За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив
ИмеЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер274.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kab.bg/upload/reg_dog_2008.doc
ДНЕВНИК-2008г.

За регистрация на договорите за проучвателни и проектни

работи съгласно чл. 29 от ЗКАИИП и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава

РЕГИОНАЛНА (архитектурна) КОЛЕГИЯ град Пловдив


Входящ №..../Дата

и Дата на договора

Възложител

Изпълнител

Предмет на договора съгласно чл.2 от Наредба №1/04.04.2004г.на КАБ


Удостоверение за регистриран договор

.../Дата

Отчисление съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава

/нулево за 2004 год./

ПД-Д-1

25.01.08г.

Стоян Цоцоров-възложител

Арх.Мария Карамфилова-изпълнител

ЦПО на НЦРС- Общежитие на имотите в кв.8 УПИ-І жил. Комплекс на ССБ – кв.Изгрев,Пловдив

ПД-У-1

25.01.08г.
ПД-Д-1а

25.01.2008г.

Успех Комерс-възложител

Арх.Мария Карамфилова

ПУП-ПРЗ за ПП№3736 кв.186

ПД-У-1а

25.01.2008г.
ПД-Д-2

04.02.08г.

Мапа Интернешънъл ЕООД-възложител

Арх.Емил Жечев

Офисна сграда и складова база в УПИ –V-140,143 кв.1 м.”Република-2” гр.София

ПД-У-2

04.02.08г.
ПД-Д-3

13.02.08г.

„Юпитер Метал” ООД-възложител

Арх.Костадин Палазов

Предприятие за металообработка и поцинковане

ПД-У-3

13.02.08г.
ПД-Д-4

19.02.08г.

Онник Папазян-възложител

Арх.Веселин Христов

Автосервиз –КДП за електрооборудване и двигатели в УПИ ХХІ-1091, кв.15 СИЗ гр.Пловдив

ПД-У-4

19.02.08г.
ПД-Д-5

10.03.08г.

Люндар Ертам Маджар-възложител

Арх.Емилия Божкова

Жилищна сграда с магазин,кв.436, УПИ VІІІ-894, първа градска част Пловдив

ПД-У-5

10.03.08г.
ПД-Д-6

10.03.08г.

„Тивамекс и Ко”АД-възложител

Арх.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.149 нов, ЦГЧ Пловдив

ПД-У-6

10.03.08г.
ПД-Д-7

10.03.08г.

София Митрани-възложител

Арх.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.46 нов /41 стар/, ЦГЧ -Пловдив

ПД-У-7

10.03.08г.
ПД-Д-8

10.03.08г.

„Гео Арх” ЕООД-възложител

Арх.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделски земи с.Бресник

ПД-У-8

10.03.08г.
ПД-Д-9

12.03.08г.

„Никона” ООД-възложител”

Арх.Росен Петров

Жилищен комплекс в УПИ ІІІ-89 кв.7504 по плана на Слънчев бряг - запад

ПД-У-9

12.03.08г.
ПД-Д-10

12.03.08г.

Костадин Симеонов-възложител

Арх.Росен Петров

Жилищна сграда с магазини за пром.стоки, офиси и гаражи в УПИ ІІ-165, жил. И общ. Застрояване кв.231 По плана на ІІ гр.Част гр.Пловдив

ПД-У-10

12.03.08г.
ПД-Д-11

12.03.08г.

Елисавета Чернева-възложител

Арх.Росен Петров

Жилищна сграда с магазин за пром.стоки и гараж в УПИ ХІІІ-1718 кв.370 по плана на ІІІ гр.част Пловдив

ПД-У-11

12.03.08г.
ПД-Д-12

12.03.08г.

„Идеа груп”-възложител

Арх.Росен Петров

Складово- търг. комплекс за градинска мебел и промишлени стоки с адм. част в УПИ 016012- произв.търговия на дом. Уреди и градинска мебел

ПД-У-12

12.03.08г.
ПД-Д-13

12.03.08г.

„Анастасов”ООД-възложител

Арх.Росен Петров

Жилищно-административен и търговски комплекс с хотелска част в УПИ ІІІ-345 кв.444 по пл. на Първа градска част Пловдив

ПД-У-13

12.03.08г.
ПД-Д-14

12.03.08г.


Арх.Здравко Василков

Заснемане и проекти за промяна на таванско помещение

ПД-У-14

12.03.08г.
ПД-Д-15

12.03.08г.

Арх.Цонко Солаков

Складова база за промишлени стоки с офисна част

ПД-У-15

12.03.08г.
ПД-Д-16

12.03.08г.

Арх.Цонко Солаков

Автосервиз, магазин и офиси

ПД-У-16

12.03.08г.
ПД-Д-17

12.03.08г.

Арх.Цонко Солаков

Складова база за промишлени стоки

ПД-У-17

12.03.08г.
ПД-Д-18

12.03.08г.

Арх.Румяна Иванова Николова

Промяна предназначението на имот 010306 по плана на землището на с.Брани поле общ.Родопи, обл.Пловдивска при условията на чл.62а

ПД-У-18

12.03.08г.
ПД-Д-19

14.03.08г.

Ангел Дечев-възложител

Арх.Веселин Христов

Жилищна сграда в УПИ Х-Х-1024,кв.1 кв.Прослав гр.Пловдив

ПД-У-19

14.03.08г.
ПД-Д-20

25.03.08г.

Арх.Весела Дечева

Жилищна сграда в УПИ-ІХ-1238

ПД-У-20

25.03.08г.
ПД-Д-21

25.03.08г.

Арх.Весела Дечева

Жилищна сграда в УПИ-ІХ-1239,кв.522, гр.Пловдив

ПД-Д-21

25.03.08г.
ПД-Д-22

28.03.08г.

„Стелман ООД”-възложител

Арх.Валери Каленски

Реконструкция на съществуващ бетонов възел в ПИ 0681, ЕКАТЕ 65677, землище гр.Свиленград

ПД-У-22

22.03.08г.
ПД-Д-23

01.04.08г.

„Ивека Текстил” ООД-възложител

Арх.Костадин Божков

Жилищна сграда в УПИ ХVІ-606,614 и хотел в УПИ VІІІ-614; кв.425 по плана на старинна градска част-Пловдив

ПД-У-23

01.04.08г.
ПД-Д-24

01.04.08г.

„Тера Вижън” ООД-възложител

Арх.Костадин Божков

Изменение ПУП-ПРЗ за УПИ V-обществено застрояване , търговия, бензиностанция и АГСС,кв.1,А 4,5,6 ЖК”Тракия”

ПД-У-24

01.04.08г.
ПД-Д-25

01.04.08г.

Вивиан зона ЕООД-възложител

Арх.Костадин Божков

Изменение ПУП-ПРЗ за УПИ 4- обществено обслужващи дейности, кв.8 по плана на „Гладно поле”-гр.Пловдив

ПД-У-25

01.04.08г.
ПД-Д-26

07.04.08г.

Михаил Петров-възложител

Арх.Георги Русев

ПУП имот №018645 гр.Поморие

ПД-У-26

07.04.08г.
ПД-Д-27

07.04.08г.

Михаил Петров-възложител

Арх.Георги Русев

ПУП-ПРЗ имот №018644

ПД-У-27

07.04.08г.
ПД-Д-28

07.04.08г.

Димитрина Неделчева-възложител

Арх.Георги Русев

ПУП-ПРЗ имот №018643 гр.Поморие

ПД-У-28

07.04.08г.
ПД-Д-29

08.04.08г.

Атико Интернешънъл-възложител

Арх.Мария Карамфилова

ПУП-ПЗ ветеринарен кабинет и аптека

ПД-У-29

08.04.08г.
ПД-Д-30

08.04.08г.

А.Дечев- възложител

Арх.Веселин Христов

Жилищна сграда в УПИ ХХ-жил.обществено застрояване, кв.103 по плана на кв.Хр.Ботев

ПД-У-30

08.04.08г.
ПД-Д-31

20.0508г.

„Катаржино естейт” ЕООД-възложител

Арх.Милка Стаматова

ПУП за застр. На ПИ №442015 по карта на възст.собств. на землище с.Белица ,общ.Любимец

ПД-У-31

20.05.08
ПД-Д-32

20.05.08г.

Винарска къща Сакар”АД-възложител

Арх.Милка Стаматова

ПУП за застрояване на ПИ №№ 363068, 316054 и 316046 по карта на възстановена собственост

ПД-У-32

20.05.08г.
ПД-Д-33

02.06.08г.

„Ативо интернешънъл” ЕООД-възложител

Арх.Мария Карамфилова

Комбинирана търговска сграда

ПД-У-33

02.06.08г.
ПД-Д-34

05.06.08г.

„Киряков-Стефанова”ООД-възложител

Арх.Добринка Петкова

Жилищна сграда в УПИ ХІІ-34,кв.21 по плана на с.Престои,община Трявна

ПД-У-34

05.06.08г.
ПД-Д-35

05.06.08г.

„Киряков-Стефанова” ООД-възложител

Арх.Добринка Петкова

Жилищна сграда в УПИ ХV-140, кв.21 по плана на кв.Виница

ПД-У-35

05.06.08г.
ПД-Д-36

06.06.08г.

„Авиор” АД-възложител

Арх.Николай Чолашки

Сграда при предприятие за безалкохолни напитки в УПИ, кв.40 гр.Пазаджик

ПД-У-35

06.06.08г.
ПД-Д-37

06.06.08г.

„Авиор”АД

Арх.Николай Чолашки

Складова база при предприятие за безалкохолни напитки в УПИ,кв.40 гр.Пазарджик

ПД-У-37/

06.06.08г.
ПД-Д-38

06.06.2008г.

„ВМ –Комерс” ООД-възложител

Арх.Диана Николова

Складова база с административна част и ЗОХ, в УПИ VІІ

ПД-У-38

06.06.08г.
ПД-Д-40

05.06.08г.

Денка Тодорова- възложител

Арх.Цонко Солаков

Жилищна кооперация с механа и гаражи

ПД-У-40

06.06.08г.
ПД-Д-41

05.06.08г.

„Акум –АД” –възложител

Арх.Цонко Солаков

Обществено-обслужваща сграда в УПИ ІІІ-общ.обсл.,кв.15, ЮИЗ-ІІІ част

ПД-У-41

05.06.08г.
ПД-Д-42

05.06.08г.

„Скала-2000” ООД-възложител

Арх.Цонко Солаков

Склад за промишлени стоки с магазин и офис

ПД-У-42

06.06.08г.
ПД-Д-43

05.06.08г.

Таня Желязкова- възложител

Арх.Цонко Солаков

Обществено-обслужваща сграда УПИ Х—987,кв.11 СИЗ-ІV част

ПД-У-43

05.06.08г.
ПД-Д-44

11.06.08г.

„Том ауто”ЕООД-възложител

Арх.Антоанета Дженева

Автосервиз с шоурум – УПИ VІІІ-181 в кв.6, м-т комун.вр.”Дружба”-Дружба 2 София

ПД-У-44

11.06.08г.
ПД-Д-45

11.06.08г.

Михаил Михайлов;Диан Марковски-възложител

Арх.Антоанета Нечева

Магазин за промишлени стоки

ПД-У-45

11.06.08г.
ПД-Д-46

12.06.08г.

„Перфект 2004г” ЕООД-възложител

Арх.Бина Калчева- Христова

Крайпътен комплекс в УПИ 005097-бензиностанция, газстанция и сервиз

ПД-У-46

12.06.08г.
ПД-Д-47

18.06.08г.

Ангелина Енчева-Симеонова-Възложител

Арх.Добринка Петкова

ПУП-План-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-433 кв.2 по ПП на „Приморски парк” С3.2 Салтанат, гр.Варна

ПД-У-47

18.06.08г.
ПД-Д-48

20.06.08г.

„Медикамед” ООД- възложител

Арх.Емил Жечев

Складова база - разширение към изграден автоцентър „Медикамед”

ПД-У-48

20 06.08г.
ПД-Д- 48а

18.06.08г.

„БКТП”ЕООД-възложител

Арх.Кирил Събчев

Жилищна сграда с магазини в УПИ 394-жил.строителство, общ.обсл. и ТП”Смирненски”-ІІІ етап

ПД-У-48а

18.06.08г.
ПД-Д- 49

08.07.08г.

„Филкаб „ АД-възложител

Арх.Ангел Примов

Складово монтажен комплекс на „Филкаб” АД

ПД-У-49

08.07.08г.
ПД-Д-50

21.7.08г.

Емилия Добрева-възложител

Арх.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-344 и УПИ ІХ-344 кв.40, с.Трилистник ,общ.”Марица”

ПД-У-50

21.07.08г
ПД-Д-51

21.07.08г.

Феникс АД-възложител

Ах.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ -344 и УПИ ІХ -344 кв.40- с.Трилистник

ПД-У-51

21.07.08г.
ПД-Д-52

28.07.08г.

Арх.Валери Каленски

Жилищна сграда с гаражи в УПИ V-7961 кв.139 гр.Велинград

ПД-У-52

28.07.08г.
ПД-Д-53

28.07.08

Всестранна кооперация”Съгласие”-възложител

Арх.Марина Томова

Промяна по време на строеж.Проектиране на ново подземно ниво-зала за игрални автомати и бар (-бюфет в търговски комплекс

ПД-У-52

28.07.08г.
ПД-Д-54

30.07.08г.

Арх.Пенка Станчева

Еднофамилна жилищна сграда-сем.Муратеви

ПД-У-54

30.07.08г.
ПД-Д-54а

08.08г.

Арх.Пенка Станчева

Автосервиз на ВАС ВАЛ Авто ООД

ПД-У-54а

08.08
ПД-Д-55

Община Марица-възложител

Арх.Марина Томова

Пречиствателна станция за отпадъчни води-с.Калековец

ПД-У-55

08.08.08г.
ПД-Д-56

27.08.08г.


Арх.Красимир Колев

Стара гребна база, гребен канал - р-н Западен

ПД-У-56

27.08.08г.
ПД-Д-57

27.08.08г.

Арх.Олга Анева

Завод за алуминиеви автомобилни компоненти

ПД-У-57

27.08.08г.
ПД-Д-58

27.08.08г.

Арх.Олга Анева

Офис сграда и производствен цех за мин.обработка

ПД-У-58

27.08.08
ПД-Д-59

27.08.08

Арх.Олга Анева

Печатна база –преустройство и ново ниво

ПД-У-59

27.08.08г.
ПД-Д-60

27.08.08

Арх.Олга Анева

Печатна база-Багра ЕООД-гр.Пловдив

ПД-У-60

27.08.08г.
ПД-Д-61

02.09.08г.

Арх.Здравко Димитров

Специализиран магазин и сервиз в гр.Бургас-УПИ ІІ 614 кв.23

ПД-У-61

02.09.08г.
ПД-Д-62

02.09.08 г.

Дафинка Христова-възложител

Арх.Марина Томова

    Комплексен проект –промяна предназначение на гостилница „Гара Въча” за административна сграда и приспособяване на 2 производствени сгради

ПД-У-62

02.09.08г.
ПД-Д-63

08.09.08г.

Арх.Васил Анастасов

Етажно допълващо застрояване

ПД-У-63

08.09.08г.
ПД-Д-64

15.09.08г.

Емил Иванов –възложител

Арх.Илко Николов

Малко етажна жил.сграда с гаражи в УПИ ІІ-1939-гр.Перущица

ПД-У-64

15.09.08г.
ПД-Д-65

15.09.08г.

ОРЕОЛ”ООД-възложител

Арх.Илко Николов

Търговски център 2 УПИ І-405,406,407-гр.Асеновград

ПД-У-65

15.09.08г.
ПД-Д-66

02.10.08г.

Арх.Здравко Василков

Заснемане на изградена автоработилница и проект за разширение

ПД-У-66/02.10.08г.
ПД-Д-67

17.10.08г.

Арх.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ за ПИ 035002,землище с.Добри дол гр.Първомай

ПД-У-67

17.10.08г.
ПД-Д-68

17.10.08г.

Арх.Емилия Божкова

ПУП-ПРЗ за ПИ 035003 землище с.Добри дол гр.Първомай

ПД-У-68

17.10.08г.
ПД-Д-69

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.3 по плана на ЮИИЗ ІІ част-Пловдив

ПД-У-69/22.10.08г.
ПД-Д-70

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Изменение на ПУП –ПРЗ на част от кв.2 по плана на парк отдих и култура-Пловдив

ПД-У-70

22.10.08г.
ПД-Д—71

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Работен устройствен план Старинна градска част-Пловдив

ПД-У-71

22.10.08г.
ПД-Д-72

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.295 нов по плана на централна градска част-Пловдив

ПД-У-72

22.10.08г.
ПД-Д-73

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Изменение на ПУП –ПРЗ на част от кв.143

По плана на северно от Панаирни палати Пловдив

ПД-У-73

22.10.08г.
ПД-Д-74

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Обществено застрояване в УПИ І-2241, обществени дейности кв.524а по плана на първа градска част Пловдив

ПД-У-74

22.10.-08г.
ПД-Д-75

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Обществено застрояване в УПИ І-2241, обществени дейности кв.524а по плана на първа градска част Пловдив

ПД-У-75

22.10.08г.
ПД-У-76

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Изменение на ПУП.ПРЗ на част от кв.466 по плана на кв.Зеленчукова борса Пловдив

ПД-У-76

22.10.08г.
ПД-У-77

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.1 по плана на кв. ж.к.Тракия І и ІІ част -Пловдив

ПД-У-77

22.10.08г.
ПД-Д-78

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Жилищни и обществени сгради в УПИ ІІ кв.3 по плана на жил.група А1,2,3 ж.р.Тракия-Пловдив

ПД-У-78

22.10.08г.
ПД-Д-79

22.10.08г.

Арх.Надка Георгиева

Жилищна сграда в ПИ 102464 кв.Беломорски, землище Пловдив-юг

ПД-У-79

22.10.08г.
ПД-Д-80

22.10.08г.

Волтекс ООД-възложител

Арх.Надка Георгиева

Обемно устройствено проучване УПИ ІІІ кв.4а по плана на ЖК „Южен” гр.Пловдив

ПД-У-80

22.10.08г.
ПД-Д-81

28.10.08г.

Георги Базъков-възложител

Арх.Мария Карамфилова

Проект за разделяем същ.апартамент №51, блок 1591

ПД-У-81

28.10.08г.
ПД-Д-81А

„КСМ Глас”ЕООД-възложител

Арх.Мария Карамфилова

Схема ситуирана врем.съоръжения

ПД-У-81А

28.10.08г.
ПД-Д-82

28.10.08г.

Веселин Босев-възложител

Арх.Мария Карамфилова

Комплексен проект-жил.сграда Бенковски

ПД-У-82

28.10.08г.
ПД-Д-83

04.11.08г-

СД”Спектър”-възложител

Арх.Марина Томова

Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ-1047 кв.77 по плана на гр.Първомай

ПД-У-83

04.11.08г.
ПД-Д-84

04.11.08г.

Асен Демиров-възложител

Арх.Марина Томова

Малоетажна жилищна сграда

ПД-У-84

04.11.08г.
ПД-Д-85

04.11.08г.

Николай Димитров-възложител

Арх.Марина Томова

Малоетажна жилищна сграда-общ.Марица-Пловдив

ПД-У-85

04.11.08г.
ПД-Д-86

04.11.08г.

Община Белица-възложител

Арх.Марина Томова

Пречиствателна станция за отпадъчни води- Белица за 12000 ек жители

ПД-У-86

04.11.08г.
ПД-Д-87

07.11.08г.

Адела ООД

Арх.Георги Бакърджиев

Разширение и ново строителство на цех за обработка на плодове и зеленчуци „Адела”ООД

ПД-У-87

07.11.2008г.
ПД-Д-88

11.11.08

Арх.Параскева Миленкова

Жилищна сграда в УПИ І-5569,кв.13 по плана на кв.Възражденци – тераса -Кърджали

ПД-У-88

11.11.08г.
ПД-Д-89

13.11.08

Георги Чалъмов-възложител

Арх.Маргарита Маргаритова

Жилищен Комплекс „Гербера” в Упи ІІ- комп.застрояване и общ.меропр.,кв.3 по плана на жил.група А-1,2,3,Ж.Р.Тракия

ПД-У-89

13.11.08г.
ПД-Д-90

02.12.08г-

Георги Николов-възложител

Арх.Мария Карамфилова

Комплексен инв.проект –ПУП-ПЗ,кв.25 Узаконяване жил.сграда –УПИ ІІІ

ПД-У-90

02.12.08г.
ПД-Д-91

02.12.08г.

Ливингстоун билдинг ЕООД

арх.Р.Григоров

РУП за УПИ ХХVІІІ-723 и ХХІХ-772 по плана на Старинна градска част-Пловдив

ПД-У-91

02.12.08г.
ПД-Д-92

02.12.08г.

Григор и Ирина Станкови

арх.Р.Григоров

Винарска изба на Ирина и Григор Станкови

ПД-У-92

02.12.08г.
ПД-Д-93

11.12.08г.

Костадин Бойчев-възложител

Арх.Параскева Миленкова

Шивашка работилница в УПИ VІІІ-228- за живеене,производствена и търговска дейност,кв.5 по плана на с.Оризари

ПД-У-93

11.12.08г.
ПД-Д-94

12.12.08г.

Летище Пловдив-възложител

Арх.Илко Николов

Нов пътнически терминал на летище „Пловдив” за вътрешни и международни полети

ПД-У-94

12.12.08г.
ПД-Д-95

12.12.08г.

Райна Ариданова-възложител

Арх.Веселин Христов-изпълнител

Изменение на ПУП за УПИ І-241017; 2410018;241064;241065-компл.жил. стр. и ТП

ПД-У-95

12.12.08г.
ПД-Д-96

12.12.08г.

Йордан Кисьов-възложител

Арх.Веселин Христов-изпълнител

ПУП за имот №052004 по КВС на с.Марково

ПД-У-96

12.12.08г.
ПД-Д-97

12.12.08г.

Кремена Терзиева-възложител;

Арх.Веселин Христов-изпълнител

ПУП за имот №010040 по КВС на с.Брестник, общ.Родопи

ПД-У-97

12.12.08г.
ПД-Д-98

12.12.08г.

Манол Семов- възложител

Арх.Веселин Христов- изпълнител

Изменение на ПУП за УПИ -012016 жил.застрояване-гр.Пловдив

ПД-У-98

12.12.08г.
ПД-Д-99

12.12.08г.

Район „Тракия” Община Пловдив-възложител

Арх.Валентин Михайлов-изпълнител

Детска ясла за 8 групи, район „Тракия” гр.Пловдив

ПД-У-99

12.12.08г.
Свързани:

За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив
Жилищна сграда в упи ХХ- жил и общ застрояване кв. 103 по плана на кв.”Христо Ботев”- преработка по време на строителство
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава областна (архитектурна) колегия град Пловдив
Основен ремонт на същ сграда в рамките на същ обем в пи-434,кв. 23 кв. 23 по плана на „Капана”
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Преустройство на магазин в бистро”, ул.”Добротич” до бл. 20, м.”Барите”, кв. 20, п-л ІІ, гр. София
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Пристройка към съществуваща сграда в офис на “Общинска банка “ад софия, клон Златоград
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Пуп – пз за упи 002022 с екатте 75246 в м.”Балнъкая” от землището на с. Ушинци Община Разград
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Реконструкция и модернизация на почивен дом на бнб в хотел, имот №213005 в землището на гр. Велинград, местност Вескьовец
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
...
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Триетажна жилищна сграда с ателиета и едноетажно допълващо застрояване”, упи № ІV – 6586, кв. 9а, м-ст „Суха река”, ж к.”Ботевградско...
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Сграда с осд, жилища и гаражи – пристройка и преустройство първи етаж – по време на строителство”, упи № ХХІІІ – 3900, кв. 290, гр....
За регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни
Частично изменение на пуп – план за застрояване и пуп – Работен устройствен план, упи № vі3071, кв. 199, гр. Чирпан
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом