Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница6/10
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер1.07 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.gdin.bg/Documents/Документация-ГДИН-Интернет.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.5.3. Кожухарска агнешка кожа /с косъм/ за яка.

Техническите изисквания:Показател

Метод на изпитване

Изискване на възложителя

1

Устойчивост на обагрянията при възвратно-постъпателно триене -сухо /20 движения/ и алкална пот /10 движения/

БДС ISO 11640

Степен по сивата скала

АО 3

≥3

2

рН на воден извлек

БДС ЕN ISO 4045

≥3.5 рН

3

Съпротивление на раздиране - яка

БДС ISO 3377

≥24 N

4

Сила на опън - яка

БДС ISO 3376

≥ 24 N

5

Съдържание на Сг VI

DIN 53314

≤3 mg/кg

6

Съдържание на формалдехид

БДС СEN/TS 17226

≤75 mg/kg


4.5.4. Готово изделие:Показател

Метод на изпитване

Изискване на възложителя

1

Здравина на шева

БДС ЕN 13594

≥ 15 N/mm

2.

Обмерни данни на куртката


БДС 12 699 /86 или еквивалент
2.

Обмерни данни на изделието, см

(при ръст 176 и размер 108)


БДС 12699/86 или еквивалент
 2.1.

дължина на изделието до подседалищната гънка

 

85 ±1,0

 2.2.

дължина на обикновен ръкав дълъг

 

64,5±1,0

 2.3.

1/2 широчина на изделието без прихлупване по линия на гърдите

 

64 ±1,0


4.5.5. Съответствието с изискванията на Възложителя по показатели се установява чрез резултатите от изпитванията за материали и готово изделие, отразени в анализните протоколи, придружаващи образците, издадени от акредитирана изпитателна лаборатория:Материали за изследване
Показатели за отчитане

1. Лицева кожа1

Време на проникване на първата капка

2

Водопоглъщане

3

Водопропускливост

4

Якост на раздиране на шев

5

Съпротивление на раздиране

6

Устойчивост на покритието на триене

7

рН на воден извлек

8

Екстрахируеми с дихлорметан вещества

2. Хастар ПЕК 100 %

1

Специфична площна маса

2

Здравина до скъсване

3

Разтегливост до скъсване

4

Изменение на размерите при химическо чистене

5

Устойчивост на претриване

6

Устойчивост на обагрянията

3. Кожухарска кожа /яка/

1

Съпротивление при раздиране

2

Сила на опън3

Устойчивост на обгарянията при възвратно - постъпателно триене

4

Съдържание на Сг VI

5

Съдържание на формалдехид

6

рН на воден извлек

4. Готово изделие

1

Здравина на шевовете

2

Обмерни данни на изделието


5. Ръкавици кожени

5.1.Размери - съгласно антропометричните измервания

6

7

8

9

10

11

обиколка на дланта мм

152

178

203

229

254

279

min дължина на ръкавицата мм

230

240

250

260

270

280

Забележка: Половинките размери се получават чрез интерполация на пълните размери.

5.2. Конструкция

Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната й страни, покриващи вътрешната и външна части на дланта. Конструкцията на ръкавиците (с пет пръста) и използваните материали трябва да дават възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. На външната страна на мъжкия образец има три декоративни тегела. В областта на китката мъжкият модел трябва да бъде изработен с плосък ластик за пристягане и добре оформен сряз, който да осигурява достатъчна свобода при поставяне и сваляне на ръкавиците, а при дамския модел ръкавиците са с прав профил, без сряз и ластик в китката.

5.3. Материали:

Изработват се от черна ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана напа / естествена кожа / и натурален цвят хастар - плетено трико.

5.4. Изисквания към материали и готово изделие

Ръкавиците трябва да отговарят на общите изисквания за ръкавици съгласно БДС EN 420:2006 и специфичните такива по реда на настоящата документация

5.5. Използвани материали:

5.5.1. Основен материал:

Естествената лицева кожа - ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напа трябва да бъде с дебелина 0.8 - 1.1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.

Физико-механични показатели, на които материалът трябва да отговаря:Показател

Метод на изпитване

Изискване на Възложителя

1

Съпротивление на раздиране

БДС EN ISO 3377-1

≥ 15 N

2

Якост на раздиране на шев

БДС 12789 или еквивалентно

≥ 24 N/mm

3

Якост при опън

БДС ISO 3376

≥ 5.0 N/mm2

4

Удължение при натоварване 5 МРа

БДС ISO 3376

20 – 50 %

5

Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене

- сухо триене при 128 оборота

- мокро триене при 32 оборота

БДС EN ISO 17700/ВСтепен по сивата скала

≥ 3

≥ 2/3

6Водопропускливост ( след 60 мин.)

Водопоглъщане ( след 60 мин.)

БДС EN ISO 20344

≤ 0.8 g


≤ 35%

7

рН на воден извлек

БДС EN ISO 4045

≥ 3.2 pH ,

ако pH е под 4.0,

Δ pH ≤ 0.7

8

Съдържание на CrVI

БДС EN ISO 17075

< 3 mg/kg

да не се открива

9

Паропропускливост

БДС 6783 или еквивалентно

≥ 2.5 mg/(cm2.h)

10

Абсорбция на водни пари

за 8 часа

БДС EN 420 : 2006

≥ 8 mg/cm2

11

Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки (след 24 ч.) степен по сивата скала

БДС EN ISO 15700

≥ 3 да няма набъбване на кожената повърхност или други трайни физични влияния и образуване на солни петна

12

Устойчивост на обагрянията на малки проби на разтвори за химическо чистене, степен от сивата скала

БДС EN ISO 11643

≥ 3

да няма падане на апретурата5.5.2. Плетен хастар

Хастарът трябва да бъде с еднолицева плетка, процентно съдържание на В/ПАН - 50/50% и площна маса 220-250 g/cm2.

Физико-механични показатели, на които материалът трябва да отговаря:Показател

Метод на изпитване

Изискване на Възложителя

1

Съдържание на свободен формалдехид

БДС ЕN ISO 14184-1


< 75 mg/kg


2

pH воден екстракт

БДС EN 1413

4 - 7.5 pH

3

Здравина на пробив

БДС 9585:91 или еквивалентно

25-30 daN5.5.3. Готово изделие

Готовото изделие трябва да бъде конструирано със здрави шевове, от плътна и мека кожа, да предоставя достатъчна свобода за движение на пръстите.Показател

Метод на изпитване

Изискване на Възложителя

1

Здравина на шева

БДС EN 13594

≥ 5 N/ mm


5.5.4.Съответствието с изискванията на Възложителя по показатели се установява чрез резултатите от изпитванията за материали и готово изделие, отразени в анализните протоколи, придружаващи образците, издадени от акредитирана изпитателна лаборатория:


Материали за изследване
Показатели за отчитане

1. Лицева кожа1

Съпротивление на раздиране

2

Якост на раздиране на шев

3

Якост при опън

4

Удължение при натоварване 5 МРа

5

Устойчивост на обагрянията на триене при въртеливо триене

6Водопропускливост и Водопоглъщане

7

рН на воден извлек

8

Съдържание на CrVI

9

Паропропускливост

10

Абсорбция на водни пари за 8 часа

11

Устойчивост на обагрянията спрямо водни капки

12

Устойчивост на обагрянията на малки проби на разтвори за химическо чистене

2. Хастар плетен

1

Съдържание на свободен формалдехид

2

pH воден екстракт

3

Здравина на пробив

4. Готово изделие

1

2

Здравина на шева

Обмерни данниІII. ОБРАЗЦИ


1. За останалите неупоменати в техническата спецификация параметри на артикулите - зимен специален костюм, зимна шапка, пуловер с дълъг ръкав с пагони, кожана куртка и кожени ръкавици (модел, конструкция и дизайн на изделията), което не е изрично посочено в настоящата “Техническа спецификация”, се прави справка с образците (еталони) на възложителя.

2. Образци (еталони) на облеклата могат да бъдат разгледани от участниците закупили документация на адрес:

гр. София, бул. „Ген. Николай Столетов” № 21, административна сграда на ГД „Изпълнение на наказанията”, стая №53, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч и от14:00 до 15:00 часа до крайния срок по чл.29, ал.1 ЗОП, след предварително съгласуване на телефон: 02/8139 258, 02 8139193 и 02 8139 113.

3. Образците на участника трябва напълно да отговарят на изискванията, посочени в „Техническата спецификация” и на образците (еталони) на възложителя. Образците на участника трябва напълно да съответстват на технологичните и конструкционни изисквания на възложителя. Несъответствието на образците на участника с техническата спецификация и образците (еталони) на възложителя е основание за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

4. Представяне и връщане на образците

4.1. В деня и часа на подаване на офертите, участникът представя по 2 (два) броя / комплекта/ чифта от образци изработени в ръст и размер указани в настоящата техническа спецификация. Образците на готовите изделия трябва да имат трайна маркировка, обозначаваща участника в процедурата съгласно техническата спецификация. Участникът представя заедно с образците на изделията и:

 • образци на основния плат, от който са изработени образците – за зимен специални костюми, униформени шапки, - с площ 1 линеен метър; за и пуловер с дълъг ръкав с пагони -трикотажен плат - с площ 1 квадратен метър/, подпечатан от акредитирана от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/, за кожени куртки и ръкавици - с площ 1 квадратен метър, подпечатан от ИА "БСА" изпитвателна лаборатория /АИЛ/

 • образци на всички вложени в изделията материали.

Образците се представят заедно с предварително попълнен от участника приемо-предавателен протокол в два екземпляра. Съответствието между вида и количеството на образците и материалите, с описаното в приемо- предавателния протокол се установява от комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

4.2. Връщане на образците:

Образците на участниците, с изключение на определения за изпълнител участник се връщат до един месец след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка, освен в случай, когато:

- при подаване на жалба от участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, образците се връщат след влизане в сила на съдебен акт, когато с него не се отменя решението на възложителя и след приключване на процедурата, когато решението на възложителя се отменя.


4.3. Образците на изпълнителя се подпечатват от двете страни по договора, като служат за образци по време на неговото изпълнение. Те се задържат от възложителя до приключването на договора и изтичане на срока за рекламации/гаранционен срок по него.

За непотърсени образци от участниците до един месец след сключване на договор с определения изпълнител, възложителят не носи отговорност за връщането им.


4.4. Образците на облеклата които ще се представят за участие в откритата процедура да бъдат изработени, съответно за костюм зимен специален, пуловер с дълъг ръкав с пагони и кожена куртка да бъдат изработени в ръст 176 и размер 104, за зимната шапка в размер 58 и за кожени ръкавици в размер в размер № 10 - мъжки артикул и № 8 - дамски артикул.

5. Доказателства за съответствие на образците с изискванията на възложителя:

5.1. За готовото изделие:

5.1.1. Декларация от участника, удостоверяваща производителя на образците и вида на доставяните изделия и техните характеристики съгласно чл.4, т.1 и 4 от Закона за защита на потребителите.

5.1.2 декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1,2:2006 издадена от участника, че изделието отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата,

5.1.3. технологичната карта за производство на изделията, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

5.1.4. протоколи от изпитване на готовите изделия, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички показатели, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

5.2. За всички вложени в изделията материали:

5.1.5. Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за производителя на основния материал (нотариално заверени копия).

5.2. За всички вложени в изделията материали:

5.2.1. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1,2:2006, издадена от участника, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка;

5.2.2. Декларация с описание на техническите характеристики на материалите, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията багрила, с дата на издаване следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка /за изделията от кожа/.

5.2.3. Декларация от участника за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила с дати на издаване, следхождаща датата на обявяване на обществената поръчка/за изделията от кожа/..

5.2.4. Протоколи от изпитване за вложените в образците материали, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с обхват на акредитация – параметрите и показателите на изделията и вложените материали, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

5.2.5. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който участникът е определен за изпълнител.

За целта участниците представят за всички вложени в образците материали:

5.2.5.1. Оторизационни писма от производителите на вложените материали, издадени на името на участника, за конкретната обществена поръчка, с дата следхождаща обявяването й. (представят се в оригинали – с подпис и свеж печат)

5.2.5.2. Анализни свидетелства за всички вложени в образците материали, издадени от производителите (представят се в оригинали с подпис и свеж печат или четливи нотариално заверени копия) – издадени на името на участника, за конкретната обществена поръчка, с дата на издаване, след датата на обявяване на обществената поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, оторизационните писма и анализни свидетелства могат да се издават от вносителите или официалните представители на производителите, като се прилагат документи удостоверяващи това обстоятелство.

Несъответствието по показатели между изискванията на Възложителя и протоколите издадени от АИЛ е основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствието по показатели между протоколите издадени от АИЛ, и анализни свидетелства на производителите е основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

Дава се ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите параметри в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от участника - Резултати от АИЛ ) за готовото изделие и за вложените материали- подробно изписан.

5.3. Съответствието между изискванията на възложителя за готовото изделие и вложените материали и параметрите на същите, вложени в образците на участниците, се проверява чрез протоколите от изпитването им. като при необходимост (видимо несъответствие) с образеца на участника, същия се предоставя за изследване от Възложителя в АИЛ, като разходите са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към протоколите декларация.


6. Индивидуални поръчки

Изпълнителят изработва извънстандартни размери при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартните облекла е част от сключения договор и се изпълняват в 15-дневен срок след датата на заявка.


7.Маркировка, опаковка, ръстово-размерни параметри и образци:

7.1. Зимен специален комплек (яке и панталон)

 • Маркировка: на двете части от комплекта /на вратната извивка при якето и вътрешната страна на колана на панталона се поставя ръстова марка с ръст, размер, име на фирмата-изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато участникът не е производител на представения образец, в маркировката следва да бъде отбелязано и неговото наименование.

 • Опаковка: всеки костюм се поставя в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет за вид, ръст, размер и име на фирмата-изпълнител.

 • Зимните специални костюми и пуловери се изработват в ръст от 164 до 188 и размер от 88 до 124. Изделията да са съобразени със стандартизираните обмерни данни за мъже и жени съгласно БДС 12699-86 или еквивалент и БДС 12698-86 или еквивалент, като означаването на размера на облеклата да се извършва съгласно БДС ЕN 13402-3 или еквивалент.

 • Образците на облеклата, които ще се представят за участие в откритата процедура да бъдат изработени в ръст 176 и размер 104.

7.2. Пуловер с дълъг ръкав с пагони:

- Маркировка - на вратната извивка на пуловера се поставя ръстова марка с ръст, размер, име на фирмата-изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато участникът не е производител на представения образец, в маркировката следва да бъде отбелязано и неговото наименование.

- Опаковка всеки пуловер се поставя в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет на вратната извивка за вид, ръст, размер и име на фирмата-изпълнител. След предварително съгласуване и одобрение от възложителя е допустимо да се комплектоват във връзка от по 5 броя от един и същи ръст и размер.

- Образците на пуловерите, които ще се представят за участие в откритата процедура да бъдат изработени в ръст 176, размер 52.

7.3. Шапка зимна специална:

- Маркировка - в околожката се пришива марка с размер, име на фирмата-изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато участникът не е производител на представения образец, в маркировката следва да бъде отбелязано и неговото наименование.

- Опаковка - в кашони по 25 бр. с надпис на кашона за съдържанието

- Размери - изработват се в размери от №-54 до №62

- Образците на шапките, които ще се представят за участие в откритата процедура да бъдат изработени в размер 58.

7.4. Кожени куртки:

- Маркировка - към готовото изделие трябва да бъде пришит от вътрешната страна етикет, който лесно да се вижда и чете. Етикетът следва да съдържа следната информация:

 • с ръст, размер, име на фирмата-изпълнител, състав, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. Когато участникът не е производител на представения образец, в маркировката следва да бъде отбелязано и неговото наименование.

- Опаковка в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с етикет за вид, ръст, размер и име на фирмата-изпълнител.

комплектоват с топлата подплата и подвижната яка.

Прегъват се по дължина на две с лицевата част навътре, ръкавите се поставят по дължина.

Изделията се получават от потребителя в полиетиленови пликове, на които е поставен етикет, който съдържа следната информация:

 • наименование на изделието,

 • фирма – изпълнител,

 • ръст и размер на облеклото..

Пликовете се комплектоват в опаковка от по 2 броя.

Образците на кожените куртки, които ще се представят за участие в откритата процедура да бъдат изработени в ръст 176 и размер 108.

7.5. Кожени ръкавици:

- Маркировка Всеки чифт кожени ръкавици трябва да има маркировка на текстилна лента, зашита от вътрешната страна (при подгъвката), видима и четлива, да не се заличава по време на експлоатация. Тя трябва да съдържа следната информация, изписана на български език: име, търговска марка и др.означения за идентификация на производителя, размер, месец и година на производство.

- Опаковка всеки чифт се поставя в прозрачен найлонов плик,

всеки пет чифта от един размер в отделна опаковка,

опаковките от по 5 чф. се подреждат в кашони от по 100 чф., които се запечатват.

Образците на кожените ръкавици, които ще се представят за участие в откритата процедура да бъдат изработени в размер № 10 - мъжки артикул и № 8 - дамски артикул


8. Гаранционен срок:

- за костюм зимен специален, зимна шапка и пуловер с дълъг ръкав с пагони – не по-малко от 36 месеца от датата на получаване в складовете на Възложителя и не по-малко от 24 месеца при експлоатация.

- за кожена куртка и кожени ръкавици - не по-малко от 36 месеца от датата на получаване в складовете на Възложителя и не по-малко от 36 месеца при експлоатация.

Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях може да се контролират чрез периодична проверка:

 • текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложени материали при запускане на производството, по време на производствения процес и преди осъществяване на доставката на всяка партида на място при производителя;

 • при видимо несъответствие, чрез анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя.

 • бройките на мострите, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя.


Образец

ДО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

гр. София

бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 21


О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

......................................................................................................................................................


ОТ: ..................................................................................................................................................., представлявано от ...........................................................................................................................,

с адрес на управление: гр........................................, ул.................................................................., №............................, и адрес за кореспонденция: ..........................................................................,

тел.:.................................., факс:.................................., e-mail:.........................................................

регистриран по Ф.д. № ......../..................г. по описа на ......................................................... съд

Булстат: ..........................................................., ЕИК ......................................................................, Удостоверение за регистрация по ДДС:.......................................................................................,

Обслужваща банка: ......................................., банков код BIC: ..................................., банкова сметка IBAN (по която да бъде възстановена гаранцията за участие ): ....................................................................................…......,


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ......................................................................................................................”.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в откритата процедура, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

Представяме документите, посочени в ЗОП и документацията за участие, удостоверяващи, че ...........................(попълва се наименованието на участника) отговаря на предварително обявените условия, отнасящи се до критериите за подбор, които документи са поставени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

Конкретните условия и параметри за изпълнение на обществената поръчка сме поставили в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие на чл.57, ал.2, т. 3 от ЗОП, сме поставили в плик № 3 – „Предлагана цена”.

Декларираме, че при изпълнение на обществената поръчка ще ползваме следните подизпълнители: ................................./или няма да ползваме подизпълнители (ненужното се зачертава).

случай на ползване на подизпълнител/и се посочва се и:

Прилагаме документите по чл.56, ал.1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, удостоверяващи, че посочените от нас подизпълнители отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря участника.

Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:

........................................... (изписват се наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както следва:

Подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………...........................………..

Подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………..

Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е както следва:

Участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще бъде .............% от общия дял на поръчката;

Участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от общия дял на поръчката

Данните се попълват съобразно броя на подизпълнителите).

В случай, че ........................... (попълва се наименованието на участника) бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме в установения срок да сключим договор за възлагане на поръчката, като при подписването на договора ще представим гаранция за изпълнение в размер на ..... % от стойността на поръчката и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.2, т.1-т.3 от ЗОП.


Валидност на офертата: ................. календарни дни след крайния срок за получаване на офертите.


Неразделна част от настоящата оферта са:

 1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

 2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

 3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

В съответствие с изискванията на чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП представяме списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.

Друго (посочва се от участника, при необходимост) ...........................................................................................................................


Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................

...........................................................

/име, фамилия и длъжност на представляващия участника/
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом