Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
страница3/5
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер422.16 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/102645/778602/version/3/file/prilojenie-2
1   2   3   4   5

Кореистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. балАрменистика и кавказология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. Английски език;

3. Френски език;

4. Немски език;

5. Испански език;

6. Италиански език;

7. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

8. Български език и литература;

9. Английски език;

10. Френски език;

11. Немски език;

12. Испански език;

13. Италиански език;

14. Руски езикЧужд език

24 макс. бал

Южна, Източна и Югоизточна Азия

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Английски език


Чужд език


= 24 макс. бал


ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИФОРМАТИКА

Математика

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Информатика

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

ИЛИ

II. С коефициент 2:

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Приложна математика

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Математика и информатика

Редовна, Задочна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Компютърни науки

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

ИЛИ

II. С коефициент 2:

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Софтуерно инженерство

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

ИЛИ

II. С коефициент 2:

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Информационни системи

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

ИЛИ

II. С коефициент 2:

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал

Статистика

Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Математика ІІ;

2. Математика І;

3. Матура по математика


Математика
24 макс. бал


ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Физика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Инженерна физика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Ядрена техника и ядрена енергетика

Редовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Физика и математика

Редовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Астрофизика, метеорология и геофизика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. балФизика и информатикаРедовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Медицинска физика

Редовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Комуникации и физична електроника

Редовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Квантова и космическа теоретична физика


Редовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Фотоника и лазерна физика


Редовна

По избор:

І. С коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия

ИЛИ

II. С коефициент 2,5:

3. Изпит по математика І;

4. Изпит по математика ІІ;

5. Изпит по химия;

6. Матура по математика;

7. Матура по химия и опазване на околната средаФизикаМатематика30 макс. бал

Оптометрия


Редовна

По избор с коефициент 3:

1. Изпит по физика;

2. Матура по физика и астрономия


Химия


Биология30 макс. бал

3. Изпит по химия;

4. Матура по химия и опазване на околната среда

Физика

Биология

5. Изпит по биология;

6. Матура по биология и здравно образование

Физика

Химия


ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

Химия

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;

2. Математика І;

3. Математика ІІ;

4. Матура по математикаХимия24 макс. бал

Химия и физика
1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПортугалска филология
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом