Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
ИмеПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер25.96 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pgsa-paz.com/NOVINI_ALL/Novini_12/ucheben/zapov_peoekti/grafik_u4iteli_kult p_LEO3.doЗ А П О В Е Д


№ УД-085-59/20.09.2012 г.


На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и във връзка с проект 2012-1-BG1-LEO01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, категория на дейността “Мобилност” – “Чиста Европа чрез зелена енергия”


ОПРЕДЕЛЯМ:


I. Теми, график и учители за провеждане на предварителната културна подготовка на учениците, както следва:
ТЕМИ

учител

дата/

начало

бр. часове

1.

Географско положение на Испания

Занка Димитрова Борисова

01.03.13 г./14:00 ч.

04.03.13 г./14:00 ч.

4

4

2.

Исторически и културни забележителности в Испания

Рангел Александров Енев

05.03.13 г./14:00 ч.

06.03.13 г./14:00 ч.

4

4

3.

Развитие на строителството и архитектурата в Испания

инж.Митка Кирилова Димитрова

07.03.13 г./14:00 ч.

08.03.13 г./14:00 ч.

4

4

4.

Обичаи и етикет в Испания

Ивайло Крумов Кабуров

11.03.13 г./14:00 ч.

12.03.13 г./14:00 ч.

4

4

5.

Стил в общуването

Яна Иванова Плачкова

13.03.13 г./14:00 ч.

14.03.13 г./14:00 ч.

4

4

6.

Културни, стериотипни и регионални различия

Красимира Христова Илиева-Вачева

15.04.12 г./14:00 ч.

18.03.12 г./14:00 ч.

4

4Забележка: Междучасията се провеждат след всеки двучасов блок и са с продължителност 15 минути.


II. Задължения на учителите:

  1. Семинарните занятия да се проведат в периода 01.03.2013 г. - 18.04.2013 година включително, съобразно по-горе определеният дневен режим, след приключване на учебните занятия;

  2. Продължителността на всяко едно семинарно занятие да бъде в размер на 8 часа;

  3. Да водят дневник за присъствието на учениците, по предоставен им образец;

  4. След извършване на възложените им по-горе дейности да представят отчет на ръководителя на проекта.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците и посочените по-горе лица за сведение и изпълнение.


ДИРЕКТОР:

/инж. П.Иванова/

Свързани:

Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconФестивал за учене през целия живот
Организатори: Регионален инспекторат по образованието – Сливен и местен Съвет за учене през целия живот
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПокана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г
Учебната визита е краткосрочно посещение в друга страна участник в програмата „Учене през целия живот”, в рамките на три до пет дни,...
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот
Проект: „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци”
Проект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма \"Учене през целия живот\" iconКонкурс за набиране на външни оценители на предложения по Програмата за учене през целия живот за 2008 селекционна година
Във връзка със селекцията на кандидатурите по Програмата за учене през целия живот за 2008 г., Црчр обявява покана за кандидатстване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом