Регионална здравна инспекция плевен запове д
ИмеРегионална здравна инспекция плевен запове д
страница1/2
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер373.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rzi-pleven.com/wp-content/uploads/2013/02/Zap-LKK-2013.doc
  1   2


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН


З А П О В Е Д

РД-13-001 / 15.01.2013г.

На основание Наредба за медицинската експертиза на работоспособността приета с Постановление № 87 / 05.05.2010 г. на МС и Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза /ПМС 83 от 26.04.2010 г./ и Предложение с вх.№ 0272 /11.01.2013г на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен и Предложение с вх. № 0275/11.01.2013г. на Началника на МБАЛ Плевен към ВМА София и предложенията на Управителите на лечебните заведения в Плевенска област


ЗАПОВЯДВАМ :


В лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ в Плевенска област да функционират следните общи и специализирани лекарски консултативни комисии:


І. ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК

В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ


УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


1. ОБЩА ЛКК

Председател: Д-р Ваня Борисова Иванова – ВБ и Ендокринология

Зам. председател: Д-р Иво Николов Младенов - ВБ


Членове: Д-р Маргарита Любенова Зюмбюлска - ХБ

Д-р Десислава Евлогиева Маринова – НБ


Комисията ще заседава във вторник от12,00 до 13,00часа.


2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Председател: Доц.д-р Емил Янков Балтов, дм

Зам. председател: Проф.д-р Аспарух Николаев Аспарухов

Доц.д-р Вихър Манчев Ковачев

Д-р Свилен Христов Тодоров


Членове: Д-р Димитър Василев Василев

Д-р Марин Василев Симеонов

Д-р Петьо Златанов Данаилов

Д-р Любомир Петров Кръстев

Д-р Йордан Атанасов Вълешков

Д-р Емил Борисов Симеонов

Д-р Георги Иванов Димитров

Д-р Христо Симеонов Гигов

Д-р Елин Методиев Благоев

Д-р Трифон Милчев Трифонов

Д-р Георги Иванов Спасов

Д-р Абдулхаким Абдокасим Алшаргаби

Д-р Константин Захариев Тотев


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.


3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ОНКОХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Геновева Борисова Вълчева

Зам. председател: Д-р Митко Енчев Мирчев


Членове: Проф. Д-р Ташко Стефанов Делийски

Д-р Владимир Боянов Рачков

Д-р Добромир Димитров Димитров

Д-р Васил Димитров Нанев


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.


4. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ ІІ КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Председател: Доц. Д-р Борислав Цветанов Нинов

Зам. председател: Д-р Христо Иванов Маринов

Член: Д-р Янко Величков Първанов


Комисията ще заседава ежедневно от 8,30 до 13,00часа.


5. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ВИСЦЕРАЛНА И ХИРУРГИЯ ПО ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ КЪМ І КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Юрий Петков Петков

Зам. председател: Д-р Цветан Петков Съботинов

Членове: Д-р Ирина Ангелова Декова

Д-р Господин Пейков


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.


6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ГНОЙНО-СЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ КЪМ І КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Сергей Димитров Илиев

Зам. председател: Д-р Венцислав Цветанов Грозев

Д-р Ивайло Пресолски


Членове: Д-р Павлин Милков Мирочник

Д-р Емил Тошков Филипов


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 10,00часа.


7. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ КЪМ ІІІ КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Ивайло Петров Рачев

Зам. председател: Д-р Пенчо Тончев Тончев

Д-р Пенчо Иванов Ганев


Член: Д-р Страхил Асенов Страшилов


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 10,00часа.


8. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ КЪМ ІІІ КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Пламен Димитров Видолов

Зам. председател: Д-р Цветелина Райчева


Член: Д-р Пейо Димитров Филипов


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 12,00часа.


9. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ КЪМ ІІ КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Любомир Цветанов Бешев

Зам. председател: Д-р Цветомир Георгиев Георгиев

Д-р Ангел Петров Маринов


Членове: Д-р Валентин Христов Великов

Д-р Ангел Симеонов Григоров


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 13,00часа.


10. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Председател: Доц.д-р Иванка Пенчева Маринова

Зам. председател: Д-р Пламен Крумов Петков


Член: Д-р Захаринка Ганчева Събева

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00часа


11. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

Председател: Доц. Д-р Бойко Боянов Стаменов

Зам. председател: Доц. Д-р Пламен Стоянов Божинов

Д-р Моряна Панайотова Михайлова

Д-р Мая Пенкова Дановска

Д-р Вержиния Симеонова Каменовска

Д-р Йорданка Стефанова Велчева


Член: Д-р Пламен Георгиев Стоев

Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа


12. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Председател: Д-р Илия Вълков Вълков

Зам. председател: Д-р Младен Евтимов Овчаров


Член: Д-р Христо Янков Ковачев

Д-р Емил Цецков Маринчев


13. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Председател: Д-р Александър Лилянов Вълков


Член: Д-р Ирена Йорданова Стоилова

Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа


14. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО НЕФРОЛОГИЯ

Председател: Проф.Д-р Васил Величков Тодоров

Зам. председател: Д-р Бисерка Илиева Димитрова

Д-р Румяна Лазарова Бонева


Членове: Д-р Бисерка Кирилова Борисова

Д-р Милена Стоименова Янкова

Д-р Емил Петков Шимбов

Д-р Калина Стефанова Алексиева

Д-р Петя Миткова Войкова

Д-р Борислав Иванов Игнатов

Д-р Диана Димитрова Василева


Комисията ще заседава ежедневно от 10,00 до 13,00часа


15. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО УРОЛОГИЯ

Председател: Д-р Николай Христов Колев

Зам. председател: Д-р Румен Пачев Коцев


Членове: Д-р Панайот Вълев Панайотов

Д-р Фахад Абдулахед Ал Шаргаби

Д-р Боян Атанасов Стойков

Д-р Владислав Росенов Дунев

Доц.д-р Страти Стоянов Стратев


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 12,30часа


16. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

Председател: Доц.д-р Чавдар Борисов Балабанов

Зам. председател: Д-р Емилия Кирилова Кривошийска

Членове: Д-р Снежана Веселинова Мургова

Доц. Д-р Десислава Велева Статева

Д-р Боряна Василева Парашкевова

Д-р Татяна Стоянова Георгиева

Д-р Валентин Митков Колчев


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00часа


17. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО У Н Г БОЛЕСТИ - ЛКК комисията изписва помощни средства съгласно Приложение № 7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ


Председател: Доц. Д-р Александър Вълков Вълков

Зам. председател: Д-р Георги Николов Николов

Член: Доц. Д-р Иван Маринов Стоянов


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,30часа


18. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Председател: Доц.Д-р Явор Йорданов Иванов

Зам. председател: Д-р Емилия Цветанова Лазарова

Д-р Павлина Цветанова Николова - Глоговска

Д-р Пламен Славов Павлов


Членове: Д-р Камен Върбанов Атанасовски

Д-р Татяна Недкова Симеонова

Д-р Лидия Ангелова Монева – Илиева

Д-р Елена Димитрова Борисова

Д-р Венцислав Любомиров Ножаров

Д-р Валери Йорданов Андреев

Д-р Стефан Кирилов Станимиров

Д-р Снежана Тачева Иванковска

Д-р Мария Миланова Тодорова

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00часа


19. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Председател: Доц. Цеца Георгиева Дойчинова

Зам. председател: Доц. Д-р Галя Иванова Ганчева

Д-р Хрисима Цветанова Миляшка


Член: Д-р Христофор Гочев Христов

Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 13,00часа


20. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Председател: Д-р Ваня Маринова Цветкова

Зам. председател: Д-р Мая Миткова Ненова

Д-р Людмил Георгиев Терзиев


Член: Д-р Христина Василева Дарданова


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.


21. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

Председател: Доц.д-р Николай Цветанов Цветков

Зам. председател: Д-р Ваня Славчева Попова


Членове: Д-р Даниела Досева Коларова

Д-р Ивайло Христов

Д-р Лъчезар Богданов

Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.

22. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Председател: Д-р Тодор Русев Русев

Зам. председател: Д-р Гинка Христова Раянова


Членове: Д-р Беатриче Панчева Стоянова

Д-р Веселин Спасов Кокарешков

Д-р Силвия Симеонова Ганева

Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.


23. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Председател: Доц. Д-р Ваня Недкова Недкова

Зам. председател: Доц. Д-р Чайка Кирилова Петрова

Доц. Д-р Бойко Радев Шентов

Членове: Д-р Теодора Михайлова Стефанова

Д-р Соня Жекова Дачева

Д-р Николай Кирилов Българанов

Д-р Лъчезар Симеонов Николов

Д-р Светла Георгиева Костова

Д-р Венеция Цветкова Боцова

Д-р Красимир Димитров Денчев

Д-р Лора Цветанова Камбурова


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа.


24. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Председател: Д-р Александър Георгиев Микински


Член: Д-р Татяна Асенова Томова


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00часа.


25. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

Председател: Доц.д-р Йордан Димитров Попов

Зам. председател: Д-р Гинка Иванова Иванова

Д-р Пепо Антонов Партенов

Членове: Д-р Валя Ставрева Маринова

Д-р Цвятко Христов Цветков

Д-р Малинка Георгиева Луканова

Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 12,00часа.


26. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ОНКО ГИНЕКОЛОГИЯ

Председател: Доц. Д-р Надежда Христова Хинкова


Зам. председател: Д-р Никола Петров Янев


Членове: Д-р Чавдар Атанасов Цветков

Д-р Ангел Данчев Йорданов

Д-р Дияна Стратева Димитрова

Д-р Лъчезар Стоянов Танчев

Д-р Тодор Иванов Димитров


Комисията ще заседава ежедневно от 9,00 до 13,00часа.


27. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Председател: Д-р Деян Николов Давидов

Зам. председател: Д-р Румяна Цветанова Мичева


Членове: Д-р Валентин Георгиев Ганчев

Д-р Нина Георгиева Иванова


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00часа.


28. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Председател: Доц.д-р Иван Георгиев Цинликов

Зам. председател: Д-р Лора Георгиева Петрова


Членове: Д-р Иванка Генчева Цинликова

Д-р Цаня Пенчева Попова

Д-р Владимир Георгиев Попов

Д-р Лазар Анков Гарев

Д-р Мирослава Иванова Михайлова


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа.


29. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Председател: Доц. д-р Димитър Константинов Господинов

Зам. председател: Д-р Верка Спасова Павлова


Членове: Д-р Милена Печева Данчева

Д-р Мая Алексиева Ралиновска


Комисията ще заседава ежедневно от 10,00 до 12,00часа.


30. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Председател: Д-р Мая Стефанова Кръстанова

Зам. председател: Д-р Аница Христова Мирчева

Д-р Цветослав Нешев Вътев


Член: Д-р Полина Димитрова Цветкова


Комисията ще заседава ежедневно от 7,30 до 13,30часа.


31. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО “ОРАЛНА ХИРУРГИЯ”

Председател: Д-р Стефан Фердинандов Цветанов

Зам. председател: Д-р Николай Александров Георгиев


Член: Д-р Валентин Асенов Лишев


Комисията ще заседава ежедневно от 11,30 до 13,00часа.


32. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ТОКСИКОЛОГИЯ

Председател: Доц. Д-р Евгения Иванова Бързашка

Зам. председател: Д-р Анелия Иванова Дакова – Поповска


Член: Д-р Катерина Божидарова Стефанова


Комисията ще заседава ежедневно от 10,00 до 13,00часа.


33. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Председател: Проф. Д-р Радко Николов Радев

Зам. председател: Д-р Славейко Христов Богданов

Член: Д-р Георги Атанасов Доцински


Комисията ще заседава ежедневно от 12,30 до 13,30часа.


34. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ ПЪРВА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Председател: Доц. Д-р Снежана Томова Тишева - Господинова

Зам. председател: Доц. Д-р Фредерик Людмилов Григоров

Членове: Д-р Диана Кънчева Гайдарова

Д-р Павлинка Георгиева Петкова

Д-р Ася Николова Янакиева

Д-р Евгени Методиев Евтимов

Д-р Красимира Стефанова Шимбова

Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа.


35. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Председател: Доц. Д-р Мария Любомирова Цекова

Зам. председател: Д-р Райна Петрова Буюклиева

Д-р Весела Димчева Томова


Членове: Д-р Теменуга Великова Маринова

Д-р Величко Пенчев Пенчев

Д-р Николай Илиев Илиев

Д-р Еманоил Димитров Маноилов

Д-р Десислава Божидарова Бояджиева


Комисията ще заседава ежедневно от 10,30 до 12,30часа.


36. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО РИСКОВА БРЕМЕННОСТ КЪМ І АГ КЛИНИКА

Председател: Доц.д-р Светла Илиева Божинова

Зам. председател: Д-р Антоанета Любомирова Николова

Членове: Д-р Веселин Петков Пенков

Д-р Павлина Борисова Павлова

Д-р Цвятко Христов Цветков

Д-р Динка Пенева Димитрова

Д-р Силвия Георгиева Атанасова


Комисията ще заседава ежедневно от 9,00 до 13,00часа.


37. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО КЪМ ІІ АГ КЛИНИКА

Председател: Доц.д-р Стоян Йотов Танчев

Зам. председател: Д-р Михаил Цветанов Цветков

Членове: Д-р Пепо Антонов Партенов

Д-р Вася Цветанова Георгиева

Д-р Юрка Георгиева Гешева

Доц. Светлозар Николов Стойков


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00часа.


38. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Председател: Доц.д-р Румен Данаилов Стойчев

Зам. председател: Д-р Людмил Здравков Тумбев


Членове: Д-р Любляна Печова Андреева

Комисията ще заседава ежедневно от 9,00 до 12,30часа.


38. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ КЪМ ІІ ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА

Председател: Доц.д-р Радка Илиева Гайдарова

Зам. председател: Д-р Георги Костадинов Георгиев


Членове: Д-р Тихомир Минков Симеонов


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 13,00часа.


39. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ КЪМ І ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА

Председател: Доц.д-р Пепа Димитрова Ненова

Зам. председател: Д-р Иванка Илиева Велева


Членове: Д-р Соня Бориславова Димитрова

Д-р Павлина Миткова Радева


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,00часа.


40. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО ЗАВИСИМОСТИ И КОМОРБИДНИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА КЪМ ІІІ ПСИХИЧНА КЛИНИКА

Председател: Доц.д-р Мария Георгиева Александрова - Стойчева

Зам. председател: Д-р Димитър Кирилов Киров


Членове: Д-р Калоян Руменов Стойчев

Д-р Красимир Маринов Иванов


Комисията ще заседава ежедневно от 8,00 до 13,30часа.


41. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК КЪМ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Председател: Д-р Огнян Любомиров Начев

Зам. председател: Д-р Стефан Любенов Личев


Членове: Д-р Галина Христова Стефанова

Д-р Стела Василева Вулова


Комисията ще заседава ежедневно от 11,30 до 13,30часа.


42. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК КЪМ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


ОНКОХИРУРГИЧНА ЛКК - ЛКК комисията изписва помощни средства съгласно Приложение № 7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ

Председател: Д-р Митко Енчев Мирчев

Зам. председател: Д-р Геновева Борисова Вълчева

Д-р Владимир Боянов Рачков


Членове: Д-р Веселин Иванов Киров

Д-р Добромир Димитров Димитров

Д-р Васил Димитров Нанев


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30часа.


43. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ - ЛКК комисията изписва помощни средства съгласно Приложение № 7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ

Председател: Д-р Румяна Цветанова Мичева

Зам. председател: Д-р Деян Николов Давидов


Членове: Д-р Валентин Георгиев Ганчев

Д-р Нина Георгиева Иванова


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30часа.


44. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНА ЛКК

Председател: Д-р Никола Петров Янев

Зам. председател: Д-р Чавдар Атанасов Цветков


Членове: Д-р Диана Стратева Димитрова

Д-р Ангел Данчев Йорданов

Д-р Лъчезар Стоянов Танчев

Комисията ще заседава ежедневно от 12.00 до 13.30 часа.

ВМА – МБАЛ - ПЛЕВЕН”, СЧИТАНО ОТ 02.01.2013Г.


ОБЩА Л К К

Председател: Д-р Владимир Спасов Трайков

Зам. председател: Д-р Лиляна Иванова Шипчанова – ВБ

Д-р Александър Асенов Орманов – ВБ


Членове: Д-р Татяна Георгиева Давидова – НБ

Д-р Божидар Илиев Бояджиев – ХБ


Резервни членове: Д-р Мариан Петров Бараков – ХБ

Д-р Борил Манолов Юруков – ОТ

Д-р Драгомир Любенов Казанджиев – ХБ

Д-р Стоянка Владимирова Вучкова - НБ


СПЕЦИАЛИЗИРАНА Л К К ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Председател: Д-р Мариана Василева Кучева


Членове: Д-р Стоянка Владимирова Вучкова

Д-р Татяна Георгиева Давидова


СПЕЦИАЛИЗИРАНА Л К К ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

Председател: Д-р Мартин Стоилов Мартинов

Член: Д-р Цветан Георгиев Каменов


Резервен член: Д-р Анелия Георгиева Митева


СПЕЦИАЛИЗИРАНА Л К К ПО ВБ

Председател: Д-р Васил Александров Тотев

Зам. председател: Д-р Анелия Стоянова Стоянова

Д-р Юлия Тодорова Стойкова

Членове: Д-р Николай Рангелов Йосифов

Д-р Иван Николаев Деков

Д-р Олга Иванова Аспарухова

Д-р Анелия Николаева Николакева

Д-р Александър Асенов Орманов


СПЕЦИАЛИЗИРАНА Л К К ПО ХБ

Председател: Д-р Божидар Илиев Бояджиев

Зам. председател: Д-р Николай Христов Хинков

Д-р Пламен Пелов Пеловски

Членове: Д-р Йордан Николов Танев

Д-р Драгомир Любенов Казанджиев

Д-р Владимир Ненов Хасекиев

Д-Р Иван Владиславов Костадинов

Д-р Красимир Димитров Трифонов

Д-р Мариан Петров Бараков


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Председател: Д-р Борил Манолов Юруков


Член: Д-р Димитър Минков Минков

Д-р Христо Бочев Тодоров


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО УНГ

Председател: Д-р Юлиян Минчев


Членове: Д-р Николай Димитров Байрактаров

Д-р Поля Петрова Божинова

Комисиите ще заседават ежедневно от 12.30ч. до 14.00 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

СВЕТА МАРИНА” - ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА Л К К ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Председател: Д-р Тихомир Панков Тотев

Зам. председател: Д-р Галин Цветанов Радински


Членове: Д-р Добринка Христова Гинчева

Д-р Иглика Константинова Митева

Д-р Вася Георгиева Гавраилова – Димитрова

Д-р Венцислав Милчев Георгиев

Д-р Ваня Кирилова Савова


Комисията ще заседава ежедневно от 10,00 до 15,00 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ” ЕАД ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


КАРДИОЛОГИЧНА ЛКК

Председател: Д-р Елена Светославова Велчева

Зам. председател: Д-р Лилия Миткова Денчева


Членове: Д-р Михаил Костов Попмаринов

Д-р Цветемира Георгиева Чорбаджийска

Д-р Милчо Ценов Манчев

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,00 часа.


МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ГР. ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


ТЕРАПЕВТИЧНА Л К К

Председател: Д-р Анна Йорданова Дакова- Спасова – ВБ и Кардиология

Зам. председател: Д-р Нели Стоянова Харизанова - Панова - ВБ


Членове: Д-р Емилия Петкова Цонкова – Кованджиева – ВБ и Ендокринология

Д-р Здравка Йорданова Симеонова – ВБ и Кардиология

Д-р Стелиан Тачев Чолаков – ВБ и Кардиология

Д-р Камен Маринов Генов – ВБ и Ендокринология

Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.

ХИРУРГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Георги Милчев Георгиев

Зам. председател: Д-р Юлиян Илиев Рабчев


Членове: Д-р Красимир Лалов Грънчовски

Д-р Антон Пешев Николов

Д-р Ася Миткова Илиева


Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Феликс Емилов Янев

Зам. председател: Д-р Валери Кирилов Добрев


Член: Д-р Стефан Петров Янакиев


Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.


ПЕДИАТРИЧНА Л К К

Председател: Д-р Мира Стефанова Стоянова

Зам. председател: Д-р Дарина Цекова Дишева


Членове: Д-р Николай Петров Велчев

Д-р Ценка Николаева Николова

Д-р Василий Петров Михайлов


Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.


АГ Л К К

Председател: Д-р Николай Иванов Славов

Зам. председател: Д-р Антония Илиева Богданова


Членове: Д-р Любомир Стефанов Янкулов

Д-р Павлина Петрова Давидова

Д-р Наталия Александровна Цвиг


Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.


НЕВРОЛОГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Христо Василев Лиловски

Зам. председател: Д-р Верка Георгиева Трифонова


Членове: Д-р Магдалена Илиева Коюмджиева

Д-р Юлия Николаевна Еребакан


Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.


ОРТОПЕДИЧНА Л К К

Председател: Д-р Калин Будимиров Евтимов

Зам. председател: Д-р Роберт Арменак Халваджиян


Член: Д-р Иван Георгиев Борисов


Комисията ще заседава ежедневно от 13,00 до 14,00 часа.


УНГ Л К К

Председател: Д-р Росен Митков Ненов

Зам. председател: Д-р Цветан Асенов Маринов


Членове: Д-р Митко Ненов Митев

Д-р Асен Валентинов Куцаров

Комисията ще заседава в сряда и петък от 15,00 до 16,30 часа.


Л К К ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Председател: Д-р Владимир Богданов Петков


Членове: Д-р Михаил Георгиев Георгакиев


Комисията ще заседава в сряда и петък от 15,00 до 15,30 часа.


МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН“ ООД, СЧИТАНО ОТ 03.01.2013Г.

ОБЩА ЛКК

Председател: Д-р Таня Василева - ВБ

Зам. председател: Д-р Цветелина Стайкова – ВБ и Нефрология


Членове: Д-р Албена Антимова – НБ

Доц. Д-р Венци Росманов - ОТ


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОРТОПЕДИЧНА ЛКК

Председател: Д-р Пламен Николов Ненов

Зам. председател: Д-р Ивайло Петров Пълев


Членове: Д-р Мамун Ахмед Кабалан

Д-р Ивелин Веселинов Алтънджийски

Д-р Ал – Хажари

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА ЛКК:

Председател: Д-р Румен Тодоров Стоянов

Зам. председател: Д-р Румяна Иванова Бързакова


Член: Д-р Велико Атанасов Великов

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Председател: Доц. Д-р Кирил Яблански

Зам. председател: Д-р Вержиния Йорданова


Член: Д-р Таня Василева


Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО НЕВРОЛОГИЯ

Председател: Д-р Лилия Илиева

Зам. председател: Д-р Албена Антимова


Член: Д-р Пламен Петков

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ФРМ

Председател: Д-р Люба Йовчева


Член: Д-р Красимира Иванова

Комисия ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ВБ

Председател: Д-р Люба Йорданова

Зам. председател: Д-р Габриела Генова


Членове: Д-р Никола Наумовски

Д-р Георги Вълчанов

Комисията ще заседава ежедневно от 12,00 до 13,30 часа.


МБАЛ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


ТЕРАПЕВТИЧНА Л К К

Председател: Д-р Венцислав Стефанов Стойков

Зам. председател: Д-р Тодор Стефанов Бузев


Членове: Д-р Сийка Стефанова Балабанова

Д-р Николай Иванов Николов


Комисията ще заседават ежедневно от 16,00 до 16,30 часа.


НЕВРОЛОГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Емил Любенов Ръжгев

Членове: Д-р Красимир Димитров Кръстев

Комисиите ще заседават ежедневно от 13,15 до 13,45 часа.


МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ “ ЕООД, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


ОБЩА Л К К

Председател: Д-р Бистра Методиева Димитрова – ВБ и Кардиология

Зам. председател: Д-р Теодора Тодорова Ватовска – ВБ


Членове: Д-р Иван Пенчев Иванов – НБ

Д-р Александър Николов Карагеоргиев – ХБ

Д-р Даниел Кръстев Иванов – ОТ


Комисията ще заседава ежедневно от 12,30 до 13,30 ч


ТЕРАПЕВТИЧНА Л К К

Председател: Д-р Здравка Минчева Йошкова – ВБ и Ендокринология

Зам. председател: Д-р Петя Атанасова Тодорова – ВБ Пневмология и фтизиатрия


Членове: Д-р Росица Спасова Иванова – ВБ

Д-р Бойко Бетов

ХИРУРГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Александър Николов Карагеоргиев

Зам. председател: Д-р -р Даниел Кръстев Иванов - ОТ


Членове: Д-р Анета Василева Георгиева

Д-р Стоян Атанасов Сотиров

Д-р Петър Христов Петров

Д-р Николай Върбанов Боев


АКУШЕРО ГИНЕКОЛОГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Светослав Цеков Петров

Зам. председател: Д-р Пешка Василева Василкьова


Член: Д-р Георги Николов Георгиев


ПЕДИАТРИЧНА Л К К

Председател: Д-р Добрин Атанасов Тодоров


Член: Д-р Стефка Христова Найденова


Комисиите ще заседават всеки работен ден от 12,00 до 13,00 ч


МБАЛ – НИКОПОЛ“ ЕООД, СЧИТАНО ОТ 16.01.2013Г.


ТЕРАПЕВТИЧНА Л К К

Председател: Д-р Марина Божикова Шопова

Зам. председател: Д-р Емилия Стойкова Люцканова


Член: Д-р Светла Пенкова Пенкова


Комисиите ще заседават ежедневно от 12,00 до 13,00 часа


Л К К ПО АГ

Председател: Д-р Владимир Борисов Неделковски


Член: Д-р Коста Иванов Костов


Комисиите ще заседават ежедневно от 12,00 до 13,00 часа


МБАЛ – ЛЕВСКИ“ ЕООД, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


ОБЩА Л К К

Председател: Д-р Евдокия Ангелова Угринова – ВБ

Зам. председател: Д- р Анета Атанасова Димитрова - ВБ


Членове: Д-р Петко Иванов Ганчев - НБ

Д-р Николай Асенов Николаев –ХБ и Урология

Д-р Пети Христов Иванов—ХБ

Д-р Радослав Георгиев Делчев –НБ

Д-р Денис Асенов Денисов –ортопед-травматолог


Комисията ще заседава във вторник и четвъртък от 12,00 до 13,00часа.

ТЕРАПЕВТИЧНА Л К К

Председател: Д-р Анета Атанасова Димитрова

Член: Д-р Евдокия Ангелова Угринова


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа.


ХИРУРГИЧНА ЛКК

Председател: Д-р Пети Христов Иванов – ХБ


Член: Д-р Николай Асенов Николаев - ХБ


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа.


А Г Л К К

Председател: Д-р Ангел Петков Ангелов

Зам. председател: Д-р Христо Александров Дъбнишки


Член: Д-р Иван Боянов Трифонов


Комисията ще заседава ежедневно от 11,00 до 12,00часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО ПСИХИАТРИЯ

Председател: Д-р Пламен Атанасов Георгиев

Зам.председател: Д-р Стефан Николаев Джиков


Член: Д-р Мишо Ангелов Мишев


Комисията ще заседава във вторник и четвъртък от 12,00 до 13,00часа.


НЕВРОЛОГИЧНА ЛКК

Председател: Д-р Радослав Георгиев Делчев

Член: Д-р Петко Иванов Ганчев


Комисията ще заседава във вторник и четвъртък от 12,00 до 13,00часа.


МБАЛ – ГУЛЯНЦИ“ ЕООД, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


ПЕДИАТРИЧНА Л К К

Председател: Д-р Светлана Виталиевна Георгиева – ДБ


Членове: Д-р Румяна Русанова Димитрова

Д-р Милчо Костадинов Мачев


ТЕРАПЕВТИЧНА Л К К

Председател: Д-р Стефан Ангелов Ненов – ВБ

Членове: Д-р Адриян Митков Яков – ВБ – член

Д-р Мая Вътева Радева – ВБ – член

Д-р Рени Йорданова Йотова – ВБ и Нефрология

Д-р Милка Иванова Андреева


НЕВРОЛОГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Анна Николова Занова


Членове: Д-р Радиан Ангелов Кралев

Д-р Николай Веселинов Богоев


Комисиите ще заседават ежедневно от 12,00 до 13,00 часа.


МБАЛ – КНЕЖА“ ЕООД, СЧИТАНО ОТ 01.01.2013Г.


ОБЩА Л К К

Председател: Д-р Нели Петкова Дикова - ВБ

Зам. председател: Д-р Бистра Величкова Бойчева – ВБ и кардиология


Членове: Д-р Димитър Митев – ХБ

Д-р Георги Димитров Дудушки – НБ

АГ Л К К

Председател: Д-р Владимир Монов Пресолски


Член: Д-р Евгени С. Семков

Д-р Диян Цветанов Бадев


НЕВРОЛОГИЧНА Л К К

Председател: Д-р Георги Димитров Дудушки


Член: Д-р Елисавета Любенова Владимирова

Д-р Иван Генчев


Специализираните комисии ще заседават ежедневно от 10,00 до 13,00 часа.

  1   2

Свързани:

Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРегионална здравна инспекция плевен запове д
Пмс 83 от 26. 04. 2010 г./ и Предложение с вх.№0269/11. 01. 2012г на Изпълнителния директор на „умбал д-р Георги Странски” еад плевен...
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРегионална здравна инспекция плевен
Персонал, работещ по предоставянето на административни услуги, осъществявани от рзи-плевен
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в регионална здравна инспекция-бургас
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconДо директора на регионална здравна инспекция
Моля, на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения да регистрирате в Регионална здравна инспекция – Пловдив
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРегионална здравна инспекция – плевен
Пмс 83 от 26. 04. 2010 г./ и Предложение с вх.№0272 /11. 01. 2013г на Изпълнителния директор на „умбал д-р Георги Странски” еад плевен...
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Основните цели в дейността на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч през 2012 г са в съответствие с политиката и насоките, дадени...
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРегионална здравна инспекция русе
С вътрешните правила се уреждат общите правила на административното обслужване и процедурите, при които се предоставят услугите от...
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconМинистерство на здравеопазване регионална здравна инспекция-добрич
С разработената Харта на клиента Регионалната здравна инспекция-Добрич (рзи-добрич) приоритетно си поставя цели, насочени към удовлетворяване...
Регионална здравна инспекция плевен запове д iconРегионална здравна инспекция русе отче т
Отдел „контрол на медицинските дейности и регионална картотека на медицинската експертиза”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом