Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
ИмеНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер32.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsoplb.org/uploads/article_documents/stanovishte__nzk_kumchev_do_mediite2009.doc
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ –

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

________________________________________________________________

1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94,

моб. 0886 614 589 e-mail: nsoplb@gmail.com http://www.nsoplb.comДО МЕДИИТЕ

22 април 2009 г.

гр. София
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 09 април т.г. изпратихме до МЗ, БЛС и до всички медии в здравния сектор официалното становище на Националния съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), по повод предложените от МЗ към МС промени в Закона за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, публикувано в сайта на МЗ на 18 март 2009 г.

До момента няма официално изразена позиция от нито една от посочените институции. Отново предоставяме на вниманието ви нашето становище:

„Националният съвет подкрепя предложените промени, които касаят възможността за регистрация на Индивидуалните практики като ЕООД и ЕАД, както и удължаването с 6 години на гратисния период за придобиването на специалност по ОМ.

Не приемаме идеята на МЗ, заложена в § 39 на Преходни и заключителни разпоредби, тъй като се създава прецедент за упражняване на дейност, без притежаване на необходимия ценз, който може да бъде наложен и сред останалите медицински специалности. Налице е привилегия, която поставя в неравностойно положение лекарите. Наличието на придобита специалност е една от предпоставките за осигуряване на по-високо качество на медицинските дейности. Считаме, че тази мярка е в противоречие с европейските и световни изисквания и би довела до негативни резултати за системата на здравеопазване и нейните потребители (пациентите).

Националният съвет обсъди следните възможни варианти:

  • Удълженият с 6 години срок за придобиване на специалност да бъде окончателен за визираните в §39 лекари.

  • След изтичане на срока по § 39, лекарите, които не са придобили специалност по ОМ, да могат да работят като ОПЛ, но само под ръководството (супервизията) на ОПЛ с призната специалност по ОМ.

  • За лекарите по § 39, които не са придобили специалност по Обща медицина и след изтичането на определения по § 39 срок, да бъде установено диференцирано (по-ниско) възнаграждение”.І. Междувременно, на 14 април т.г. ТОДОР КУМЧЕВ И ДОНКА МИХАЙЛОВА, внасят „ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, № 954-01-83”, за разглеждане от Комисията по здравеопазване в НС на Р България на предстоящото заседание в четвъртък (23 април 2009 г.).


Становището на НС на НСОПЛБ, по повод внесения законопроект е следното:

В предложението липсва заложената в проекта на МЗ възможност, която НСОПЛБ категорично подкрепя, за регистрация на Индивидуалните практики като ЕАД и ЕООД.

По отношение на предложените от Кумчев и Михайлова промени, отразени в § 6 а и 6 б, е валидно приетото (и цитирано по-горе) становище на НС на НСОПЛБ.

Считаме, че приравняването на специалности създава прецедент, който, ако се приеме, следва да се прилага за всички специалности и е с изключително опасни последици за системата на здравеопазване. Мотивите на вносителите са лишени от смисъл и демонстрират непознаване на материята, с която се борави.

Например, в програмата за специализация по акушерство и гинекология (АГ) не са застъпени знания по педиатрия, частично се изучава хирургията (основно като АГ операции, но не и като диагностика на хирургичните болести в общата практика), изобщо не се споменават заболяванията на вътрешните органи и спешните състояния (с изключение на АГ-спешността). Не са застъпени познания по неврология, психиатрия, ортопедия, УНГ, очни и кожни болести и т.н.

Официалната позиция на НСОПЛБ по този законопроект изпращаме и до Комисията по здравеопазването в НС на Р България, до г-н Георги Пирински, Председател на 40-то Народно събрание, до МЗ, НЗОК и БЛС, като настояваме за открита дискусия.


ІІ. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАРТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ - ЗА СЕКТОР ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ НА НСОПЛБ ОФОРМИ АРГУМЕНТИРАНО СТАНОВИЩЕ, което представяме на вашето внимание в прикачен файл.


НСОПЛБ

Свързани:

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Опл, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Домакин на събитието ще бъде Сдружението на...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconСдружение на общопрактикуващите лекари в софия област към национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
На общопрактикуващите лекари в българия =
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
През 2013 г под егидата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) ще бъдат организирани и проведени...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Проект на Интегративен модел на Национална здравна карта на Министерство на здравеопазването на р българия
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (хобб) с недостатъчен...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Нсоплб с мз и нзок. Ръководството на блс тогава не показа воля и умение за преговори в името на промяна към по добри условия за професионалната...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
В централния офис на нсоплб постъпват сигнали от различни области в страната, че колегите са приканвани да подготвят документи за...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия – член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
София, бул. „Н. Й. Вапцаров” №17- 21, ет. 2, ап. 5 тел./факс 868 28 94, моб. 0886 614 589
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
Категорично възразяваме срещу Решение № рд ус 04 -12/02. 02. 2007г на ус на нзок и считаме, че е в противоречие на чл. 59 от Закона...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
По повод на текста в проекта за допълнение на Наредба №40 от 2004 г за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом