Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012
ИмеЗаявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер14.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgd.bg/CONFERENCES/Geonauki_2012/Reg_Form_BG_2012.doc
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Годишна научна конференция „ГЕОНАУКи 2012”

13–14 декември, 2012, София

Име, звание (длъжност)...………………………………………………............………..

Институция.……….…………………………………………………....……………….

Адрес за кореспонденция


Е-mail ….…………………………………………………………….......…………..

пощенски ……………………………………………………………………………

Участие с доклад да не

Автор(и) …………………………….……………………........……………………

Заглавие ……….…………………………………………………………………….

……………………………………………………………........………………

Предпочитана форма на представяне

(Окончателно решение за формата на представяне ще бъде взето от Програмния съвет)

доклад да

постер да

Тематични направления:

 Минералогия, геохимия и петрология

 Хидрогеология и инженерна геология

 Регионална геология и геофизика. Геотектоника и структурна геология

 Съвременна геодинамика и сеизмология

 Палеонтология, стратиграфия и седиментология

 Приложна геофизика

 Находища на минерални и енергийни ресурси

 Геоложко наследство, геоархеология и интердисциплинарни изследвания

 Околна среда и природни рискове


Участие с рекламни материали: да не

щанд: да …. m2 не; постер: да не; мултимедия: да не

Свързани:

Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconЗаявка за участие национална научна конференция с международно участие „геонауки 2011

Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconЗаявка за участие в IV международна научна конференция „е управление юни 17-19, 2012
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconЗаявка за участие в юбилейна X международна научна конференция "мениджмънт и инженеринг’ 12"
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат отпечатани
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconЗаявка за участие в I международна научна конференция „е управление с финансовата подкрепа на
Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconЗаявка за участие в Първата Национална конференция на общините с минерални води
Таксата за участие в Конференцията се заплаща по банков път, по банкова сметка на бапв
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconМеждународна научна конференция
Заявките за участие, с анотация на доклада (за участие като слушател), трябва да бъдат изпратени до 20. 04. 2011 г
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconПрограма за провеждане на Четвърта научна конференция с международно участие "Пожарната и аварийната безопасност '2007"
Четвърта научна конференция с международно участие “Пожарната и аварийната безопасност '2007”
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconЗаявка за участие заявка за участие семинар
България, Корнуол и Югозападна Англия: в търсене на възможности за „зелени” регионални партньорства
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconВисше строително училище Любен Каравелов. Юбилейна научна конференция с международно участие. София. 2008. Юбилейна научна конференция с международно участие всу'2008. Т. 1 Висше строит у-ще "Любен Каравелов", 2008. Без сведение за цена
Актуализирани разходни норми на материалите, необходими при изпълнението на различните видове строително-монтажни работи. Т. 1 [Изд...
Заявка за участие годишна научна конференция „геонауки 2012 iconСборник на Юбилейна научна конференция с международно участие "40 години Съюз на учените Стара Загора", 5-6 юни 2001, том 3, isbn 954-8180-83-9, стр. 35-39
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” и публикации във връзка с дисертацията
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом