Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
ИмеСъздаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер42.93 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://ppeycheva.files.wordpress.com/2012/11/description.docx
Курсова работа по информатика


Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010


Изготвили:

Павлета Пейчева Пейчева

Факултетен номер: 12112101

и

Глория Николаева Генова

Факултетен номер: 12112102

Поток 197, група 1173 1. Анализ на проблема

Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо и лесно настаняване на гостите в избраните от тях хотели.

При възникване на проблем, например, ако програмата спре да работи, можете да изпратите описание на проблема на Microsoft, за да видите дали има негово решение. Ако Microsoft има нужда от повече информация за разрешаване на съответния проблем, може да бъдете помолени да предоставите допълнителни подробности.


Автоматично изпращане на допълнителни подробности за проблеми:

 1. Съобщения за проблеми и решения се отваря, като щракнете върху бутона Старт, Контролен панел, Система и поддръжка и Съобщения за проблеми и решения.

 2. Щракнете върху Промяна на настройките.

 3. Щракнете върху Разширени настройки.

 4. Под Изпращане на допълнителна информация, отметнете квадратчето Автоматично изпращай повече информация, ако тя е необходима за подпомагане на решаването на проблеми, а след това щракнете върху бутона OK. 1. Описание на базата данни

За да бъде изпълнено заданието се използва програмният продукт на Microsoft – Access 2010. След отваряне на програмата се изпълняват последователно следните команди: File -> New -> Blank database. В полето за име на базата се записва „Почивно дело“ (PD), както е по задание. След това се извършва операция Save с цел запазване на базата от данни.

В базата се създават следните таблици:

 • Hotels (Хотели) – съдържа информация за шифъра, наименованието и местонахождението на хотела

 • Rooms (Стаи) – съдържа информация за номера на стаята, шифъра на хотела и цена за един ден в определена стая, в съответния хотел

 • Vis (Посетители) – съдържа информация за ЕГН, име и фамилия на посетителя

 • Recr (Престой в хотели) – съдържа информация за номера на стаята, ЕГН на посетителя и брой дни, прекарани в хотелаСъздаването на таблиците се извършва чрез командата Create -> Table. След създаването е необходимо да се премине към режим Design View от бутон View. За всяка таблица се записват съответно име на таблицата, имената на полетата, типът на данните, както и описание на всяко поле. След това се избират първичните ключове във всяка една таблица. За таблица Хотели това е Шифърът на хотела, за таблица Стаи е Номерът на стаята, за таблица Посетители е ЕГН на посетителя, а за таблица Престой в хотели имаме два първични ключа: Номер на стая и ЕГН на посетителя.


Четирите таблици е необходимо да бъдат свързани чрез връзки, като за целта няма да работим с Relationship Tool в менюто Database Tools/Relationships. Ще осъществим връзките с помощта на Lookup Wizard. Това е компонент на Access за избор на стойност от друга таблица с използване на списъчно поле и предоставя възможност за създаване на връзки. С използването на този компонент, освен че се създава списъчно падащо поле за избор на стойности от друга таблица, се създава и връзка между двете таблици. Опцията Lookup Wizard се намира в падащия списък за избор на тип данни в режим Design View на дадена таблица.

В случая осъществяваме връзки между таблиците Rooms и Hotels чрез полето CodeH, между Recr и Vis чрез EGN, между Recr и Rooms чрез RoomNo. 1. Форми

Формите са част от графичния потребителски интерфейс за комуникация на потребителя с базата данни. Те служат за въвеждане и редактиране на данни в таблиците на базата данни.

Според заданието са необходими две самостоятелни форми за обновяване на таблиците Хотели и Стаи. За целта се изпълнява командата Create -> More Forms -> Split Form, докато сме съответно в таблицата Hotels (Хотели) или Rooms (Стаи). Необходима е също така и форма с подформа, чрез която да се обновяват таблиците Посетители и Престой в хотели. Изпълнява се командата Create -> Form Wizard. Избират се всички полета от двете таблици, след което се избира радиобутонът Form with subforms. В конкретния случай Посетители е основната форма, а Престой в хотели е подформата. 1. Отчети

Отчетите са средство за представяне на информацията от база данни в удобен за отпечатване вид. Потребителят може да управлява визуалното представяне на всеки елемент в отчета. За да се създаде отчет е необходимо да има източник на данни за отчета и да се определи визуалното оформление. Източник на данни на отчет могат да бъдат както таблици, така и заявки.

Според заданието са необходими два отчета:

 • Отчет, предоставящ списък на стаите, който съдържа техните номер и цена за един ден;

 • Отчет, предоставящ брой дни, използвани от посетителите, и стойност на престоя на потребителите по хотели.

Необходимите отчети се създават чрез командата Report Wizard, намираща се в менюто Create. Следват поредица от операции за избиране на таблицата/ заявката, на базата на която ще създаваме отчета, полетата, които ще включваме. Има и възможности за възходящо или низходящо сортиране и ориентация на листа. 1. Главна форма

Главната форма представлява набор от бутони, които помагат за изпълнението на функции като отваряне, затваряне или редактиране на форми и отчети. В случая нашата главна форма съдържа бутони за отваряне на вече създадените форми и отчети.

За създаването на главната форма от менюто Create избираме Form Design. В появилото се поле добавяме бутоните чрез подменюто Design/Buttons. В появилия се диалогов прозорец в полето Categories избираме Form Operations или Report Operations, а в полето Action избираме Open Form или Open Report. След това избираме съответната форма или пък отчет, текст или картинка на бутона и накрая – Finish.

Нашата главна форма съдържа бутони Hotels, Rooms, Vis, Rooms_Report, Day_Report.

Свързани:

Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconУниверситет за национално и световно стопанство
Проект на Microsoft Access по задание №3 за създаване на база от данни,,Покупки”
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconЗадача по Информатика
Ние разработихме едно примерно решение на този проблем, като създадохме примерна база данни на Microsoft Access 2007. Тази база данни...
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconДоклад Студенти
Разработване на база от данни за университетска библиотека в средата на Microsoft access
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconТема: Създаване на база данни с
За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме мs access. Той ни помага да решим...
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Създаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010 iconМодул 2 ви запознава с концепцията за професионални групи и категории, които са полезни за търсещите работа хора. След това ще извършите две проучвания на
Накрая ще въведете своите данни за работа в база данни, създадена с приложението Microsoft Office1 Access 2007 и ще използвате нейните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом