Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
ИмеБиография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер17.79 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/130/doc/1/1/A.doc
АВТОБИОГРАФИЯ

CV

на проф. дин Велико Станчев Лечев ­
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”,
Исторически факултетРоден 06.02.1959 г. в гр. Добрич

Средно образование 1974 ­ 1977 г., Математическа гимназия
“Иван Вазов” в гр. Добрич

Висше образование Приет за студент по специалност “История” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” през 1979 г. Завършва специалност “История” в същия университет през 1983 г. Диплома за висше образование
№ 005212, 29.09.1983 г.

Асистент 09.10.1984 г., Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Старши асистент 1987 г.

Главен асистент 1989 г.

Докторантура 09.03.1989 г. ­ защита на дисертационен труд на тема “Идейно-политическо и организационно развитие на Съюза на социалистическата младеж в България (1921 ­ 1934 г.)” за присъждане на научната степен кандидат на историческите науки (доктор по история). Диплома № 18908, 25.04.1989 г.

Доцентура 1996 г. Свидетелство за научно звание доцент № 18311, 29.12.1996 г.

Доктор на защита на дисертационен труд на тема “Кора- историческите науки боплаването по Дунав и Черно море в полити- ката на Австро-Унгария (1914 ­ 1918 г.)”. Диплома № 30885, 13.10.2006 г.

Професор Диплома № 24842, 24.3. 2008 г.

Специализации специализант в Института за Източна и Юго­

източна Европа, Република Австрия, Виена ­

1997, 1998 г.

Участие в Осми международен конгрес за Източна и международни Югоизточна Европа, Атина, 29 август ­ 4 сеп- конференции тември 1994 г.; Българите в Северното Причерноморие, Велико Търново, 1991, 1996, 1999, 2003 г.

Преподавателска Преподавател по История на България (1878 ­ дейност 1944 г.), в Историческия факултет при

Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Основни курсове пред специалностите “История”, “История и география”, “Български език и история”, “Връзки с обществеността”, “Книгоиздаване”, лекционен курс по “Военна история на България в ново и най-ново време” пред специалност “История”. Магистърски курс: “Партийно-политическа система в България (1919 ­ 1944 г.)”

Езикова подготовка Много добро владеене на немски език.

Заемани 1991 ­ 1993 г. заместник-декан по учебната административни дейност на Юридическия факултет при длъжности Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. От 1999 г. ръководител катедра “Нова и най-нова история на България” в Историческия факултет на Великотърновския

университет и втори мандат от 2003 г.

Свързани:

Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconПроф дин Велико Лечев
Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария (1914 – 1918 г.). Велико Търново, 2005, 428 с
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconДисертационни трудове 1983
Либералната партия в Княжество България 1879–1886 г. / [Рец ст н с. I ст дин Елена Стателова, проф дин Цветана Тодорова]. – В. Търново,...
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconБиография curriculum vitae
Средно образование: 1991 – 1996 ег „Проф д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconБиография на проф дпн пламен анатолиев легкоступ
Начално и основно образование получава в гр. Велико Търново. Също там през 1977 година завършва Математическата гимназия
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconПрограма 14 ноември
Приветствие от Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф дин Иван Илчев
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconНа на проф дин Людмил Спасов от
Райкин, Спас, Български земеделски народен съюз “Димитър Гичев” и българската православна църква в Америка. Т. 10, Pensoft, 2007,...
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconБиография на анелия димитрова янева
Доктор по музикознание /балетознание/ в Консерваторията „Римски Корсаков”, Санкт Петербург на тема “Симфоничесский танец в класичесской...
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconСписък на публикациите на георги бърдаров
За някои аспекти от развитието на гръцко-турските отношения от средата на 90-те години на XX век – В: Юбилеен сборник в чест на проф...
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconИз Суфийской мудрости | Абу Хамид аль Газали | Фарид ад дин Аттар | Джалал ад Дин Руми | Абдуррахман Джами | o ходже Насреддине…
Она должна будет преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологии
Биография cv на проф дин Велико Станчев Лечев ­ iconКатедра по българска литература
Иванова, Диана. Поэтические фигуры в греческих образцах, транспонированных в болгарской библейской переводческой традиции. // Балканско...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом