Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър
ИмеУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер199.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.phys.uni-sofia.bg/~mg/geo_mag_zo.doc
С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”


УЧЕБЕН ПЛАН


Утвърждавам,

Професионално направление: ............Физически науки Образователно- квалификационна

......................

(подпис) ................................................. степен: .........магистър..........

Специалност:Астрофизика, Метеорология и Геофизика Срок на обучение: .......3.........

(в семестри)

Магистърска програма: ....................Геофизика...................... Форма на обучение: задочна ....................................................... Професионална квалификация:

......Магистър по

Утвърден с протокол Астрофизика, Метеорология и Геофизика -

Геофизика

№ ............... от .................. ....................................................

на Академичния съвет СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Наименование на учебните дисциплини

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф

Изпити

Текущи оценки

ECTS- кредити

Всичко задължителни занятия

Часове

Разпределение по курсове и семестри

Лекции


Семинарни

Упражнения


Практически упражнения

Семестри


І семестър ІІ семестър ІІІ семестър
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ


1

Сондажна геофизика

З

1
7

38

23

15

0

23+15+0


2

Физика на сеизмичните вълни и сеизмични източници

З

1
7

38

23

15

0

23+15+0


3

Цифрова обработка на сеизмични данни

З

1
7

38

23

15

0

23+15+0


4

Сеизмична интерпретация

З

2
7

38

23

15

0
23+15+05

Магинтитопроучване

З

2
7

38

23

15

0
23+15+06

Числени методи за прогноза в Метеорологията и Геофизиката

З

2
7

38

23

15

0
23+15+07

Комплексиране на геофизични методи

З
3

6

30

15

15

015+15+0
8

Геофизичен практикум

З
3

7

38

0

0

380+0+38


ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (студентите избират минимум 4 дисциплини с не по-малко от общо 20 кредита)

1

Дистанционно сондиране в геофизиката

И

1
5

30

15

15

0

15+15+0


2

Топлинно поле на Земята

И

1
5

30

15

15

0

15+15+0


3

Физическа Океанография

И

1
5

30

15

15

0

15+15+0


4

Увод в геофизиката І

/курс от бакалавърската степен/

И

1
4

30

15

15

0

15+15+0


5

Сеизмология

/курс от бакалавърската степен/

И

1
5

45

30

15

0

30+15+0


6

Гравиметрия

/курс от бакалавърската степен/

И

1
5

31

23

8

0

31+8+0


7

Статистически методи в Метеорологията и Геофизиката І част

И

1
5

38

23

15

0

23+15+0


8

Статистически методи в Метеорологията и Геофизиката ІІ част

И

2
5

38

23

15

0
23+15+09

Архео- и Палеомагнетизъм

И

2
5

30

15

0

15
15+0+1510

Физика на околоземното пространство

И

2
5

30

15

15

0
15+15+011

Увод в геофизиката ІІ

/курс от бакалавърската степен/

И

2
4

30

15

15

0
15+15+012

Петрофизика

/курс от бакалавърската степен/

И

2
5

38

15

0

23
15+0+2313

Сеизмопроучване

/курс от бакалавърската степен/

И

2
5

38

23

15

0
23+15+014

Геомагнетизъм

/курс от бакалавърската степен/

И

2
5

31

23

8

0
23+8+015

Геоелектричество

/курс от бакалавърската степен/

И

2
5

38

23

15

0
23+15+0
Дипломна работа

З
3

15

120

0

0

1201201

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Часове от задължителните дисциплини по семестри

Общо за целия курс на обучение

(часовете по задължителните и минималният

брой избираеми дисциплини)Брой на изпитите


Брой на текущите оценки


Брой ECTS- кредити

114

114

188
446
11
2
90
Учебна практика

Учебно- производствена практика

Начин на завършване на обучението


Наименование на практиката

СеместърСедмици

Часове

ECTS-кредити


Наименование на практиката

Семестър

Седмици

Часове

ECTS-кредити


Държавни изпитиЗащита на дипломна работа

Държавен изпит по ....................................


Първа държавна сесия:


Втора държавна сесия:


Първа държавна сесия:

февруари


Втора държавна сесия:

юли
Формата на контрол за учебните и учебно- производствените практики е текуща оценка.


Забележка:

1. Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № ........ от ..........

2. Задължителните дициплини са 8 от тях 7 с по 7 кредита и една с 6 кредита.Те са разпределени в ІІІ семестъра, дипломната работа също е в трети семестър с хорариум 120 часа.

3. Избираемите дисциплини са 15. От тях 8 дисциплини са курсове от бакалавърската степен на обучение, разпределени са в І с ІІ семестър с по 4 или 5 кредита. Студентите избират минимум 4 дисциплини с не по-малко от общо 20кредита.


ДЕКАН ............................


Свързани:

Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки образователно- квалификационна (подпис) степен: Магистър
Професионално направление: Физически науки образователно- квалификационна
Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър
Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна
Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: Магистър
Магистърска програма: Геофизика Форма на обучение: редовна Професионална квалификация
Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: биологически науки образователно- квалификационна (подпис) степен

Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: биологични науки образователно квалификационна (подпис) степен

Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: биологични науки образователно- квалификационна (подпис) степен: бакалавър

Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна (подпис) степен

Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен
Завършилите Магистърската програма „Общество и култура на арабския свят” придобиват образователно-квалификационна степен „магистър...
Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна (подпис) степен
Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна
Учебен план утвърждавам, Професионално направление: Физически науки Образователно- квалификационна (подпис) степен: магистър iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна (подпис) степен
Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом