Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение
ИмеТехническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение
страница1/6
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.varna-airport.bg/Uploads/Tender Procedures and Procurements/ToR cleaning tender 2013
  1   2   3   4   5   6

\\fts.local\varna\data\my documents\mdimitrov\blanki\var_rp_10.gifТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ЗА


Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна


c:\users\dkostadinov\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\v6fctz1x\dsc_2610-1.jpg


 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, /Възложител/ в качеството си на концесионер на Летище Варна, извършващ дейностите по управление и експлоатация на гражданско летище, съгласно чл. 48 в, ал.1 и във връзка с чл. 48 г, ал.1 от Закона за гражданското въздухоплаване, и оператор на дейностите по наземно обслужване по чл. 48 д, ал.1 от ЗГВ, инициира процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет:


Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи

на Летище Варна


С избора на оператор за комплексно почистване /Изпълнител/, Възложителят цели поддържане на висок стандарт по отношение на чистотата и облика на терминалите, административните сгради, прилежащите площи и пътища на Летище Варна;


 1. ОБХВАТ

Пълният обхват на поръчката включва: комплексно почистване чрез персонал, машини, хигиенни материали, почистващи препарати и консумативи на Изпълнителя, както и всякакви помощни средства с определените, честоти, квадратури и начини на следните обекти:


 1. Терминал 1;

 2. Терминал 2;

 3. Оперативни сгради и терени;

 4. Административни сгради и терени;

 5. Паркинг и пътища в обществена зона на летища Варна;В приложенията към настоящото техническо задание, са посочени типовете обектите, описание на площите с честота и видовете пакети на почистване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:


 • ПРИЛОЖЕНИЕ1: T.2_requests from users - cleaning data table съдържа площи, помещения и оборудване в обхвата на обект Терминал 2.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Terminal 1 сезон 2013, към настоящия документ, представя помещения с даден ползвател и квадратура в Терминал 1.
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ALL_reported by coordinators 01.2013 , съдържа информация, която се отнася за самостоятелни сгради на територията на летище Варна, ползвани основно за офисна част към различните отдели на компанията. Главно се делят на оперативни и административни офиси, което има отношение към броя ползватели на терена и честотите на ползване на материалната база в рамките на календарната година.
 1. ЕЖЕДНЕВНО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ

Във връзка със силно изразения сезонен характер на летището и необходимостта от осигуряване на максимална гъвкавост при планирането, осъществяването и отчитането на дейностите свързани с почистването, Възложителят използва измерител, наречен ЕЖЕДНЕВНО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ЕКП), който обхваща следните елементи и дефиниции:

  1. Изпълнение на всички дейности от обхвата за период от 24 часа.

  2. Осигуряване във всеки един момент на висок стандарт и качество на услугата, чрез изпълнение на достатъчен обем и честота от почистващи операции и задачи, достатъчни да покрият всички специфични нужди, зони и натоварени с движение и експлоатация места на средно-дневния брой пътници в месеца;

  3. Отчитане на спецификите при ежедневна употреба и експлоатация на

 • Типа настилка по помещения;

 • Спецификите на оборудването в салони и офиси;

 • Състояние на материалната база (т.е. новоизградени ли са, ремонтирани обекти и помещения, или площи и обекти с дългогодишно ползване, характеризиращи се с частично овехтяване);Бележка: ЕЖЕДНЕВНО КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ (ЕКП) за зоните, до които нямат достъп пътниците, се равнява на стандартно ежедневно почистване с обеми и специфики, отговарящи на стандартната натовареност на помещението, без да има сезонен характер в натовареността;


 1. ПОЧИСТВАЩИ ПАКЕТИ

Почистващите пакети, представляват съвкупност от почистващи операции, които определят минималния обем и начин на почистване. В таблицата по-долу са изброени пакетите, които Изпълнителя трябва да осигури. В ПРИЛОЖЕНИЕ 1: T.2_requests from users - cleaning data table са определени пакетите за всяка от зоните, офисите, техническите помещение и прилежащи терени;


ПакетОписание на дейностите, включени в пакета

1

Машинно почистване – тип механизирано почистване и подсушаване на настилки и подове с използването на почистващи машини с голяма производителност и качество.

2

Ръчно почистване (измитане на настилки и подове)

3

Почистване със сух парцал (за оборудване, мебели)

4

Почистване с мокър парцал (за оборудване, мебели)

5

Машинно + оборудване (вкл. почистване на под и повърхности за големи площи)

6

Ръчно + оборудване (измитане на под и почистване на повърхности)

7

Мокро почистване под + оборудване (на ръка)

8

Мокро почистване под + междинни стъкла (на ръка)

9

Само изхвърляне на отпадъци (офиси и обслужващи помещения)

10

Само подмяна на консумативи ( за тоалетни и обслужващи помещения)

11

Под + работни повърхности + пръстови отпечатъци от стъкла и врати

12

Пръстови отпечатъци по стъкла и врати

13

Само почистване на прах от повърхности, включително и оборудване;

14

Подове + изпиране на тапицерии

15

Изпиране на тапицерии


↘ Извън обхвата на техническото задание могат да попаднат специфични съоръжения или части от конструкции, оборудване, за които по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се изисква почистване (пример: светещи букви на фасада).


 1. ОФЕРИРАНЕ

Изпълнителят следва да оферира:


- Обща цена за обхвата на цялата услугата „Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна за период от 1 година“, с изключение на Терминал 1. В Таблица 1 са описани начините и периода, който трябва да обхваща офертата;


- Единична цена за „пакет почистване“ на представените квадратури и честоти на почистване в Приложение 1 за обект Терминал 2;


Таблица 1


Обект

Оферта

 1. Терминал 1
Обща месечна цена за обхвата в Приложение 2

 1. Терминал 2
Пакети + обща месечна цена за обхвата в Приложение 1

 1. Оперативни сгради и терени
Обща месечна цена за обхвата в Приложение 3

 1. Административни сгради и терени
Обща месечна цена за обхвата в Приложение 3

 1. Паркинг и пътища в обществена зона на летища Варна
Пакет + обща цена за година в Приложение 1 и Приложение 2


Към офертата си, кандидатите следва да включат ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНА КОНЦЕПЦИЯ за почистване на обектите и прилежащите площи разгърнати в настоящето изложение и в приложенията към него.


Детайлни изисквания към фирмите кандидати са предмет на отделен документ, приложен към настоящето Техническо задание (Приложение 4_ Изисквания към кандидатите за оператор на комплексно почистване на сгради и прилежащи площи).


В зависимост от оперативните нужди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да изключва за определен период част от площите (помещенията) попадащи под обхвата за почистване на настоящата поръчка. 1. ОБЕКТИ ОТ ОБХВАТА НА УСЛУГАТА

 1. ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРМИНАЛ 1 С ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ

(Описание В)


Терминал 1 - Страна „Земя” , включва всички салони, зали, офиси, помещения включително и сервизните, достъпа до които, не изисква проверка за сигурност.Терминал 1 - страна „Въздух” - включва всички салони, офиси, помещения включително и сервизните, достъпа до които задължително изисква лицата да притежават валиден пропуск и преминаване през проверка за сигурност. На места в изложението е възможна препратка към този сектор от терминала като Стерилна зона.Терминал 1 - интериор - интериора, представлява съвкупност от елементи и повърхности на мебели, оборудване, парапети, дограма, зеленина, до които имат достъп пътниците или са видими.


Подовите настилки в сградата са главно от мрамор в салоните за обслужване и коридори, теракот в обслужващите помещения и ламинат (импрегнирани плоскости) в офисите.


Оборудването в салоните за обслужване включва седящи места, декоративни ламперии и обшивки, парапети, стойки за монитори, тонколони и дисплей за полетна информация; протектори за радиатори, табели, стойки за разделяне на пътникопотока, стъклени пана и алуминиеви профили. Системите за поддържане на добър комфорт също притежават видими части, за които се търси добър хигиенен и естетически вид (вътрешни тела на климатици, решетки по окачен таван, осветителни тела, въдуховоди, тръби и радиатори и др.)

picture 050

picture 044

picture 056
 1. Площ и Оборудване в салони Терминал 1, Летище Варна


В следващата таблица могат да се видят в синтезиран вид основните площи със съответното им предназначение. Пълният набор от помещения с описание и квадратура се намира в Приложение 2 (Terminal 1 сезон 2013).


Таблица 2


ЗАМИНАВАНЕПЛОЩ (m2)

ДОПЪЛНИТЕЛНО

Общ брой Гишета за регистрация

21

290

 90 m2 санитарни помещения ( +5 m2 за пътници с ограничена мобилност)

Сигурност

2 рамки, 3 рентгена

250

 

Граничен контрол

6 гишета

50

 

Зона пред Изходи, ет.1

10 Изхода

830

66 m2 санитарни помещения (+4 m2 за пътници с ограничена мобилност)

Зона пред Изходи, ет.2
190

20 m2 санитарни помещения

Зона пред Изходи, Тераса
250

 

Зона пред Изходи, Общо

10 Изхода

1270

 

Търговка площ – Първи етаж

6 обекта

735

 

Търговка площ – Първи етаж

2 обекта

395

 

Търговка площ – общо

8 обекта

1130

 

ПРИСТИГАНЕПЛОЩ (m2)

ДОПЪЛНИТЕЛНО

Паспортен контрол в салон 1А

2 гишета

30

 

Паспортен контрол в основен салон

9 гишета

420

20 m2 санитарни

Общ брой гишета за паспортен контрол

11 гишета

450

 

Багажна лента за салон 1А

1 карусел, 12 m

116

12 m2 санитарни

Багажна лента в основен салон

2 карусела, (86 m)

530

10 m2 санитарни

Търговски дейности

3 обекта

40

 

Обща квадратура за пристигащи

 

686

 

Забележка: 1)Търговските обектите не са предмет на настоящата поръчка за комплексно почистване на салони и общи площи.

2)Детайлна разбивка на квадратурите в Приложение 2.

 1. Площ на паркинга:


Паркинг зоните пред обекта Терминал 1, заедно с обслужващите ги пътища са показани в приложение към настоящия документ - Схема 3.1.

Зоните пред Терминал 1 се делят на:

 • Сектор Пристигащиавтобусен паркинг: 1920,00 m2:

 • Сектор Заминаващиавтобусен паркинг: 1680,00 m2:

 • Сектор Леки автомобили: 7753,32 m2


Дейностите по паркинга следва да включват оборка за опаковки и отпадъци (фасове), помитане с Мотометачна машина, измиване с водоструйка за силно замърсените участъци, както и всички други операции по предложение на оператора за поддържане на добрия хигиенен вид!


 1. Обществени и стерилни зони за обслужване на пътници, получаване на багаж, митнически и ГКПП зони.*


* Пътническите зони и оборудването за обслужване са предмет на настоящата поръчката за периода на успоредно ползване на двете основни сгради, след пускането в експлоатация на новия Терминал 2. След прехвърлянето на всички полети в Терминал 2, пътническите зони/площи на Терминал 1 ще бъдат изключени от почистване.

**При ръст на полетната програма, ръст на пътникопотока или по други оперативни причини, салоните и другите оперативни площи от Терминал 1 ще бъдат предоставени за поддръжка на избрания оператор по почистване на сгради.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconТехническо задание за проект: Възстановяване на отоплителна инсталация, Терминал 1, Летище Варна
...
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconФрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт ад " Техническо задание"
Приложение: Работен проект: „Изграждане на противообледенителна площадка – Летище Варна
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconОбщинскисъвет самоко в
Стоимен Перфанов –общински съветник, относно въпросът с определяне на цена за продажба на общински терени, представляващи прилежащи...
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconЗапове д
Областен управител Бургас, предвид необходимостта от обезопасяване на водните площи, прилежащи към морските плажове, осигуряване...
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconТехническо задание за предоставяне на услугата Въведение
Обособена позиция 1: Настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника, ups
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconТехническо задание
Проект: Дренажни системи до пътека за рулиране (ПР) “Алфа”, пр “Еко” и пр “Хотел”, летище Бургас
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconДа направим Якоруда красива и приятна за всички" по проект "Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи в рамките на национална
Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи в рамките на национална кампания „ЗА
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconПазар на офис площи варна h1 2009
С 38,000 кв м се e увеличилo предлагането на офис площи във Варна за последните шест месеца на 2008 г
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение iconОпис на зелени площи за почистване и поддържане в гр. Велико търново
Зелени площи в централна част –паметник „Васил Левски”, пред дмт, пред Факултета по изобразително изкуство, Пощата, кино „Чаплин...
Техническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение icon1 описание на проекта
Ад /фтсем ад/, със седалище и адрес гр. Варна, летище Варна, концесионер на летищата Варна и Бургас, инициира провеждането на процедура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом