Минно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология"
ИмеМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология"
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер11.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mgu.bg/docs/N_Juri/VJELEV/SAKLUCHITELNO ZASEDANIE.doc
Минно-геоложки университет “Св. Иван рилски”, София

геологопроучвателен ФАКУЛТЕТ

Катедра „ГЕОЛОГИя и палеонтология”


Процедура по избор на академична длъжност «Професор»

Професионално направление: 4.4. «Науки за земята»

Специалност «Регионална геология»

Катедра „Геология и палеонтология”


На 04 декември 2012 г. (вторник) от 14.00 часа в Зала 279 на Геологопроучвателния факултет на МГУ “Св. Иван Рилски”, София ще се проведе Заключителното заседание на Научно жури, утвърдено със Заповед № Р–776 от 17.07.2012 г. на Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 4.4. «Науки за земята», специалност «Регионална геология»», обявен в ДВ, бр.51 от 06.07.2012 г. със срок от два месеца за нуждите на катедра „Геология и палеонтология” на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р ВЕНЕЛИН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

Научното жури е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Иван Димитров Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Чл.кор. дгн Иван Стефанов Загорчев;

Чл.кор. дгн Христо Николов Дабовски;

Проф. д-р Живко Петров Иванов;

Проф. дгн Тодор Михайлов Маринов;

Доц. д-р Радослав Александров Наков;

Доц. д-р Манов Стоянов Антонов.


Рецензенти:

1. Чл.кор. дгн Христо Николов Дабовски;

2. Чл.кор. дгн Иван Стефанов Загорчев;

3. Проф. д-р Живко Петров Иванов.


20.11.2012 г.

Свързани:

Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconЗа участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
ВиК инсталации и абонатни станции в сградите, предоставени за управление на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София минноелектромеханичен факултет
София по конкурс за избор на академичната длъжност „професор” по професионално направление «Машинно инженерство», научна специалност...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconНаучно-технически съюз по минно дело, геология и металургия Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" научно-технически симпозиум на тема
Посветен на проф дтн Николай Николаев – председател на Националното бюро по механика на скалите
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconБиография на ради георгиев радичев
Адрес: София, 1700, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Геолого-проучвателен факултет, кат. “Приложна геофизика”
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconПроект минно-геоложки университет "СВ. Иван рилски" ■ софия
Конкурсът за научноизследователски проекти, финансирани целево от държавния бюджет се открива със заповед на ректора на мгу "Св....
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconСпециалности и професионална квалификация геологопроучвателен факултет (гпф)
Земята и особено в направлението по геология на минералните ресурси. В република България тя се придобива единствено в мгу “Св. Иван...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconМинно-геоложки университет
Настоящата система е разработена в изпълнение на чл. 6, ал. 4 от зво и на основание на член 2, ал. 1 от Правилника за дейността на...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconПрограма на техническия тур
Технически тур посещение на Каолин ад се организира от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Миннотехнологичен факултет и...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология\" iconМинно-геоложки университет „свети иван рилски – софия
Даденото квадратно уравнение има равни корени, когато неговата дискриминанта е нула
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом