Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
страница5/5
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер422.16 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/102645/778602/version/3/file/prilojenie-2
1   2   3   4   5

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Теология

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Теология (устен);

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:


2. Български език и литература;

3. История и цивилизация;

4. Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език

Български език и литература


24 макс. бал

*Матура по Български език и литература х 3

(за кандидатстващи по чл. 26)

Църковнославянски език

(за кандидатстващите по чл. 26)


ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Предучилищна и начална училищна педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България/История и цивилизация;

3. География / География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Предучилищна педагогика и чужд език

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Начална училищна педагогика и чужд език

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Социална педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България / История и цивилизация;

3. География / География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Специална педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България / История и цивилизация;

3. География / География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Логопедия

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България / История и цивилизация;

3. География / География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Музика

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Музикален инструмент или пеене
12 макс. бал

Изобразително изкуство

Редовна

По избор:

I. Матура с коефициент 1:

1. Български език и литература;

2. Английски език;

3. Немски език;

4. Френски език;

5. Италиански език;

6. Руски език;

7. Математика;

8. Философски цикъл;

9. История и цивилизация;

10. География и икономика;

11. Физика и астрономия;

12. Биология и здравно образование;

13. Химия и опазване на околната среда

ИЛИ

II. Изпит с коефициент 1:

14. Събеседване

Изобразително изкуство


12 макс. бал

Педагогика на масовата и художествената комуникация

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Физическо възпитание и спорт

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България / История и цивилизация;

3. География / География и икономика;

4. Биология / Биология и здравно образование


Български език и литература


24 макс. бал

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицина

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Биология


+

Изпит с коефиц. 2:

1. Химия

Биология

Химия

36 макс. бал

Медицинска сестра

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Биология;

2. Химия

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

3. Биология и здравно образование;

4. Химия и опазване на околната среда


Биология


Химия


30 макс. Бал

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Биология;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

2. Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал


*Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка;


2. За специалностите: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература не трябва да е по-ниска от добър (4,00);


3. До устен изпит по журналистика се допускат издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от добър (3,50);


4. Оценката от държавен зрелостен изпит по математика, английски, немски или френски език може да се ползва като резултат от съответния конкурсен изпит за специалностите в Стопански факултет, при условие, че е не по-ниска от много добър (4,50).
1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПортугалска филология
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом