Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
ИмеОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер260.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/84640d728b28943737b2a7ae38f920a3.doc

Комисия по чл.56 от ЗУТ Протокол 32/22.02.2013г. Стр.


ОБЩИНА БУРГАС

Комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

право съединение 1


П Р О Т О К О Л

32


Днес 22.02.2013год. от 9.30 часа в изпълнение на изискванията на чл.6, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т.12, протокол №43/14.12.2010 г. на Общински съвет –Бургас, се проведе заседание на определената със заповед № 2736/16.11.2011 год. на Кмета на Община Бургас Комисия, на което присъстваха:

Председател : Красимир Стойчев – зам.-кмет “Бюджет, финанси, икономика и СД”

Членове :

  1. Божидар Кънчев-Секретар на Община Бургас

  2. арх. Веселина Илиева-Главен архитект на Община Бургас

3. Веселин Василев –Директор на дирекция „УКОРС“

и общински съветници, определени с решение по т.4 от протокол №2/11.11.2011 г. на Общински съвет Бургас, както следва:

4. Красимира Маркович-общински съветник

5. Димчо Грудев – общински съветник

6. Панайот Жечков–общински съветник

7. Жечо Станков-общински съветник

8. Вълчо Чолаков-общински съветник


На заседанието присъстваха директорите на ТД „Приморие“, ТД „Зора“, ТД „Освобождение“ и ТД „Възраждане“;

От членовете на комисията на заседанието не присъстваха: Костадин Марков-Зам.-кмет „Устройство на територията и строителството“, Георги Вдовичин-общински съветник, и г-н Георги Георгиев-представител на сдружение с нестопанска цел, в обществена полза, „Българска Асоциация на Ресторантьорите“ с право на съвещателен глас

ДНЕВЕН РЕД:


  1. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  2. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  3. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  4. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Възраждане” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;По т.1 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 14 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/

дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търг.

обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-499/

25.01.2013г.

„Вегас 3000“ ООД

Маси-7 бр.

26 кв.м.


---------------

Маси-22 бр.

60 кв.м.

Пред кафене „Самър фреш“


Ул. „Славянска“ № 37

------------------

Бул.“Ал.Богориди“ №33

01.04.2013г.

31.12.2013г.


---------------

01.05.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-955/

14.02.2013г.

„Дъ Кейв“ ЕООД

Маси-5 бр.

16.80 кв.м.

Пред кафене „Пещерата“

ул. „Хр.Фотев“ №1

01.03.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-691/

04.02.2013г.

„Юнион“ ЕООД

Маси-2 бр.

9.36 кв.м.


---------------

Маси-6 бр.

26.40 кв.м.

Пред кафене „Клуб Какао“

ул. „Ал.Стамболийски“ №7

01.03.2013г.

30.04.2013г.


01.11.2013г.

31.12.2013г.

---------------

01.05.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-169/

10.01.2013г.

ЕТ „Сулима-Султанка Парушева“

Маси-8 бр.

15.60 кв.м.

Към павилион тип „пчелна пита“ за кафе и напитки

Бул.“Ал.Богориди“ № 50

01.04.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

94-01-3218/

28.01.2013г.

Мирослав Костадинов Панайотов

Павилион-

9 кв.м.

Продажба на пакетирани изделия

Ул.“Ген.Скобелев“ №6


Частен имот

01.03.2013г.

29.02.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок, след поставяне на павилион с нова визия съгласно приложение №1 към НПОТДОДЕГОТОБ.

ОБЕКТИ СЕЗОННА СХЕМА

6

94-01-5277/

12.02.2013г.

Тошо Лазаров Караджов

Телескоп-1 кв.м.

Атракции- астрономически наблюдения

Пл. „Тройка“


Позиция №6.2


01.03.2013г.

30.11.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

7

70-00-922/

12.02.2013г.

„МД Партнер“ ЕООД

Стелаж-

2 кв.м.

Продажба на слънчеви очила

Пл. „Тройка“,до оградата на БУМ

Позиция№ 3.11

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

8

94-01-5386/

13.02.2013г.

Цветелина Георгиева Кошничарова

Стелаж-

2 кв.м.

Продажба на слънчеви очила

Пл. „Тройка“,до оградата на БУМ

Позиция №3.9

01.03.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

9

94-01-5384/

13.02.2013г.

Валентина Димитрова Колева

Стелаж-

2 кв.м.

Продажба на слънчеви очила

Ул.“Александровскапред № 82

Позиция

№ 3.2

01.03.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

10

70-00-932/

13.02.2013г.

„Афекс 2012“ЕООД

Шатра –

9 кв.м.

Детски атракцион-Рисуване с пясък

Пл. „Тройка“


Позиция

№ 6.1

01.04.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

11

94-01-5519/

13.02.2013г.

Иван Георгиев Комитски

Количка-

1 кв.м.

Продажба на варена царевица

Ул.“Александровска“/ул.“Л.Каравелов“


Позиция

№ 2.2

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

12

70-00-943/

13.02.13

ЕТ „Корал-Георги Паскалев“

Стелаж-

1 кв.м.

Продажба на слънчеви очила

Бул.“Ал.Богориди“/ул.“Славянска“-юг


Позиция

№ 3.15

01.04.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определеният срок или до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас.

13

94-01-6566/

21.02.2013г.

Галин Згуров Ангелов

Метална постройка-30 кв.м.

Съхранение на риболовен инвентар

Рибарско селище м-т „Ченгене скеле“-каналите


Позиция

№ 115

01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

14

94-01-6599/

21.02.2013г.

Никола Янев Байряков

Дървена постройка-40 кв.м.

Съхранение на риболовен инвентар

Рибарско селище м-т „Ченгене скеле“-каналите

Позиция

№ 24

01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 2 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 24 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-1086/

19.02.2013г.

„Гесо-9193“ ООД

Маса-

2 кв.м

Продажба на плажни стоки

Приморски парк-

позиция №6.1

01.06.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-1026/

15.02.2013г.

„Алена-Ви“ ЕООД

Павилион-

3 кв.м

Продажба на сладолед

Приморски парк

позиция №1.17

15.05.2013г.

14.10.2013г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-1095/

20.02.2013г.

„Депримит“ ЕООД

Павилион-

7 кв.м

Продажба на сладолед

Приморски парк

позиция №1.18

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-954/

14.02.2013г.


ЕТ „Бойко Кирилов“

Количка –

2 кв.м


Продажба на ядки /царевица/Приморски парк-


позиция №3.14

01.06.2013г.

30.09.2013г.

Комисията установи, че за позиция № 3.14 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Зора“, са постъпили 3бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

5

70-00-951/

14.02.2013г.

ЕТ „Ниста-Иван Мишев“

Количка –

2 кв.м


Продажба на ядки /царевица/

Приморски парк-


позиция №3.14

01.06.2013г.

30.09.2013г.

Комисията установи, че за позиция № 3.14 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Зора“, са постъпили 3бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

6

70-00-1105/

20.02.2013

ЕТ „Софинед-Софийка Атанасова“

Павилион-

3 кв.м

Продажба на ядки

Приморски парк


позиция №3.14

01.05.2013

30.09.2013

Комисията установи, че за позиция № 3.14 от одобрената от гл.архитект сезонна схема за 2013г. за разполагане на преместваеми обекти в ТД „Зора“, са постъпили 3бр. заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас, съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ.

7

70-00-956/

14.02.2013г.

„Стазз“ ЕООД

Количка –

2 кв.м

Продажба на ядки /царевица/

Приморски парк-

позиция №3.1

01.06.2013г.

30.09.2013г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

8

94-01-5489/

13.02.2013г.

Диян Славчев Димитров

Машина-5 кв.м

Продажба на ядки /пуканки/

Приморски парк-

позиция №3.5

01.05.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

9

46-00-14/

12.02.2013г.

Сдружение „Асоциация на Бургаския Малък Бизнес“

Маса и щендер-

3 кв.м

Продажба на сувенири

Приморски парк

позиция №5.6

01.06.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

10

70-00-921/

12.02.2013г.


ЕТ „Жени-Жени Гинева“

Маса-

4 кв.м

Продажба на плажни стоки

Приморски парк-

позиция №6.3

01.06.2013г.

30.09.2013г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

11

70-00-1084/

19.02.2013г.

„Тодорка Йорданова“-ЕООД

Павилион- 6 кв.м

Продажба на сладолед

Приморски парк-

позиция №1.16

15.05.2013г.

14.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

12

70-00-1083/

19.02.2013г.

„Юрсана“ ООД

Детски атракцион-Заета площ 90 кв.м

Детски атракции /батут, трамплин и др./

Приморски парк

позиция №2.13

29.05.2013г.

08.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

13

70-00-1080/

19.02.2013г.

„Его-плюс“ ООД

Количка за хот-дог

3 кв.м

Продажба на закуски

Приморски парк

позиция №8.5

01.06.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

14

70-00-1078/

19.02.2013г.

„Ро-Ки“ ООД

Количка за хот-дог

3 кв.м

Продажба на закуски

Приморски парк

позиция №8.1

01.06.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

15

70-00-1077/

19.02.2013г.

„Селена кар“ ООД

Детски атракцион –

Заета площ 6 кв.м

Детски атракции - кът за рисуване

Приморски парк

позиция №2.21

01.06.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

16

70-00-1075/

19.02.2013г.

„Риба Комерс“ ООД

Павилион-

6 кв.м

Детски атракции

Приморски парк

позиция №2.10

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

17

70-00-1074/

19.02.2013г.

„Металинвест“ ЕООД

Павилион-

6 кв.м

Детски атракции

Приморски парк

позиция №2.4

01.06.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

18

70-00-1101/

20.02.2013г.

“Аламос“ ЕООД

Маса –

2 кв.м

Продажба на напитки- фреш

Приморски парк

позиция №9.1

15.05.2013г.

14.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

19

70-00-1136/

21.02.2013г.

“Комодор 7“ ЕООД

Детски атракцион-

Заета площ 4 кв.м

Детски атракции

Приморски парк

позиция №2.15

01.04.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

20

70-00-1047/

18.02.2013г.

Еброс” ООД


Навес-2 бр:

- 1.-17 кв.м

- 2.-20 кв.м

Общо

37 кв.м

Пред павилион „Капана“

Приморски парк

01.10.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

21

70-00-1048/

18.02.2013

„Еброс” ООД


Навес-3 бр:

- 1.-17 кв.м.

- 2.-20 кв.м

- 3.-37 кв.м

Общо

74 кв.м

Пред павилион „Капана“

Приморски парк

01.04.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

22

70-00-1115/

20.02.2013г.

„Кафетино“ ЕООД

Велоколичка-2 кв.м

Продажба на топли напитки /кафе/

Приморски парк-по маршрут-

Летен театър- Пантеона-Флора,Открит Фитнес и обратно

15.04.2013г.

14.11.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

23

94-01-5598/

14.02.2013г.

Екатерина Георгиева Стоянова

Продажба от товарен автомобил

Продажба на зеленчуци

ж.к. „Лазур“-позиция № 4

01.07.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

24. Постъпило е заявление с вх.№ 67-00-370/13.02.2013г. от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ за преразглеждане решение на Комисията по чл.56 /протокол №14/14.05.2012г./ за промяна на срока за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект-лятна сцена с площ 125кв.м. с адрес гр. Бургас ул .“Кавала“ №39 в двора на Музикално училище от 15.05.2013г. до 14.05.2016г., поради техническа невъзможност от страна на заявителя да изработи и съответно да постави временият преместваем обект при първоначално заявеният срок.

След като разгледа заявление вх.№ 67-00-370/13.02.2013г. от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и се запозна с искането на заявителя, Комисията


РЕШИ:

Дава положително становище за издаване на разрешение за поставяне на обект-лятна сцена с площ 125кв.м. с адрес гр. Бургас ул .“Кавала“ №39 в двора на Музикално училище за срок от 15.05.2013г. до 14.05.2016г.


По т. 3 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 1 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/

дата


Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-1150/

22.02.2013г.

„Паоли-22“ ЕООД

Открит бар-15кв.м.


За продажба на кафе и закуски към коктейл-бар „Сънрайз“

ж.к. „Славейков“ бл.1А

позиция №11

01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 4 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Възраждане” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 5 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

94-01-5761/

19.02.2013г.

ЕТ „Ем.Трейд-Емил Енчев“

Павилион-

10 кв.м

Продажба на кафе, закуски и алкохолни напитки

Южна промишлена зона, ул. „Комлушка низина“

Частен имот

01.03.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок, след одобряване на схема от главния архитект на Община Бургас.

2

70-00-249/

14.01.2013г.

ЕТ „Ани Голд-Радка Йорданова“

Павилион-

15 кв.м

Продажба на кафе, закуски, цигари и алкохолни напитки

Кв. Победа с/у парка


позиция №4

01.02.2013г.

31.12.2013г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за срок до 01.02.2014г. Типът на обекта да бъде съобразен с техническите изисквания съгласно Наредбата. Разрешението да се издаде след представяне на констативен протокол за поставяне.

3

70-00-1120/

20.02.2013г.


„22 май“ ЕООД

Павилион –

15 кв.м


Продажба на кафе, закуски и цигари


Бул. „Захари Стоянов“ №62


позиция №75

01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-1127/

21.02.2013г.

„Акватерм билд 2“ ЕООД

Павилион –

15кв.м


Продажба на промишлени стоки

ул. „Въстаническа“ №40


позиция №69

01.01.2013г.

31.12.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

70-00-1105/

20.02.2013

„Акватерм Груп“ ЕООД

Павилион-

15 кв.м
ул. „Въстаническа“ №40


позиция №68

01.01.2013

31.12.2013

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


Заседанието приключи в 10.30 часа.

Свързани:

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом