежа, ГРАД, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Съвет по ВПК и мобилизационната готовност: Олег Атанасов, Господин Атанасов, Тодор Трифонов, Мюмюн Тахир, Георги Арпаджиков /предлагат сдруженията и фондациите Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност/

-Съвет по борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС: Дончо Иванов, Олег Атанасов, Лазар Карадалиев/предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Национална и международна сигурност /

-Съвет за административната реформа: Любомир Пеловски, Олег Атанасов, Господин Атанасов, Драгомир Бояджиев, Дончо Йорданов, Мюмюн Тахир /предлагат сдруженията и фондациите Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност /


-Съвет по децентрализация и държавно управление: Любомир Пеловски, Олег Атанасов, Господин Атанасов, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов /предлагат сдруженията и фондациите Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност /

-Съвет по международно сътрудничество и развитие: Валентина Кордова, Вихрен Заяков, Мария Лазарова, Мюмюн Тахир, Георги Арпаджиков /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Академия за европейска култура, Европросперитет, Южнотракийски фермерски съюз, Асоциация национална мрежа, ГРАД, Ромска инициатива/

-Съвет по европейските въпроси: Валентина Кордова, Димитър Банков, Димитър Богословов, Мюмюн Тахир, Георги Арпаджиков /предлагат сдруженията и фондациите Академия за европейска култура, Европросперитет, Национална и международна сигурност, Асоциация национална мрежа, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Съвет по европейска интеграция: Валентина Кордова, Вихрен Заяков, Свилен Милушев, Георги Арпаджиков /предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Екострума, Хармония, Европросперитет, Южнотракийски фермерски съюз, Асоциация национална мрежа, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Съвет за координация на управлението на средства от ЕС: Валентина Кордова, Мария Георгиева, Димитър Богословов, Георги Арпаджиков, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Екострума, Хармония, Европросперитет, Южнотракийски фермерски съюз, Асоциация национална мрежа, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО: Мюмюн Тахир, Николай Папазов, Георги Арпаджиков /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност/

-Висш експертен екологичен съвет: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова, Татяна Ружкина, Вихрен Заяков, Георги Кръстев /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Евромодел, Заедно, ДЕН, Планински орел, За един по добър живот /

-Национален доверителен екофонд: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова, Татяна Ружкина, Вихрен Заяков, Георги Кръстев /предлагат сдруженията и фондациите Планински орелкострума, Евромодел, Хармония, За един по добър живот, Асоциация национална мрежа/

-Междуведомствен съвет по околна среда и здраве: Дончо Иванов, Петя Чолакова, Магдалена Лисева, Татяна Ружкина, Георги Кръстев, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Планински орел, Екострума, Хармония, За един по добър живот, Асоциация национална мрежа/

-Съвет по биоразнообразие: Огнян Георгиев, Магдалена Лисева, Георги Кръстев, Петя Чолакова, Маринета Георгиева, Анжела Георгиева, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Планински орел, Екострума, Хармония, За един по добър живот, Южнотракийски фермерски съюз, Институт за регионални стратегии, Европросперитет, Асоциация национална мрежа/

-Консултативен съвет по водите: Дончо Иванов, Димитър Богословов, Любомир Пеловски, Огнян Георгиев, Георги Кръстев, Маринета Георгиева, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Планински орел, Евромодел, Екострума, Хармония, Заедно, ДЕН, За един по добър живот, Южнотракийски фермерски съюз, Институт за регионални стратегии, Национална и международна сигурност, Екологичен граждански комитет/

-Консултативен съвет по околна среда: Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова, Георги Кръстев, Вяра Ганчева, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Планински орел, Екострума, Хармония, Заедно, ДЕН, За един по добър живот, Академия за европейска култура, Южнотракийски фермерски съюз, Институт за регионални стратегии, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Асоциация на инвестиционните мениджъри, Национална и международна сигурност, Екологичен граждански комитет, Евромодел/

-Национален съвет по устойчиво развитие: Любомир Пеловски, Вяра Ганчева, Дончо Иванов, Георги Арпаджиков, Свилен Милушев, Димитър Богословов /предлагат сдруженията и фондациите Заедно, Институт за регионални стратегии, Екологичен граждански комитет, Европросперитет, ГРАД, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Съвет по промени в климата: Петя Чолакова, Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Магдалена Лисева, Татяна Ружкина, Георги Кръстев, Вихрен Заяков /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Заедно, ДЕН, За един по добър живот, Южнотракийски фермерски съюз, Институт за регионални стратегии, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Асоциация на инвестиционните мениджъри, Национална и международна сигурност, Екологичен граждански комитет, Асоциация национална мрежа/


-Социален и икономически съвет – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Дончо Йорданов /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Заедно, ДЕН, За един по добър живот, Академия за европейска култура, Южнотракийски фермерски съюз, Институт за регионални стратегии, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Асоциация на инвестиционните мениджъри, Национална и международна сигурност, Екологичен граждански комитет, Асоциация национална мрежа /

-Работни група за актуализиране на Стратегия за развитието на общините – Господин Атанасов, Вяра Ганчева, Свилен Милушев, Любомир Пеловски, Димитър Богословов, Мюмюн Тахир /предлагат сдруженията и фондациите Хармония, Академия за европейска култура, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Национална и международна сигурност, ГРАД/

-Консултативен съвет по горите: Дончо Иванов, Георги Кръстев, Магдалена Лисева, Петя Чолакова, Татяна Ружкина, Огнян Георгиев, Вихрен Заяков/предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Екострума, Хармония, ДЕН, За един по добър живот, Асоциация национална мрежа, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Консултативен съвет към Агенцията по вписванията – Стоян Стоянов, Дончо Йорданов, Господин Атанасов, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Национална и международна сигурност/

-Национален съвет по инспектиране на труда – Стоян Стоянов, Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Евромодел, Европросперитет, Агенция за регионално икономическо развитие/

-Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт – Стоян Стоянов, Господин Атанасов, Дончо Йорданов, Тодор Трифонов/предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Академия за европейска култура, Национална и международна сигурност/

-Консултативен съвет към националната агенция по приходите – Лазар Карадалиев, Свилен Милушев, Димитър Богословов, Дончо Йорданов /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Академия за европейска култура/

-Национален съвет по иновации – Пламен Герджиков, Владимир Андреев, Николай Папазов, Емилия Петрова, Вяра Ганчева, Драгомир Бояджиев/предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Екострума, Хармония, Европросперитет, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Асоциация на инвестиционните мениджъри, Асоциация национална мрежа,Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/


-Национален съвет по научни изследвания – Вяра Ганчева, Пламен Герджиков, Владимир Андреев, Николай Папазов, Мюмюн Тахир/предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Академия за европейска култура, Европросперитет, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Асоциация национална мрежа/

-Съвет по европейски комуникации – Пламен Герджиков, Николай Папазов, Валентина Кордова, Георги Арпаджиков, Мюмюн Тахир, Вяря Ганчева /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Академия за евр. култура, Европросперитет, Форум за устойчиво развитие ФОКУС, Асоциация национална мрежа/

-Съвет по националния радиочестотен спектър – Пламен Герджиков, Николай Папазов, Владимир Андреев /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Европросперитет, Евромодел, Асоциация национална мрежа/

-Национален съвет за защита на потребителите - Мария Лазарова, Петя Чолакова, Бистра Андреева, Николай Николов, Емилия Петрова, Атанас Грозев, Маргарита Топалова /предлагат сдруженията и фондациите Евромодел, Екострума, Заедно, За един по добър живот, Южнотракийски фермерски съюз, За един по добър живот, ГРАД, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата/

-Междуведомствен съвет по експортно застраховане – Мария Лазарова, Лазар Карадалиев, Николай Папазов, Димитър Димитров, Магдалена Лисева /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, ДЕН, Хармония/

-Национален съвет по туризъм – Мария Лазарова, Марийка Георгиева, Магдалена Лисева, Атанас Грозев, Маргарита Топалова, Огнян Георгиев /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Заедно, Европейски просперитет, Южнотракийски фермерски съюз, Планински орел, Асоциация национална мрежа, ГРАД, Ромска инициатива, Център за стратегии по проблемите на малцинствата, Агенция за регионално икономическо развитие/

-Консултативен съвет към ДКЕВР – Тодор Трифонов, Дончо Иванов, Лазар Карадалиев, Драгомир Бояджиев /предлагат сдруженията и фондациите Екострума, Хармония, Асоциация на инвестиционните мениджъри, Национална и международна сигурност/

-Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво развитие – МИЕТ – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова, Господин Атанасов, Вяра Ганчева, Иван Есенски /предлагат сдруженията и фондациите За един по добър живот, Академия за европейска култура, Форум за устойчиво развитие ФОКУС/

Свързани:

Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работни групи -договор за партньорство 2014-200 и мониторингови комитети на програми 2014-2020: рг мс – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов
Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията За един по добър живот, Институт за...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconЗа състоянието на лобизма в българия -2010
Работен екип: Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Христо Халачев, Лазар Карадалиев, Иван Есенски, Димитър Богословов, Свилен Милушев,...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconОптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
Любомир Пеловски, адв. Господин Атанасов, посланик Христо Халачев, Лазар Карадалиев, д-р Иван Есенски, Маргарита Топалова, доц д-р...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложена, изпращам Ви актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., с молба за...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconТема: строителство, строителен контрол
Това са халфът Коста Янев и крилото Владислав Романов. Подобно действие вече предприеха Боян Пейков, Танко Дяков, Атанас Атанасов,...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconДуми за "хамали на илюзии" или настъпи ли краят на илюзиите на хамалите мюмюн тахир
Като че ли забравихме, че мечтателния ентусиазъм като двигател на промените, беше насочен именно срещу обществената ерозия, срещу...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconНоминации за нпо представители на кзур в консултативните съвети
Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Мария Лазарова Георгиева, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма), във връзка със заявление-декларация...
Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов iconЙончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
П. Бозаджиев, И. Грънчаров, Й. Пеловски, Д. Иванов, “Кинетика на разлагане на калциев флуорид със сярна киселина”, Химия и индустрия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом