Тема: Пласментна политика на "Nissan Motor Co." Ltd
ИмеТема: Пласментна политика на "Nissan Motor Co." Ltd
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер171.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.alfatm.net/work/marketing_logistika.doc


КУРСОВА РАБОТА

ПО

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКА”


ТЕМА: Пласментна политика на “Nissan Motor Co.” Ltd


СЪДЪРЖАНИЕ:


1. Въведение в теоретичните аспекти на пласментната политика .........................3

2. Фирмен профил на “NISSAN”......................................................................................5

3. Организация на пласмента на “NISSAN”...................................................................7

4. Маркетинг логистика на“NISSAN”...............................................................................9

5. Изводи и препоръки ...................................................................................................11

6. Използвана литература .............................................................................................13

1. Въведение в теоретичните аспекти на пласментната политика

Пласментната политика е една от класическите съставни части на маркетинг инструментариума, използван от производителите за целенасочена обработка на пазара. Тя е елемент, който е интегриран в т. нар. 4-те „P” като цели ефективното проникване, установяване и укрепване на трайното пазарно присъствие и участие в бизнеса.

Пласментната политика има 3 основни компонента:

Дистрибуция- дистрибуционната политика на всяко предприятие включва задължителния минимум от действия, свързани с придвижването и разпределението на продуктите по пътя от производителя до крайния потребител, т. е. преследва конкретна цел- продуктът да се превърне в стока или да се комерсиализира. Това се постига чрез изграждането и функционирането на система от канали за реализация

Маркетинг логистика- тук се включват всички операции, осигуряващи придвижването на готовия продукт от производителя до крайния потребител

Комуникация- тя е свързващото звено между производителя и потребителя. Информацията е тази, която ориентира производителя в потребителското търсене, респективно потребителя- къде и как може да намери търсения продукт

Канали за реализация (дистрибуция)- изборът на канал за дистрибуция зависи от продукта и от спецификата на пазара. Той се разглежда като група от лица и организации, които насочват потока от продукти от производството към купувачите.

Най- често използваните конфигурации при изграждането на каналите за разпределение са:

- канал “производител – потребител”: Този канал е подходящ за дистрибуцията на селскостопанска продукция, нефтопродукти, леки автомобили и други

- канал “производител – търговец на дребно – потребител”: Използва се при бързоразвалящи се стоки

- канал “производител – търговец на едро – търговец на дребно – потребител”: Използва се за промишлени стоки с по- сложен асортимент – облекло, обувки, домашни потреби и други

- канал “производител – пласментна организация – търговец на едро – търговец на дребно – потребител”: Прилага се при много голям брой на производителите

- канал “производител – търговски агент – търговец на едро – търговец на дребно – потребител”: Търговският агент не придобива право на собственост върху стоката

Избор на канали за реализация:

♦ Фактори, свързани с пазара:

 • величина и разположение на пазара

 • географска близост на пазарите

 • отстояние от магазинната мрежа

 • мащаби на поръчките

 • икономически условия

 • правно регулиране и ограничения на бизнеса

♦ Фактори, свързани с продукта

 • единична стойност на продукта

 • техническа и технологична сложност

 • трайност на продукта

 • степен на стандартизация

 • условия за въвеждане на продукта в нормална експлоатация

♦ Фактори, свързани с посредниците

 • териториални права за пласмент

 • специфични пласментни цели

 • ценови отстъпки

 • следпродажбено обслужване

 • стимулиране на продажбите

 • наличие на подходящи посредници

 • силни и слаби страни на посредника

♦ Фактори, свързани с бизнеса

 • финансови ресурси за осъществяване на бизнеса

 • управленски възможности и капацитет

 • натрупан опит в управление на продажбите

 • действаща маркетинг политика на предприятието

Физическата дистрибуция или маркетинг логистиката е вторият основен компонент на дистрибуторската политика на фирмата. Обект на физическата дистрибуция е комплексът от дейности по придвижването на стоките от производителя до крайния потребител, а именно: планиране на физическата дистрибуция, уреждане на поръчките, формиране на запасите, съхраняване на стоките, опаковане, товарене, транспортиране, складиране в пунктовете за реализация, обслужване на крайните потребители.

Основни дейности на физическата дистрибуция:

♦ транспортни операции

♦ складови операции

♦ стокови наличности

♦ обработка на стоките

♦ обработка на поръчките

Основна задача на физическата дистрибуция е да достави съгласно договорните условия стоките в необходимото количество в определено време и място, при възможно най- малки съвкупни разходи.

Маркетинг логистиката участва с високо относително тегло във формирането и поддържането на конкурентоспособността на фирмата. Водещата й цел е достигането на оптимално равнище на конкурентоспособност, постигана чрез първостепенно обслужване на клиента.

При разработване на стратегията за физическа дистрибуция се отчита действието на редица фактори и ограничителни условия – физико- химични свойства на стоките, характер на търсенето, цени на транспортните услуги, размер на комисионните, характер на производството, тип на посредника и други.


2. Фирмен профил на “NISSAN”

През 1933 г. Nihon Sangyo Co. и Tobata Imono Co. основават Jidosha-Seizo Ltd. Компанията със седалище в Йокохама (Япония) , е ръководена с веща ръка от Йошизуке Айкава, като много скоро се нагърбва с всички етапи на производството на Датсун. През 1934 г. Nihon Sangyo Co. става едноличен собственик на компанията и я преименува на Nissan Motor Co. Ltd. През 1935г. от конвейра на завода в Йокохама излиза първият автомобил с марка Датсун. Тази година бележи и началото на производството на камиони, автобуси и автомобили за масово потребление Датсун.


Хронология:

1934- Компанията е преименувана на “Nissan Motor Co., Ltd.”. Първите 44 автомобила с марката Датсун са изнесени за Азия, Централна и Южна Америка.

1960- Основана е “Nissan Motor Corporation” в САЩ.

1961- Основана е “Nissan Mexicana, S.A.”.

1984- Във Великобритания е основана “Nissan Motor Manufacturing, Ltd.”.

1989- Основан е “Nissan European Technology Center” във Великобритания

1989- В Холандия е основана Nissan Europe N.V.

1990- В САЩ е основана Nissan North America, Inc.

1991- Във Великобритания е създадена Nissan Motor (GB) Ltd.

1993- В САЩ е основана “Nissan Logistics Corporation”.

1994- Основана е Nissan Motor (China) Ltd.

1997- В Испания е основан “Nissan European Technology center (Espana) S.A.”.


Осланяйки се на успеха си в Съединените щати и в Австралия, Нисан се устремява и към европейския пазар. 1962- 1988 Нисан започва да изнася автомобили за Европа. 1966 Сливането на Нисан и Принс Моторс позволява на групата да се възползва от реномето на моделите и изключително компетентните и талантливи инженери на „Скайлайн” и „Глория”. През 1969 г. пуснат е легендарният модел 240Z. Това купе е с 2,4 литров, 6 цилиндров редови двигател, с мощност от 150 конски сили, предлага показатели, достойни за Порше, при почти двойно по-ниска цена. През 1973 г. в разгара на петролната криза Нисан Съни получава най-добри резултати на тестовете за консумация на гориво, проведени от EPA (американската агенция за защита на околната среда) и постига голям успех в САЩ.


Годините на растеж

След успешното си внедряване, Нисан Юръп продължава развитието си и получава първите си награди. 1989- 1997 създава се Nissan Europe NV (NENV) в Амстердам, натоварен с контрола на цялостната дейност на Нисан в Европа, сред която развойната дейност за продукцията, производството, натрупването и събирането на фондове. През 1991 г. създава се нов филиал в Обединеното кралство: Nissan Motor (GB) Ltd. . Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. започва да изнася Примера версия с 5 врати в Япония. През 1992 г. основана е Nissan Design Europe GmbH в Германия. Моделът Микра, излязъл от завода в Съдърланд (Обединеното кралство), се лансира в Европа. Това е началото на царството на компактните форми. През 1993 г. този модел е избран за Автомобил на годината за Европа. 1993 Nissan Motor Iberica SA започва производството на нов автомобил с двойно предаване, предназначен за европейския пазар – Терано ІІ. Той постига световен успех, като представлява повече от 15% от общото производство на завода в Барселона през 1999 г. През 1994 г. Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. получава първата от трите поредни „Queen’s Award for Export Achievement”, престижен приз, който получават най-добрите британски износители. 1995 Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. започва да изнася модела Микра в Австралия. През 1997 г. създава се Nissan European Technical Center (España) SA.


Ерата на обновлението

Нисан превъзмогва финансовите си затруднения за рекордно време и дори успява да подобри печалбите си. 1999- 2004 Рено и Нисан подписват глобален договор. Този съюз дава началото на четвъртата световна група в автомобилостроенето, с годишен производствен капацитет от 5 милиона автомобила, при общ брой на заетите - 265 000 служители. Компанията е засегната от огромни загуби. Нейният президент Карлос Гон обявява създаването на план за съвземане, наречен NRP (Nissan Revival Plan). През 2001 г. Нисан Европа възвръща печалбите си и обявява операционен марж от 8% - най-добър финансов показател в историята на дружеството. През 2002 г. Карос Гон изненадва всички анализатори, като обявява, че целите на NRP (Nissan Revival Plan) са достигнати една година преди очаквания краен срок. Нисан установява новото си европейско фирмено седалище в Париж. От този момент компанията е вече регистрирана под името Nissan Europe SAS.

Компанията Нисан е отлично внедрена в Европа, където разполага с бюра на R&D, с дизайнерски центрове, заводи, търговски филиали и административни центрове. Една голяма Европейска компания. Дейностите по създаването, R&D, производството, логистиката, продажбата и маркетинга на Нисан Европа са разпределени в различни европейски страни. Фирменото седалище на Нисан Европа се намира във Франция. Търговските филиали са разположени в шестнадесет страни. Европейските заводи произвеждат Терано, Тино, Атлео и Кабстар. От седем години заводът в Съдърланд е най-продуктивният в Европа. Той доминира автомобилната продукция в Обединеното кралство. Произвежда Примера, Алмера и Микра. Базиран в Лондон, в бивше железопътно депо, разположен близо до гарата Паддингтън, Nissan Design Europe наброява 50 служители, в това число дизайнери и моделиери. Този дизайнерски център играе важна роля от стратегическа гледна точка, тъй като останалите пет творчески центъра са разположени в Япония и САЩ. Центърът R&D Nissan Technical Centre Europe също се намира в Обединеното кралство.
3. Организация на пласмента на “NISSAN”

“Nissan Motor Co. Ltd” е компания, която произвежда автомобили и поради характера на продуктите, които предлага тя е избрала най- удачната стратегия на дистрибуция, а именно изключителната дистрибуция. Тя дава право на един посредник да реализира продуктите на компанията на конкретен пазар. Като в случая пазарите на Nissan са разпределени на териториален принцип. Компанията има представителства в Северна Америка (вкл. Мексико), Европа и Азия, с което цели да е по- близо до крайните си потребители, разучавайки техните потребителски очаквания към продукта. С това Nissan успява да снижи разходите и да съкрати времето за доставка на продуктите си до крайната дестинация. Колкото по- съкратени са каналите за реализация на продуктите, каквито са автомобилите, толкова по- ефективна ще е дейността по тяхната дистрибуция. По този начин производителят ще може да упражнява засилен контрол върху посредника и се гарантира спазването на изискванията по отношение на качеството на обслужването, подобрява се имиджа на продукта и позволява по- високи цени.
RNBG (RENAULT- NISSAN BULGARIA) е официалният дистрибутор на Nissan за България. Nissan използва търговци на дребно за да достигне до крайните си клиенти. Компанията е представена от официални търговски представителства в градовете Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Ямбол и София.


Град

Дистрибутор

София

Нисан София ЕООД

Пловдив

Auto Shop Anastasov

Русе

Ес Транс ООД

Бургас

Бург Ауто ООД

Ямбол

Бург Ауто ООД

Варна

Мавро- ВМ ЕООДПри избора на канали за реализация Nissan се е съобразила със следните фактори :

♦ Фактори, свързани с пазара- Nissan е изградила дистрибуторска мрежа в цял свят, разположена на 3 континента (Северна Америка- вкл. Мексико, Европа и Азия) така, че да има достъп до всички пазари, на които търгуват компании, предлагащи автомобили. Целта е да са разположени пазарите им там където са пазарите на конкуренцията, за да може да се постигне адекватна и ефективна конкурентна борба. Представителствата на Nissan се намират в големите градове, където е струпана по- голямата част от населението и клиентите са достатъчно платежоспособни, за да си позволят покупка на нов автомобил.

♦ Фактори, свързани с продукта- поради високата цена, техническата и технологичната сложност на продукта Nissan е избрала по- къси канали за реализация с цел да не се оскъпява прекалено много цената на автомобилите, и същевременно компанията да се намира в по- голяма близост до потенциалните клиенти.

♦ Фактори, свързани с посредниците- тук е избрана стратегията за изключително представителство, т.е дава се право на един посредник да предлага продуктите на фирмата на конкретен пазар. Преотстъпва се т. нар. "териториално право за пласмент” като Nissan контролира дейността на посредниците и се грижи за осигуряването на следпродажбеното обслужване.

♦ Фактори, свързани с бизнеса- Nissan разполага с финансови ресурси за осъществяване на бизнеса и притежава необходимите управленски възможности и капацитет, за да може да създаде широко разгърната дистрибуционна мрежа, с която да приложи действащата маркетингова политика на компанията в стремежа за трупане на опит в управлението на продажбите и удовлетворяване на потребителските предпочитания към продукта.

През юли 2007 г., дилърите на Nissan Europe са успели да продадат
48 100 нови автомобила, което е с 8.6% повече в сравнение със същия месец на 2006 година. Това е четвъртият пореден месец на увеличение за марката на континента. Най- стабилно е било представянето на марката в Русия, където през юли са били закупени 10 486 нови автомобила. Този резултат е с 33.1% по- добър от миналогодишния за същия месец. На второ място застава Великобритания с 6 273 коли и ръст от 6.7%, а на трето откриваме Испания с 5 820 и увеличение от 3.7%.

Nissan разполага с 30 дилърства в Русия. Продажбите на Nissan бележат огромен ръст в страната от основаването на представителството Nissan Motor Rus през август 2003 г. В резултат на този успех Nissan предприе строителство на завод в Санкт Петербург (Русия), който се очаква да бъде завършен в началото на 2009 година. Производството обаче ще бъде допълнение на вноса на автомобили с марката “Nissan Motor Co. Ltd” и не е предвидено да го отмени.
Изборът на вариант за дистрибуция на Nissan е направен от комбинацията- фирмата да има няколко предприятия за производство на даден вид изделие и да го реализира на няколко пазара. Решението за изграждането на производствен комплекс на Nissan в Русия е продиктувано от силното търсене, на което се радва продукцията на марката в страната. Според предвижданията на ръководството на компанията, през тази година Русия ще задмине Великобритания като европейски пазар с най- голямо търсене на Nissan.


4. Маркетинг логистика на“NISSAN”

За да е конкурентоспособна Nissan се нуждае от производство с минимални разходи, поддържайки адаптивност и упражняване на постоянен контрол на качеството с цел задържане на утвърдените позиции на пазара. Eфективната верига на снабдяване е задължителна за спазването на тези цели. “Точно навреме” (JIT) е комплексна система, където трябва да има сътрудничество в компанията, започвайки от  най– високото ниво на ръководството и достигайки до най- ниското, т.е всеки работник. Изискванията на компанията са за подходящ продукт, количество, хора и инвентар, които ще могат да бъдат в наличност, когато са нужни. Не само  компанията трябва да  спазва  изискванията на политиката и процедурите, но и техните доставчици. Правилата и стандартите в производството и снабдяването са често променящи се в условията на икономиката и пазара днес. Чрез прилагането на системата “точно навреме” компанията успява  да отговори на промените в търсенето като задоволи нарастващите нужди на потребителите.

Всеки автомобил, произвеждан от Nissan се състои от голям брой компоненти, които се снабдяват  от различни английски и европейски доставчици. Традиционно  всеки доставчик снабдява завода на Nissan  с компоненти от точката на производство до складовете за асемблиране на тези изделия. Доставените компоненти  се  разопаковат и сортират от персонала на Nissan и  в последствие се  разпределят до складовите подразделения на фирмата или направо се доставят до продуктовата линия. През последните години търговската необходимост е довела до използването на JIT системата в ръководството на Nissan. В резултат на това инвентарните нива са се намалили от 12 до 2.5 дни за доставка.

С развитието на JIT системата количествата и честотата на  транспортирането на продуктите от едно място до друго са довели до увеличаване на енергийните разходи и оказване на вреди върху околната среда. Поради тази причина през 1990 година е въведена от Nissan интегралната логистична схема, която  има за цел да разреши административните трудности и да намали  нежеланите резултати от прилагането на JIT системата.

Приложение на интегралната логистична схема
При традиционната схема  на снабдяване доставчиците транспортират компонентите до завода в Съндарланд, където се разтоварват и сортират (фиг. 1)Легенда :
1,2,3 ,4- доставчици
Корпорация “ Nissan “

Чрез интегралната схема на снабдяване Nissan корпорация реализира благоприятните възможности за укропняване на транспортираната продукция, както и потенциала за бъдещото намаляване на времето за доставка на инвентар.
Интегралната логистична схема се състои от три фази:
 Съхраняване на доставките
 Разпределителен (междинен ) център между доставките
Доставка по линия до Nissan

Схемата не  само отразява планирането на транспорта ,а всеки аспект от веригата на доставките с намерение да елиминира  и съкрати излишното опаковане, сортиране и складовото пространство. Интегралната логистична схема съчетава управлението и ръководството на тези елементи от веригата на снабдяването. които са под контрола на един и същи мениджърски екип.
Логистичната схема се състои от  събиране и укропняване на доставките, системата JIT и контрол върху опаковането и повторното преопаковане.
Въвеждайки JIT системата в своето управление ръководството на Nissan  постига добра ефективност и резултати. Това се постига като се отстранят неблагоприятните ефекти на пътният трафик, които са често срещани при  JIT системата.
Логистичната схема, приложена от Nissan, води до намаляването на:
  автомобилните компоненти, държани като складови наличности- времето за съхранение на инвентара се намалява от 2.5 на 0.7 дни
  количеството,  консумирано гориво от многото JIT доставки
 общият брой на движение на  автомобилите  и на изминатото разстояние
Чрез въвеждането на интегралната логистична схема се постига по- лесното осъществяване на основните дейности на физическата дистрибуция: транспортни операции- снижаване на разходите за транспорт чрез уедряване на товарите, избор на маршрути и точни графици за пътуване

♦ складови операции- намаляване на складовите разходи, поради поддържането на по- малки запаси и осъществяването на контрол върху стоковите запаси стокови наличности- поддържане на по- малки стокови запаси в дистрибуцинните канали

♦ обработка на стоките- насърчава се новаторството по отношение на дизайна на стоките, опаковките, уедряването на товарите, технология обработка на поръчките- постига се постоянен и ефективен  контрол на стоковите запаси, на изпълнението на поръчките и превоза на стоките


5. Изводи и препоръки

На японския пазар продажбите на Nissan са паднали за 17-ти пореден месец като се е намалило търсенето, както на по- големите модели, така и на моделите от компактния клас. Според експертите в самата фирма, това се дължи на относително малкото нови модели и като цяло на късия моделов ред на Nissan. Кризата на продажбите в Япония е довела до размествания в мениджмънта на Nissan като в следствие на това е назначен нов изпълнителен директор за продажбите в Америка Хирото Сайкава, който до сега е бил шеф на европейския отдел на Nissan и е доказал управленските си способности с постигането на голям брой продажби на европейските пазари.

Поради слабите продажби на Nissan в Япония е необходимо да се вземат мерки по отношение на дистрибуционната политика на компанията като тя се ограничи в страните, където продажбите са спаднали значително (Япония) и да бъде активно насочена предимно към регионите, където Nissan е водещ производител на автомобили и се наблюдава прираст в продажбите (САЩ и Европа).
Япония САЩ Европа


Ако се направи сравнение общо на продажбите във всички региони, то определено се наблюдава прираст в сравнение с предходните периоди, а също така има прираст и в продажбите на задокеанските пазари.

Общо продажби на задокеанските пазари Общо продажби


Но въпреки постигнатия успех на Nissan все още има задокеански пазари, където продажбите спадат рязко като това може да се дължи на няколко фактора:

♦ високи цени на предлаганите автомобили, с което те стават по- малко привлекателни за клиентите и те се обръщат към конкуренцията, предлагаща на по- ниски цени- това може да бъде в резултат на използването на дълги канали за реализация на продукцията, при които се ползват множество от посредници, с което значително се утежнява крайната пазарна цена

♦ бавно изпълнение на поръчките на клиентите- това може да бъде в следствие на използването на дълги и тромави канали за реализация в сравнение с тези, които се използват от конкуренцията

♦ икономически условия на страната- ако е налице криза, то е естествено продажбите да започнат да спадат и при това за относително продължителен период от време

♦ липсата на адекватно следпродажбено обслужване, което е разновидност на неценовата конкуренция на компанията- ако не е подсигурен сервиз, то клиентите ще се насочат към автомобили, предлагани от конкурентни компании на Nissan

♦ отдалеченост на пазарите- колкото пазарите, на които търгуват са по- отдалечени, толкова по- трудно е за компанията да контролира дейността по качеството на обслужване и осъществяване на продажбитеДетайлно общо продажби на задокеанските пазари


Препоръки при осъществяването на пласментна политика на Nissan:

♦ използване на къси канали за реализация с цел да не се утежнява крайната пазарна цена и така да се постигне висока конкурентоспособност на продуктите

♦ поради характера на продукта, където е налице висока техническа и технологична сложност на предлаганите продукти е желателно да се създадат къси канали за реализация с цел производителя да може по- лесно да контролира действията на своите посредници

♦ укропняване на логистичната схема, с което се цели компанията по- бързо да може да изпълнява възложените от клиентите поръчки

♦ да се създадат сервизни поделения във всеки регион, където Nissan има свои представителства, с което ще може да се осигурява на клиентите по- бързо и същевременно качествено следпродажбено обслужване


6. Използвана литература

1. Каракашева, Л. Маркетинг, С., изд. къща „Призма”, 2001 г. 2. Фирмен профил на “NISSAN”, от официалния сайт на “NISSAN” http://nissan.estrans.net/index.php?cmd=history&display#midpageAnchor

3. Дистрибутори за България, от официалния сайт на “NISSAN” в България http://www.nissan.bg/

4. „Nissan ще произвежда поне 3 модела в Русия”, статия от списание „Motorshow”, http://www.motorshow.bg/?go=news&p=full&newsId=2409

5. “Nissan започна строителството на завода си в Русия”, статия от http://news.expert.bg/?act=news&id=112031

6. Предимства и недостатъци на JIT системата (част 2), статия от http://www.broker.bg/content/view/1369/76/

7. Презентация на продажбите на “NISSAN” по региони за първото тримесечие на 2007 г.


Свързани:

Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconNissan Almera: 30000 километров
Одометр редакционного седана Nissan Almera отсчитал тридцать тысяч километров. Значит, пришла пора подвести промежуточ-ные итоги...
Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconGang of robbers busted: 3 accused arrested, 1 robbed motor cycle, R/C & motor cycle used in robbery recovered within 36 hours

Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconТема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката
Амортизационна политика съгласно изискванията на Националното счетоводно законодателство
Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconMotor termic cu ardere externă

Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconДипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество
Теоретико-методически основи на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр. 6
Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconFundamental Characteristics of a Claw Pole Motor Using Additional Ferrite Magnets for hev

Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconЧетвърта тема стопанска политика на българските правителства в началото на ХХ в. Основни понятия
На границата между ХІХ и ХХ в. – Стопанската политика на правителството на либералната партия (кабинетите на Димитър Греков и Тодор...
Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconFiv Motor Fest: apre IL circuito del Fiat Industrial Village di Torino

Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconMsa flies the flag at Party Conferences as David Cameron praises uk motor sport

Тема: Пласментна политика на \"Nissan Motor Co.\" Ltd iconТема: здравеопазване
Втори тур от оставки заваля в здравното министерство този път на втория ешелон. Заместник-министърът д-р Валерий Митрев, съветникът...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом