Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
страница2/5
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер422.16 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/102645/778602/version/3/file/prilojenie-2
1   2   3   4   5

Социални дейности

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България;

3. Философия и социални науки

4. Чужд език;

5. География

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

6. Български език и литература;

7. История и цивилизация;

8. Философски цикъл;

9. География и икономика;

10. Английски език;

11. Немски език;

12. Френски език;

13. Испански език;

14. Италиански език;

15. Руски езикБългарски език и литература24 макс. бал

Неформално образование

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България;

3. Философия и социални науки

4. Чужд език;

5. География

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

6. Български език и литература;

7. История и цивилизация;

8. Философски цикъл;

9. География и икономика;

10. Английски език;

11. Немски език;

12. Френски език;

13. Испански език;

14. Италиански език;

15. Руски езикБългарски език и литература24 макс. бал

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Българска филология

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Български език и литература


Български език и литература


История


30 макс. бал

Славянска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. Чужд език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

3. Български език и литература

4. Чужд език


Български език и литература


Чужд език


30 макс. бал

Руска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2,5:

2. Руски език


Чужд език


Български език и литература


30 макс. бал

Балканистика

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Български език и литература

+

Изпит с коефиц. 1:

1. История на България


Български език и литература


История


30 макс. бал


ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Английска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Английски език


Чужд език


24 макс. бал

Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Немски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Немски език


Чужд език24 макс. бал

Френска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Френски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Френски език


Чужд език24 макс. бал

Италианска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Италиански език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Италиански език


Чужд език

24 макс. бал

Испанска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Испански език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Испански езикЧужд език


24 макс. бал

Португалска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език

24 макс. бал

Скандинавистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

3. Английски език;

4. Немски език


Чужд език

24 макс. бал

Класическа филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Унгарска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Новогръцка филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Румънска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. Английски език;

3. Френски език;

4. Немски език;

5. Испански език;

6. Италиански език;

7. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

8. Български език и литература;

9. Английски език;

10. Френски език;

11. Немски език;

12. Испански език;

13. Италиански език;

14. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Тюркология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Арабистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Иранистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Китаистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал

Индология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

2. Английски език;


Чужд език24 макс. бал

Японистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език

ИЛИ

II. Матура с коефициент 2:

7. Английски език;

8. Френски език;

9. Немски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


Чужд език
24 макс. бал
1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПортугалска филология
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом