Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница9/10
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер1.6 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.government.bg/fce/001/0235/files/18032013--4-TC_obsta chast i 1_poz.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ниска палмова оранжерия

 1. Демонтаж на покривно остъкляване.

 2. Премахване на мазилки – вътрешни и външни.

 3. Ремонт на конструктивните увреждания в някои пунктове от стените по решенията с конструктивния проект.

 4. Изкопаване на терена от северната страна, почистване на зида и полагане на топлоизолация (8 см пенополиоретан) и хидроизолация (30 см под нивото на пода и 30 см над кота готов прилежащ терен), засипване с трошляк и валиране. Участъкът извън предпазната ивица (70 см) покрай стената да се оформи с почвен хумусен слой от 40 см. Топлоизолацията продължава по стената и над нивото на терена до горния край на зида.

 5. Оформяне на предпазна ивица (70 см) покрай стената от щампован декоративен бетон, при невъзможност за възстановяване на автентичната настилк,.

 6. Възстановяване на обрушен контрафорс от северния зид.

 7. Оформление и отводняване на покривни бордове от север и изток и стреха от юг.

 8. Ремонт на надзиданата тухлена част от източната фасада с цел нейното естетизиране – подмяна на тухли, шлайфане, префугиране.

 9. Ремонт на източната и южната външни стени – подмяна на дефектирали тухли и каменни плочи, цялостно префугиране с вътрешни фуги, вместо по-късните външни, релефни.

 10. Ремонт на ст. бет. лавица за цветя покрай вътрешната южна стена.

 11. Реставрация на стрехата от юг.

 12. Изработване в интериора на ст. бетонова пътека с конфигурация съгласно проекта и с покритие от декоративен щампован бетон, при невъзможност за възстановяване на автентичната настилка.

 13. Реставрация и консервация на металната конструкция на остъкления покрив и прозорците според технологичните указания, както и ремонт на дървената входна врата.

 14. Обработка на северната стена с хидроизолиращи и противогъбични материали.

 15. Полагане след инсталационното преминаване на нова водоустойчива и противогъбична мазилка по вътрешните стени.

 16. Монтаж на удароустойчиво безцветно К-стъкло (3 мм) на покрив и витрини, със специални мастици по технологично указание.

 17. Бояджийски работи – дограма • ТЕХНОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ

 1. Почистване от корозия и консервиране на метални части от обкова - панти, затварящи механизми на прозорци. Металният обков да се прогони. Почистването се извършва в зависимост от вида на метала – от ръждопреобразувател за желязо до паста за полиране за месинг. Да се използват и абразивни гуми с универсално предназначение. Защитата срещу корозия се извършва чрез двукратно обмазване с прозрачен лак (12 %-ен разтвор на термопластична смола в разтворител)

 2. Почистване и консервиране на метални конструкции на оранжериите /чугун и стоманени профили/ - металните конструкции на оранжериите да се почистят чрез пясъкоструене, след което да се обработят с 10%-на ортофосфорна киселина (фосфатиране на повърхността), след което се обмажат двукратно с прозрачен лак (12 %-ен разтвор на термопластична смола в разтворител)

 3. Монтаж върху металните конструкции на стъкло с подходящ залепващ и водоуплътняващ мастик с голяма трайност - монтирането на стъклата да се осъществи с монтажен силикон за външна употреба (съдържащ УВ-абсорбер). Рамките и стъклата, за да се предпазят от замърсявания от силикона, предварително да се облепват с хартиено тиксо, което се отстранява 24 часа след залепването на стъклата.

 4. Почистване на стари бои от дървена дограма и консервиране на дървесината. Ново боядисване - свалянето на стара блажна боя да се осъществи с "пистолети" за горещ въздух (до 6000 ). Работата изисква специализирани реставраторски умения. Почистената повърхност се приглажда с шкурка № 180. Новото боядисване (патиниране) да се извърши с лазурен лак, за външно патиниране.

Част: Конструктивна – предвидени СМР

 • Висока палмова оранжерия

 1. Реализация на нова дървена покривна конструкция, която да замени износената такава.

 2. Дървения материал за конструкцията е от слепена дървесина, със зъбообразно снаждане по дължина, с изчислителна носимоспособност 13MPa. Сглобките на елементите се правят по класическите методи прилагани при дървените конструкции, като се ползват строителни гвоздеи, винтове за дърво, “цигански скоби” от ковано желязо и т.н.

 3. Характерен елемент е анкерирането на дървената конструкция към тухлените зидове. Тук се прилагат лепящи анкери , които са хванати в ст. б. пояси, скрито изпълнение, в дебелината на зидовете. • Ниска палмова оранжерия

 1. Да се обработят пукнатините, като се почистят от прах и парчета зидария, след което да се инжектира епоксиден състав.

 2. Целесъобразно е да се възстановят контрафорсите, като се използува стоманобетонова конструкция. Бетоновите контрафорси следва да са фундирани достатъчно дълбоко и да се направи анкериране на тухлените стени към бетона.

 3. Да се изпълни презиждане на силно деформиралия ъгъл на западната фасада, вляво от вратата. Преди да се направи новата зидария, да се разкрият основите (които в този пункт се плитко заложени) и да се направи допълнително усилване чрез удълбочаване и увеличаване на основната площ. При направата на новата зидария да се повтори начина на зидане на оригиналната стена, с цел запазване на архитектурния автентичен вид. По време на изпълнение на строителните операции да се осигури временно надеждно укрепване на оставащата част от стената и покрива, с цел предпазване от строителни аварии.

 4. При подмяната на стъкленото покритие на покрива е наложително да се инспектира състоянието на опорните възли на металните греди. Ако се установят дефекти, които могат да доведат до бъдещи аварии, да се търси начин за укрепване, чрез доливане на допълнителни ст.б. пояси и др.Част: Електро – предвидени СМР

 • Висока и Ниска палмови оранжерииПредвиджат се нови вътрешните силнотокови ел. инсталации в оранжериите, както и външните (дворни) ел.инсталации - кабелно ел. захранване на сградата и шадраван до нея и фасадно осветление

Инсталациите и системите са следните:

 • Разпределителни табла и захранващи линиии

 • Осветителна и контактна инсталации

 • Фасадно осветление

 • Ел. захранване на шадраван

 • Мълниеотводна инсталацияРазпределителни табла и захранващи линии.

 1. За ел. захранване на оранжерията е предвидено едно ел.табло – РТ-1 палмова висока. Местонахождението му е съобразенио с архитектурните и конструктивни възможности, лесното захранване и изискванията на НУЕУЕЛ. Табло РТ-1 палмова е монтирано до входа на южния сектор / за техника/ и представлява метална кутия с ІР 44, за вграждане в стена. От РТ-1 палмова радиално са захранени разпределително табло в следващия сектор и разпределителното табло на съседната “Холандска” оранжерия. Монтира се на h=2.2 м от готов под. Оборудвано е с автоматични предпазители и необходимата комуникационна апаратура. За част от консуматорите е предвидена индивидуална дефектнотокова защита клас АС. Общата едновременна мощност на сградата е Ре.=25,0 kW. Тази едновременна мощност е взета под внимание при оразмеряване на захранващия кабел (линия).

 2. Захранването на табло РТ-1 палмова е от главното табло на района- ГРТ-щал, в съседната сграща –“Конюшна”/”Щал”/. Захранващата линия е с кабел СВТ 4х35 мм 2 и е оразмерени на 80% от допустимото максимално-токово натоварване, допустим пад на напрежение и ток на к.с. Полага се в земен изкоп, в РVС тръба, по подходящо трасе.

 3. В сградата захранващата линия ще се изтегли в предварително положени за целта PVC и гофрирани тръби по стените от тухла, скрито под мазилката.

 4. Табло РТ-2 палмова ниска е разположено до входа на сектора “Ниска“ палмова оранжерия, на стената, на 2,2 м от пода. Захранващият му кабел и СВТ 5х6 мм 2, положен в гофрирана тръба по стена, скито под мазилката. Едновременната му мощност е 9,9 кW.Осветителна и контактна инсталации.

 1. Използват се осветители с ЛЛ 2х18 W, влагозащитени с ІР 54, разположени по стените на височина между 2 и 3 м, точната височина е указана в надписа на всеки осветител. Местата им са подбрани с оглед да се постигнат необходимите светлотехнически показатели като се запази стила и конструкцията на помещенията.

 2. Ел. инсталацията за осветление се захранва от съответното табло в сектора, където се намира и ще се изпълни с проводник ПВ-А1 , изтеглен в гофрирани тръби скрито под мазилката. Сеченията на линиите за осветление са предвидени да бъдат 3х1.5 мм2 за основния контур и 3х1 мм2, 2х1 мм2 за отклонения до ключове

 3. Управлението на осветлението се предвижда при влизането във всеки сектор с девиаторни ключове. Ключовете се монтират на h=1.2 м от готов под.

 4. Предвидена е контактна инсталация за общи нужди, основно около ел.таблата. Контактите са единични със занулителна клема за кръгал щепсел. Предвидено е да се монтират на h=1,2 м от готов под.

 5. За отопление са предвидени самостоятелни контакти във веки от секторите /без сектора за техника/. Контактите са трифазни, за скрит монтаж, влагозащитени с ІР 44. Всеки контакт е захранен чрез самостоятелни линии от съответното табло в сектора. Ел. инсталацията за контактите ще се изпълни с проводник ПВ-А1, изтеглен в гофрирани тръби скрито под мазилката. Сеченията на линиите за контактите са предвидени да бъдат 3х2,5 мм2 и 5х2,5 мм2.

 6. В ел.таблото на всеки извод за контакти е предвиден защитен прекъсвач с ток на утечка до 30мА.Фасадно осветление.

 1. В тревната площ пред сградата на “Холандска“ оранжерия е предвидено осветление към предната й фасадата. Осветлението е съществуващо, се подменя само захранващият кабел. Реализирано е със съществуващите прожектори с ХЛ 125 W, монтирани на съществуваща метална шарнирна конзола в тревната площ. Прожекторите са противовлажни, с IP-54. Разположени са симетрично пред фасадата - 4 броя.

 2. Захранването на фасадното осветление е от табло РТ-1 палмова, от самостоятелен извод. Пускането му е с обикновен ключ, монтиран на стената до таблото и е съобразено с организацията на действие на обслужващия персонал.

 3. Ел. инсталацията е предвидена да се изпълни с кабел тип СВТ 3х1.5 мм2, изтеглен в РVС тръба с Ф-3/4”, положена в земен изкоп до алеята в тревната площ.Ел.захранване на шадраван.

 1. В пространството мужду “Палмова” и “Холандска” оранжерии има старинен шадраван. За работата му е предвидена помпа , а за подчертаване ефекта от него се предвижда подводно осветление. И двата консуматора се захранват с безопасно свръхниско напрежение 12V.

 2. Осветленито е с 3 броя подводни осветители с IP 68 с LED светлоизточник 2х3W на 12V, монтирани на дъното.

 3. Захранването на двата консуматора е от ел.табло РТ-1 палмова , от отделни изводи. За включване им са предвидени два отделни обикновени ключа, монтирани на стената до таблото, съобразено с организацията на действие на обслужващия персонал. Трансформаторите 220/12V са с клас на изолация II и се монтират в специално табло/кутия/, метално, водозащитено с ІР 54, разположено в близост до шадравана, монтирано на метална конструкция до задната фасада на “Холандска” оранжерия, на височината на каменния и цокъл.

 4. Захранващите кабели са тип СВТ, положени в сгадата в гофрирани тръби по стената, скрито подмазилката, а извън нея – в РVС тръби в земен изкоп. Сечението им е 3х2,5 мм2 за лините 220V и 2х2,5 мм2 за линиите 12V. Изчислено е по допустимо продължително токово натоварване и по допустим пад на напрежение.Мълниеотводна инсталация.

 1. Сградата не е пожаро- и взривоопасна и е трета категория на мълниезащита.

 2. Защитата от пряко попадение на мълния се осъществява чрез мълниеприемник с изпреварващо действие, укрепен на прът с активна височина 3 м в най-високата част на покрива. Защитната зона на устройството обхваща двете сгради –на “Палмова” и “Холандска” оранжерии и района около тях и се дава в табличен вид от фирмата вносител /производител/.

 3. Мълниеприемния прът се свързва чрез два токоотвода със заземителна инсталация с Rз.имп.<10ома. Токоотводите са от плътни медин проводници ф 8мм, поради по-добрата корозионна устойчивост при активната среда на крайморския въздух, положени по подбрани прави трасета.

 4. На токоотвода е предвидено сертифицирано разглобяемо съединение, разположено на 1,8м от терена, на стената в контролно-ревизионна кутия с капак с надписи.

 5. Връзката със заземитената инсталация става в контролно-ревизионната кутия чрез стоманена поцинкована шина 40/4мм, положена в предпазна тръба..

 6. Заземителите са съсредоточени, по един на всеки токоотвод.

 7. Предвидени са 2 броя комплектни заземителни устройства с по 2 броя колове от поцинкована газова тръба 2 ½” , дължина 3 м. и с преходно съпротивление 10 ома.

 8. В случай, че при замерване, преходното съпротивление е по-голямо от 20 ома, е необходимо да се побият допълнителен брой заземители. На подсъединяване към гръмоотводната инсталация подлежат всички метални части (елементи) от покривната конструкция, кумини, метални обшивки, тръби и др.Част: ТОВиК – предвидени СМР • Висока и Ниска палмови оранжерии

Топлозахранването на сградата ще става от котелно помещение, което е разположено до френската оранжерия, като отделна сграда. Захранващите тръбопроводи ще минават транзитно през английската оранжерия и след това по външен подземен тръбопровод ще се захрани сградата. Демонтира се термоизолацията на котела, демонтира се дизеловата горелка, реставрира се корпуса ,боядисва се, месинговите табелки се излъскват. Котелът се подготвя за експонация.

 1. За покриването на топлинните загуби на сградата и постигане на необходимите вътрешни температури в помещенията е предвидена централна водно-помпена отоплителна инсталация.

 2. Отоплителната инсталация да се изпълни, като един отделен отоплителен клон с циркулационна щранг помпа в котелното помещение. Хоризонталната тръбна мрежа е от стоманени тръби и се монтира по пода на помещенията. В най-високите точки са предвидени обезвъздушители, а в най-ниските дренажни клапи.

 3. Отоплителни тела са лири от гладки тръби. Същите да се монтират на 80см и на 3.00м от пода. На всяко отоплително тяло се предвижда спирателен вентил с термоглава.

 4. За отоплителни тела се предвиждат и алуминиеви радиатори с височина 800 мм и топлоотделяне на глидер 245 W. На радиаторните вентили са монтирани термоглави и присъединителни елементи от фирмата доставчик.

 5. Старата отоплителна инсталация се демонтира изцяло.

 6. Външния топлозахранващ тръбопровод се полага безканално на мин.60см от кота терен и е предварително топлоизолиран.Част: ВК – предвидени СМР • Висока и Ниска палмови оранжерии

Понастоящем високата и ниската палмови оранжерии, както и всички оранжерии, са захранени с питейна вода.

 1. Предвижда се подмяна на водопроводното отклонение за високата палмова оранжерия с тръба ф32ПЕВП, т.е.захранването е от същия площадков водопровод за питейна вода.

 2. Подменя се и водопроводното отклонение на ниската палмова оранжерия с тръба ф32ПЕВП.

 3. В сградата ще се подмени водопроводната инсталация с полипропиленови /ПП/ тръби, като се предвидят спирателни кранове, от които да се извършва поливане на растителността, съобразно вида й /монтиране на поливна система и др./

 4. Ремонтира се и съществуващата тоалетна в близост до входа на голямата палмова оранжерия.

 5. Подменя се водопровода, минаващ в инсталационен канал в пода на голямата палмова оранжерия и отиващ в инсталационния колектор към холандската оранжерия с тръба ф32ПЕВП, изолирана.

 6. Съществуващото бетоново корито в ниската палмова оранжерия ще се запази, като се почисти, измаже и облицова по архитектурен детайл. За да може да се източва, на дъното му ще се монтира тръба ф100ПЕ със спирателен кран. Тъй като в близост няма канализация, водоприемник или др.,водата ще се отвежда в т.н.дренажен цилиндър,изпълнен по детайл.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом