Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу
ИмеСписък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер244.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera1/A6.-


ПРИЛОЖЕНИЕ А6.1.2.1.1


ТАБЛИЦА 2.


СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА

„ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ” (СПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ОКС „МАГИСТЪР”
Учебна дисциплина

Хорариум

ПреподавателиЛекции

Упраж-нения

Име, степен, звание

Година на раждане

Шифър на научната специалност

Вид

заетост

Екип
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

І семестър


1.

Математика и информатика

15

10

Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова

23.06.1946

01.01.06


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

2.

Компютърни системи

10

10

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков

23.04.1950

02.21.07

ОТД


ПУ ,,Паисий Хилендарски”

3.

Информационни технологии

10

10

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

14.11.1972

01.01.12

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

4.

Компютърна текстообработка

10

15

Доц. д-р Румяна Димитрова Танкова

24.10.1958


05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

5.

Компютърни мрежи и комуникации

10

10

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков

23.04.1950

02.21.07

ОТД


ПУ ,,Паисий Хилендарски”
ІІ семестър


6.

Информационни технологии в образованието

15

10

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

14.11.1972

01.01.12

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


7.

Информационни технологии в обучението по български език

15

10

Доц. д-р Румяна Димитрова Танкова

24.10.1958


05.07.03

ОТДПУ ,,Паисий Хилендарски”


8.

Информационни технологии в обучението по математика

15

10

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков

23.04.1950

02.21.07

ОТДПУ ,,Паисий Хилендарски”


9.

Информационни технологии в обучението за природата и човека

15

10

Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова

16.12.1952

05.07.03

ОТДПУ ,,Паисий Хилендарски”


10.

Информационни технологии при обучителни трудности

15

10

Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова


10.09.196305.07.04


ОТДПУ ,,Паисий Хилендарски”

ІІІ семестър


11.

Информационни технологии и изобразителни дейности

10

10

Проф. д-р Бисер Илиев Дамянов

20.08.1955

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

12.

Информационни технологии при трудово-конструктивните дейности

10

10

Проф. д-р Марина Спасова Иванова

27.03.1961


05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


13.

Информационни технологии в обучението по музика

10

10

Доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова

03.12.195405. 08. 02


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


14.

Планиране и управление на проекти

10

10

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

12.03.1962

05.07.01


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

15.

Иновационен мениджмънт в образованието

10

10

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

12.03.1962

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ІV семестър


16.

Преддипломна практика

0

20

Проф. дпн Васил Борисов Милушев


Доц. д-р Румяна Димитрова Танкова


Доц. д-р Албена Александрова Овчарова

14.01.1945


24.10.1958


18.04.1964


05.07.03


05.07.03


05.07.01


ОТД


ОТД


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


ПУ „Паисий Хилендарски”


ПУ „Паисий Хилендарски”
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

І ЧАСТ


17.

Дизайн на документ

0

15

Проф. д-р Бисер Илиев Дамянов

20.08.1955

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

18.

Интерактивно обучение и информационни технологии

0

15

Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова

22.07.1976

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ІІ ЧАСТ


19.

Логически задачи и креативност

0

15

Гл. ас. д-р Владимира Стефанова Ангелова

24.10.1968

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

20.

Виртуалното пространство и връзките с обществеността

0

15

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова

18.04.1964

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІІІ ЧАСТ


21.

Компютърни игри в обучението

0

15

Доц. д-р Ани Христова Епитропова

22.07.1965

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

22.

Методи за решаване на задачи

0

15

Гл. ас. д-р Владимира Стефанова Ангелова

24.10.1968

05.07.03


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ФАКУЛТАТИВИ


23.

Разработване и представяне на презентации

15

0

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

12.03.1962

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

24.

Моделирането в обучението по математика

15

0

Доц. д-р Румяна Тодорова

Кожухарова

23.06.1946

01.01.06

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”* ОТД – Основен трудов договор


СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА

„ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ” (НЕСПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ОКС „МАГИСТЪР”

Учебна дисциплина

Хорариум

ПреподавателиЛекции

Упраж-нения

Име, степен, звание

Година на раждане

Шифър на научната специалност

Вид

заетост

Екип
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

І семестър


1.

Математика и информатика

15

10

Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова

23.06.1946

01.01.06


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

2.

Компютърни системи

10

10

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков

23.04.1950

02.21.07

ОТД


ПУ ,,Паисий Хилендарски”

3.

Информационни технологии

10

10

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

14.11.1972

01.01.12

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

4.

Компютърна текстообработка

10

15

Доц. д-р Румяна Димитрова Танкова

24.10.1958

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

5.

Компютърни мрежи и комуникации

10

10

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков

23.04.1950

02.21.07

ОТД


ПУ ,,Паисий Хилендарски”
ІІ семестър


6.

Образователни технологи. Техники на учене и преподаване

15

10

Проф. дпн Пламен Радев Иванов


Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова

21.07.1950


22.07.1976

05.07.01


05.07.01

ОТД


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


ПУ ,,Паисий Хилендарски”

7.

Възрастова психология

15

10

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева

18.12.1962

05.06.05

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

8.

Методика на обучението по български език и литература в предучилищното образование и началния етап на СОУ

15

10

Доц. д-р Румяна Димитрова

Танкова

24.10.1958

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


9.

Методика на обучението по математика в предучилищното образование и началния етап на СОУ

15

10

Проф. дпн Васил Борисов Милушев


Гл. ас. д-р Владимира Стефанова Ангелова

14.01.1945


24.10.1968

05.07.03


05.07.03

ОТД


ОДТ

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


ПУ ,,Паисий Хилендарски”


10.

Методика на обучението по „Човекът и природата” и „Човекът и обществото”

15

10

Доц. д-р Ани Христова Епитропова

22.07.1965

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ІІІ семестър


11.

Информационни технологии в образованието

15

10

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

14.11.1972

01.01.12

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


12.

Информационни технологии в обучението по български език

15

10

Доц. д-р Румяна Димитрова Танкова

24.10.1958

05.07.03

ОТДПУ ,,Паисий Хилендарски”


13.

Информационни технологии в обучението по математика

15

10

Проф. дмн Георги Атанасов Тотков

23.04.1950

02.21.07

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

14.

Информационни технологии в обучението за природата и човека

15

10

Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова

16.12.1952

05.07.03

ОТД


ПУ ,,Паисий Хилендарски”


15.

Информационни технологии при обучителни трудности

15

10

Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова


10.09.1963


05.07.04


ОТД


ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ІV семестър


16.

Информационни технологии и изобразителни дейности

10

10

Проф. д-р Бисер Илиев Дамянов

20.08.1955

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

17.

Информационни технологии при трудово-конструктивните дейности

10

10

Проф. д-р Марина Спасова Иванова

27.03.1961

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

18.

Информационни технологии в обучението по музика

10

10

Доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова

03.12.1954

05.08.02

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

19.

Планиране и управление на проекти

10

10

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

12.03.1962

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

20.

Иновационен мениджмънт в образованието

10

10

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

12.03.1962

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

V семестър


21.

Преддипломна практика

0

20

Проф. дпн Васил Борисов Милушев

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова


Доц. д-р Ани Христова Епитропова

14.01.1945


18.04.1964


22.07.1965

05.07.03


05.07.01


05.07.03

ОТД


ОТД


ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ПУ „Паисий Хилендарски”


ПУ „Паисий Хилендарски”
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

І ЧАСТ


22.

Дизайн на документ

0

15

Проф. д-р Бисер Илиев Дамянов

20.08.1955

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

23.

Интерактивно обучение и информационни технологии

0

15

Гл.ас. д-р Николинка Александрова Атанасова

22.07.1976

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ІІ ЧАСТ


24.

Формална логика

0

15

Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова

23.06.1946

01.01.06

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

25.

Графичен дизайн

0

15

Гл. ас. д-р Добринка Василева Бойкина

11.04.1967

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ІІІ ЧАСТ


26.

Логически задачи и креативност


0

15

Гл.ас. д-р Владимира Стефанова Ангелова

24.101968

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

27.

Виртуалното пространство и връзките с обществеността

0

15

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова

18.04.1964

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ІV ЧАСТ


28.

Компютърни игри в обучението


0

15

Доц. д-р Ани Христова Епитропова

22.07.1965

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

29.

Методи за решаване на задачи


0

15

Гл.ас. д-р Владимира Стефанова Ангелова

24.10.1968

05.07.03

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

ФАКУЛТАТИВИ


30.

Разработване и представяне на презентации

15

0

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

12.03.1962

05.07.01

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”

31.

Моделирането в обучението по математика

15

0

Доц. д-р Румяна Тодорова

Кожухарова

23.06.1946

01.01.06

ОТД

ПУ ,,Паисий Хилендарски”


* ОТД – Основен трудов договор

Page of


Свързани:

Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconСписък на преподавателите по учебен план на специалността "иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу" за окс "магистър" задължителни дисциплини
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconСписък на преподавателите по учебен план за специалности: "педагогика на обучението по физическо възпитание"
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “педагогика на обучението по физическо възпитание” за окс “бакалавър” –...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconСписък на преподавателите по учебен план на специалност "комуникативни нарушения на развитието", редовно и задочно обучение, окс "магистър"
Списък на преподавателите по учебен план на специалност “комуникативни нарушения на развитието”, редовно и задочно обучение, окс...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconУчебен план за профил "Технологичен информационни технологии" в соу с прием след завършен VIII клас-приети през учебната 2006/2007 година

Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconВ специалността се под­гот­вят управленски специалисти с висше образование със засилена квалификация в използването на съвременните информационни технологии в
Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка “Много добър”
Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconУчебен план обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на специалността

Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconУчебен план обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на специалността

Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconУчебен план обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на специалността

Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconУчебен план обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на специалността

Списък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу iconУчебен план обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на специалността

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом