Тема: база данни
ИмеТема: база данни
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер39.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://joro.users.net1.cc/!PROEKT!/project_281110324.doc

ПМГ „Св. Климент Охридски” - СилистраКУРСОВА РАБОТА


ТЕМА: БАЗА ДАННИ


На

Георги Арнаудов и Ива Димчева


26.05.2011г. преподавател:

/........................./


СЪДЪРЖАНИЕ:
 1. ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА 3

 2. СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦИТЕ В БАЗАТА ДАННИ 3

  1. Таблица „Клиенти” 3

  2. Таблица „Продукти” 3

  3. Таблица „Доставчици” 3

  4. Таблица „Поръчки” 3

 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТАБЛИЦИТЕ 4

 4. СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ 5

 5. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ 5

  1. Заявки по критерии 5

  2. Заявки с изчисления 7

 6. СЪЗДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ 7

ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТАДа се състави база данни, съдържаща информация за пицария, която предлага разнос по домовете.

СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦИТЕ В БАЗАТА ДАННИБазата от данни ще съдържа следните 4 таблици:

Таблица “Клиенти”


 • Номер - тип число; ключово поле

 • Име - тип текст;

 • ЕГН - тип текст; 10 знака

 • Адрес – тип текст;

 • Т
  Фиг. 1
  елефон - тип текст

Таблица “Продукти”


 • Код на продукта - тип число; ключово поле

 • Наименование - тип текст;

 • Т
  Фиг. 2
  ип – тип число, lookup от предварително избрани стойности /"Пица";"Салата";"Безалкохолно";"Спагети";"Друго"/

 • Цена – тип валута, 2 знака след запетаята

Таблица ‘’Доставчици’’


 • Номер на доставчик- тип число; ключово поле

 • Име - тип текст;

 • Телефон за връзка - тип текст

Т
Фиг. 3
аблица ‘’Поръчки’’


 • Номер - тип число; ключово поле

 • Продукти – тип число, lookup от таблица „Продукти”;

 • Количество – тип число;

 • Клиент – тип число, lookup от таблица „Клиенти”;

 • Д
  Фиг. 4
  оставчик – тип число, lookup от таблица „Доставици”;

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТАБЛИЦИТЕ

 • Таблицата „Клиенти” е свързана по ключовото си поле Номер на клиент към поле Клиент от таблица „Поръчки” с връзка 1:∞.

 • Таблицата „Доставчици” е свързана по ключовото си поле Номер на доставчик към поле Доставчик от таблица „Поръчки” с връзка 1:∞.

 • Таблицата „Продукти” е свързана по ключовото си поле Код на продукта към поле Продукти от таблица „Поръчки” с връзка 1:∞.Фиг. 5

СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ


За таблици „Доставчици” и „Продукти” са създадени формуляри. За попълването на типа на продукта е използвано списъчно поле (combo box) за избор на един от предварително въведените типове продукти.


Фиг. 6


Фиг. 7


СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ


Създадени са няколко вида заявки:

Заявки по критерии


 • Всички продукти, които даден клиент (с номер 1) е поръчал.


Фиг. 8 • Всички продукти, поръчани в определен ден (25.03.1994)


Фиг. 9 • Поръчки, направени от една до друга определена дата (25.03.1994 – 30.11.2011)


Фиг. 10 • Сортирани по азбучен ред пици


Фиг. 11

Заявки с изчисления


 • Актуализирани цени на всички продукти с 8% поради отчетена инфлация. Полето Нова Цена е изчилено чрез умножаване на поле Цена по 1.08 и закръгляне с точност 2 знака.Фиг. 12


СЪЗДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ


 • Отпечатване на списък на доставчиците с поръчките, които те трябва да изпълнят на определена дата.

За база на отчета ще използваме заявката за всички продукти, поръчани в определен ден:Фиг. 13

Групираме данните по доставчик:Фиг. 14

Изглед на отчета в design view:


Фиг. 15

Изглед от готовия отчет:Фиг. 16Свързани:

Тема: база данни iconВъпросни к за семестриален изпит по "база от данни", специалност кст модул основи на базите от данни
Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с...
Тема: база данни iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Тема: база данни iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Тема: база данни iconУниверситет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни
Нужда от тази база данни би могла да възникне в основни, средни, висши и други учебни заведения
Тема: база данни iconА) Йерархичен (дървовиден)
База от данни се нарича всяка организирана колекция от данни. Няма значение дали тази колекция се съхранява на хартиен носител или...
Тема: база данни iconА) Йерархичен (дървовиден)
База от данни се нарича всяка организирана колекция от данни. Няма значение дали тази колекция се съхранява на хартиен носител или...
Тема: база данни iconТема: Създаване на база данни с
За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме мs access. Той ни помага да решим...
Тема: база данни iconПрограма семинар: Достъп до информация/ Европейска база данни
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в семинар на тема: “Достъп до информация/ Европейска база данни. Свободно движение...
Тема: база данни iconТема : Създаване на база от
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Тема: база данни iconIосновни понятия и концепции
Изчислителната машина се явява инструмента за обработка, а съвкупността, вж, от данни, предназначени за съвместно вж. Теорема I използване,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом