Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
страница4/5
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер422.16 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/102645/778602/version/3/file/prilojenie-2
1   2   3   4   5

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия / Химия и опазване на околната среда;

2. Физика / Физика и астрономияХимия


24 макс. бал

Химия и информатика

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия / Химия и опазване на околната среда;

2. Математика І;

3. Математика ІІ;

4. Матура по математикаХимия24 макс. бал

Екохимия

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия / Химия и опазване на околната среда;

2. Биология / Биология и здравно образованиеХимия24 макс. бал

Компютърна химия

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия / Химия и опазване на околната среда;

2. Математика І;

3. Математика ІІ;

4. Матура по математикаХимия24 макс. бал

Ядрена химия

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия / Химия и опазване на околната среда;

2. Физика / Физика и астрономияХимия24 макс. бал

Инженерна химия и съвременни материали

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия / Химия и опазване на околната среда;

2. Физика / Физика и астрономия;

3. Математика І;

4. Математика ІІ;

5. Матура по математикаХимия24 макс. Бал

Фармация

Редовна

Изпит с коеф. 2:

1. Биология

+

Изпит с коефиц. 2:

1. Химия

Биология

Химия

36 макс. бал


БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Биология

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал

Молекулярна биология

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал

Екология и опазване на околната среда

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал

Биотехнологии

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал

Биология и химия

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал

География и биология

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование;

2. География / География и икономика


Биология24 макс. бал

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образование


Биология


24 макс. бал

Биология и

английски език


Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Биология / Биология и здравно образованиеАнглийски език24 макс. бал

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски езикБиология


ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

География

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. География

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

2. География и икономика


География

24 макс. бал


Геология


Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. География;

2. Химия;

3. Биология;

4. Математика І;

5. Математика ІІ;

6. Физика

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

7. География и икономика;

8. Химия и опазване на околната среда;

9. Биология и здравно образование;

10. Математика;

11. Физика и астрономияГеография


24 макс. бал

Туризъм

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. География

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

2. География и икономика+

По избор:

І. Изпит с коефициент 1:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 0,8:

7. Английски език;

8. Немски език;

9. Френски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


География


30 макс. бал

Регионално развитие и политика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. География

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

2. География и икономика


+

По избор:

І. Изпит с коефициент 1:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 0,8:

7. Английски език;

8. Немски език;

9. Френски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


География


30 макс. бал

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Право

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 2:

1. История на България


+

Изпит с коефиц. 1:

1. Български език и литература


История


Български език и литература


30 макс. бал

Международни отношения

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. История на България


+

По избор:

І. Изпит с коеф. 1:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език


История


Български език и литература


30 макс. бал

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Журналистика

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)+

1. Журналистика (устен)*

Български език и литература*

История

30 макс. бал

Връзки с обществеността

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)

1. Журналистика (устен)*

Български език и литература*

История

30 макс. бал

Книгоиздаване

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)

1. Журналистика (устен)*

Български език и литература*

История

30 макс. бал


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Икономика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коеф. 2:

1. Математика І;

2. Математика ІІ;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 1:

3. Математика*


+

По избор:

Изпит с коефициент 2:

1. Английски език;

2. Френски език;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 1:

3. Английски език*

4. Френски език*


Математика


Чужд език


36 макс. бал

Стопанско управление

Редовна

По избор:

І. Изпит с коеф. 2:

1. Математика І;

2. Математика ІІ;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 1:

3. Математика*

+

По избор:

Изпит с коефициент 2:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 1:

4. Английски език*

5. Немски език*

6. Френски език*


Математика


Чужд език


36 макс. бал

1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПортугалска филология
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом