Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици
ИмеТест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици
Дата на преобразуване20.04.2013
Размер151.12 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://7pomagalo.site88.net/files/testproverka3.rtf
ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (общо условие за задачи 1.-5. вкл.).

Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм намазаната с масло страна или да завали дъжд като из ведро, когато сте решили да излезете на разходка. Поредица от подобни явления са в основата на създадените от англичанина Мърфи закони, които ни карат да се усмихваме и днес на неподправените истини в тях. Основният принцип на философията на Мърфи е: “Ако е възможно нещо да се обърка, то се обърква”. Какво знаем всъщност за Мърфи? През 1949 г. във военновъздушната база “Едуардс” в Мърок, Калифорния, се провеждат полеви изпитания. По това време капитан Ед Мърфи е конструктор в лабораторията по летателни апарати на летище “Райт”. Веднъж, по време на изпитание, разочарован от небрежен техник, който повредил по невнимание един от лентовите енергопредаватели, младият Ед възкликнал: “Ако изобщо има някакъв начин да направи нещо не както трябва, той непременно ще го направи!”. Това е първото формулирано правило на Мърфи, което заживява свой собствен живот, набира скорост и започва да влече след себе си десетки други закони, на които вярваме безрезервно дори тогава, когато филията падне с маслото нагоре.

1. Каква е темата на текста?

+ А) Създаването на първия закон на Мърфи

Б) Филията пада с маслото надолу

В) Случката във военновъздушната база "Едуардс", Калифорния

Г) Объркването на клемите по време на полеви изпитания

2. Кое заглавие НЕ е подходящо за текста?

+ А) Законодателят Мърфи

Б) Нещата вървят наопаки

В) Кой е Мърфи?

Г) Бъркотията също си има правила

3. Кое от твърденията НЕ може да бъде отговор на въпроса Кой е Мърфи?

А) Създател на закони, които и днес ни карат да се усмихваме на

неподправената истина в тях.

Б) Конструктор от лабораторията по летателни апарати на летище “Райт”.

+ В) Англичанин, формулирал основния принцип на философията.

Г) Човекът, създал правилото: “Ако е възможно нещо да се обърка, то се

обърква”.


4. В изречението Ако изобщо има някакъв начин да направи нещо не както

трябва, той непременно ще го направи! местоимението той замества:

А) конструктора

+ Б) техника

В) летателния апарат

Г) енергопредавателя

5. Каква синтактична служба изпълнява подчертаната дума в изречението:

Какво знаем всъщност за Мърфи?

А) обстоятелствено пояснение

Б) допълнение

В) сказуемно определение

+Г) не изпълнява синтактична служба

6. В кой ред е допусната граматична грешка?

+ А) играеме

Б) смятаме

В) осмиваме

Г) въставаме

7. В кой ред думата НЕ е написана правилно?

А) порасна

Б) пораства

+ В) израстна

Г) нарасна


8. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) двоумя се

Б) двойствен

В) двуличие

+Г) двуеточие

9. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на учтива форма?

А) Госпожо, Вие сте объркани в този момент, но искрено се надявам, че ще се

справите с положението.

Б) В студиото при нас е г-н Николов, на когото ще кажа – заповядайте и добре

сте ни дошъл!

+В) Не вярвам, че точно този ден сте били болна.

Г) Струва ми се, че сте станал много дързък и самоуверен.

10. В кой от редовете е допусната грешка?

А) четири компютъра, много компютри

+Б) петима министъра, много министри

В) два диоптъра, много диоптри

Г) три динозавъра, много динозаври

11. В кой ред всички думи са сродни?

А) червен, почервеня, почернен

+ Б) селски, заселник, съселянин

В) песенен, пестелив, песъчлив

Г) земен, заземен, вземане

12. Посочете излишния ред.

А) едно, две, три, четири

Б) един, двама, трима, четирима

В) първи, втори, трети, четвърти

+ Г) единица, двойка, тройка, четворка

За задачи 13. и 14. посочете при коя от двойките думи отношението е както

при двойката:

13.дърво – кора

А) бор – шишарка

Б) ливада – трева

В) клонка – листо

+ Г) домат – люспа

14.стих – строфа

А) поезия – лирика

Б) драма – епос

+ В) куплет – стихотворение

Г) оркестър – диригент

15. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуване?

+ А) Приятелят ми беше отличникът на класа.

Б) Конярът поведе малкия жребец към селото.

В) Най-големият виновник се оказах самия аз.

Г) Овчарът поведе стадото към зелената ливада.

16. В кой ред НЕ е допусната грешка при образуване на глаголната форма?

+ А) не желаейки

Б) нечувайки

В) не довиждайки

Г) незнам


17. Определете вида на изречението Удавиш ли правдата, тя пак ще изплува.

А) сложно съставно с подчинено допълнително изречение

Б) сложно съчинено изречение, свързано безсъюзно

В) сложно съставно с подчинено подложно изречение

+ Г) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

18. Кое изречение съдържа съставно глаголно сказуемо?

А) Денят никога не е бил толкова добър.

+ Б) Светът започна да става все по-добър.

В) Толкова много красота има на този свят.

Г) Доброто и красивото винаги вървят ръка за ръка.

19. В кое изречение НЕ откривате обособена част?

А) Милостив и състрадателен, Моканина изрича благородна лъжа.

Б) Моканина, милостив и състрадателен, изрича благородна лъжа.

В) Милостивият и състрадателен Моканин изрича лъжа, благородна и хуманна.

+ Г) Който е милостив като Моканина, може да се нарече благороден човек.

20. При коя от подчертаните думи в текста има грешка?

Съществува суеверно твърдение, че ако трима души решат да запалят

цигарите си от една кибритена клечка, то третият умира А). Този не писан

+ Б) закон всъщност е бил въведен за първи път в британския военен устав по време на Бурската война (1899-1902) и дословно гласи: “Поради недисциплинираност и пушене на цигари и пури, запалени с една кибритена клечка на разстояние В) неприятелски изстрел Г), трябва да се очаква, че третият ще загине…”.

21. Сложното съставно изречение може да съдържа само:

А) противопоставителни съюзи

Б) разделителни съюзи

+ В) подчинителни съюзи

Г) съчинителни съюзи

22. Изговорът на коя дума НЕ е правилен?

+ А) [училищà]

Б) [съдùлища]

В) [структỳра]

Г) [наỳка]

23. Коя дума НЕ е антоним на думата любезен?

А) нелюбезен

Б) неучтив

+В) неприятен

Г) груб


24. Думата ретардация означава:

А) връщане назад във времето

+ Б) забавяне на действието

В) повторение на сегашни моменти

Г) отдалечаване напред във времето

25. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Когато чуем думите целомъдрие и въздържание, неволно си спомняме за

Божиите заповеди.

Б) Човек винаги се стреми подсъзнателно да живее в хармония със света и с

това, което индиректно ни внушава Библията.

+ В) Въздържанието е качество, присъщо всякаш само на духовно извисените

хора, на светците.

Г) За да умее човек да се въздържа, трябва да преодолее редица трудности и

препятствия.


26. Посочете общия брой на използваните причастия и деепричастия в текста:

Левитацията, едно от рядко срещаните паранормални явления, означава

способността на човек да се издига свободно във въздуха, превъзмогвайки

закона за гравитацията. Обикновено това умение се приписва на светци или

хора, изпаднали в състояние на религиозен екстаз.

А) 2

Б) 4

+ В) 3

Г) 5

27. Кое словосъчетание отговаря на смисъла на фразеологичния израз манна

небесна?

А) вълнуващо ухание

+ Б) неочаквана благодат

В) ситен пролетен дъжд

Г) безоблачно небе

28. Посочете изречението, в което е допусната пунктуационна грешка.

+ А) Кой не е чел за веселите приключения на палавата, червенокоска Пипи

Дългото чорапче – героинята на Астрид Линдгрен?!

Б) Пипи е деветгодишно момиченце, което живее в своя дом – Вила Вилекула, а

в съседство живеят две деца Томи и Аника, с които скоро се сприятелява.

В) Макар двата ù чорапа да са различни, да има лунички по лицето и най-

добрият ù приятел да е маймуна – г-н Нилсън, Пипи е вечната оптимистка,

забавлява се всяка минута и знае как да накара децата и в най-тежкото им време

да се засмеят.

Г) Пипи Дългото чорапче успява да накара двама полицаи да я гонят из къщата

и дори ги качва на нейния покрив, може да вдига коня си и макар да знае, че

Лисабон е столицата на Португалия, не вижда смисъл да я казва на своята

учителка в клас.

29. Посочете изречението, в което НЕ е допусната пунктуационна грешка.

А) Веднъж, оплескана ли е една работа, всичко което се върши с цел да я оправи

само я влошава.

Б) Когато нещо започва зле, свършва, още по-зле.

В) Всичко което е сглобено рано или късно, се разглобява.

+ Г) Когато нещата просто не биха могли да станат по-зле, те стават.

30. Посочете къде трябва да се поставят запетаи в изречението.

При кризисни обстоятелства (1) които принуждават хората (2) да

избират между алтернативни начини (3) на действие (4) повечето от тях (5)

непременно избират възможно най-лошия.

А) 1, 3, 4, 5

Б) 1, 2, 4

+ В) 1, 4

Г) 1, 4, 5

31. Природните елементи, които изграждат представа за нарушеното равновесие в

живота на хора като чорбаджи Нено са:

А) гюлът и брезата

+ Б) розата и върбата

В) крушата и дъбът

Г) ябълката и прасковата

32. Стихотворението “На прощаване” е създадено по конкретен повод:

+ А) предстоящото заминаване на Христо Ботев с четата на Жельо войвода

Б) завръщането на революционера в родния му град Калофер

В) сбогуването на Христо Ботев с четата на Хаджи Димитър

Г) завръщането в родината с четата на Стефан Караджа

33. Употребата на цветовия контраст между бялото и черното в стиховете: бяло

ми месо по скали / по скали и по орляци / черни ми кърви в земята, / в земята,

майко, черната! има за цел да:

А) изрази болката на майката от загубата на юначния син

+ Б) засили драматичното напрежение, свързано с полюсните чувства на героя

– любов и омраза, тъга и радост

В) постави темата за духовното безсмъртие

Г) акцентира върху отнетото право на героя да бъде свободен


34. Изразът “Върхът отговори с други вик:”ура!” е:

А) сравнение

+ Б) метонимия

В) хипербола

Г) антитеза

35. Изборът на героя в стихотворението “На прощаване” НЕ е определен от:

А) собствената му нравствена същност

Б) личностни и социални подбуди

В) убеждението, че пътят към свободата минава през смъртта

+Г) силното му желание да види отново майка си и либето

36. Духовният мост между поколенията в стихотворението “На прощаване” е

осъществен от:

А) братята

+ Б) майката

В) юнака

Г) либето

37. В кое от твърденията е допусната грешка?

А) Заветът в стихотворението “На прощаване” свързва героичното минало с

достойното бъдеще.

+Б) Възклицанието в епилога на “Немили-недраги”: “Бедни, бедни

Македонски...Защо не умря при Гюргево?”, е израз на болката и дълбоката

покруса на Иван Вазов от политическите промени в Нова България.

В) Предчувствието за трагичния край на Странджата е заложено още в

експозицията на творбата “Немили-недраги”.

Г) Повествованието в десета глава на повестта “Немили-недраги” започва с

обикнатия от Вазов художествен похват – пейзажно описание.

38. Смъртта на Странджата е героична, защото:

А) умира в мъчителна обстановка, изоставен от хъшовете

Б) е измъчван от мисълта, че не умира в бой

В) страда по своите другари по оръжие

+Г) умира с достойнството на истински човек и българин, който не съжалява за

страданията на своя живот


39. Нечленуваната форма на числителното име “една” в заглавието “Една

българка” дава възможност то да бъде разчетено като:

А) точно баба Илийца

Б) единствена и неповторима българка

+ В) една от многото

Г) смела, героична жена


40. Кое определение не може да бъде отговор на въпроса Какво наричаме ода?

А) лирическо произведение, което се свързва с традицията на древногръцката

тържествена хорова песен в чест на боговете и героите

Б) хвалебствена песен, посветена на героите от олимпийските игри

В) лирическа възхвала на герои, които имат изключителни заслуги в историята

+ Г) реторически текст, който има за цел да активизира народа за борба срещу

всяка форма на социално и национално потисничество


41. Духовната мощ и непобедимост на опълченците на връх Шипка е

представена чрез сравнителната характеристика на:

+А ) опълченците и турските орди

Б) турския предводител Сюлейман и българския – генерал Столетов

В) върха, покрит с бели кости, и низината

Г) бурята и дъжда от куршуми


42. Вътрешният монолог на опълченците представя най-вече духовната им

свързаност с:

А) генерал Столетов

Б) връх Шипка

+ В) България

Г) турските пълчища


43. Пътуването до Америка за Алеко НЕ е свързано с желанието му:

А) да опознае нравите на американците

+ Б) да преодолее с параход големи водни пространства

В) да посети Чикагското изложение

Г) да види отблизо чудото на природата – Ниагарския водопад


44. Отказът на Алеко Константинов да опише прелестите на Ниагарския

водопад е израз на:

+ А) върховно емоционално състояние

Б) несигурност в писателските си дарби

В) нежелание да пише повече за Ниагара

Г) желание да даде възможност и на някой друг да фотографира или нарисува

природното чудо


45. Според логиката на художественото повествование образът на леля Дъмша

от разказа “Ангелинка” е олицетворение на:

А) неизвестното и загадъчното в света на леля Станка

Б) физическата неприветливост и душевна грозота

+ В) универсалната, абсолютна доброта и извисеност

Г) добрите чувства и дългите семейни приятелства


46. Открийте най-подходящите думи от предложените варианти, с които могат

да се запълнят празните места в текста. (Запишете отговорите в определеното

място в листа за отговори).

Първият стих на стихотворението “Българският език” гради художествено

внушение за вечността на словото, утвърдено от Иван Вазов като нравствена и

естетическа ценност. Чрез употребата на... (1) поетът акцентира на онова

качество на езика ни, което в зората на нашата писменост му е било отказвано.

Затова с такава патриотична гордост Вазов огласява личностната си оценка,

наричайки родния език ...(2).

(1) А) анафора (2) А) поруган

+ Б) инверсия Б) майчин

В) хипербола + В) свещен

Г) сарказъм Г) охулен

47. Посочете коя от думите НЕ изразява същия смисъл, който носи

подчертаната дума в изречението Странджата произнася пламенна реч.

А) огнена

Б) въздействаща

+В) внушаваща

Г) страстна

48. Тъжната съдба на Гунчо НЕ е предопределена от:

А) болестта на Нонка

Б) страданието в семейството

+ В) лъжата за бялата лястовица

Г) невъзможността да помогне на дъщеря си

49. Майката в разказа “По жицата” заплаква при думите на Гунчо: “Нонке, тоз

човек виждал лястовичката...”, защото:

А) е много радостна от възможността да срещнат лястовицата

Б) се чувства неудобно пред непознатия овчар

В) е безкрайно благодарна на Моканина за добрата вест

+ Г) майчиното й сърце умее да разпознава лъжата от истината

50. Кое определение не подхожда на Моканина?

А) великодушен

+ Б) благопристоен

В) милосърден

Г) състрадателен

Свързани:

Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconКонкурсен изпит (по тема или с тест) или
Чл. 1 (1) Приемът на студенти се извършва след успешно положен писмен конкурсен изпит (по тема или с тест) или държавен зрелостен...
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
Ен държавен изпит за бакалавърска степен по български език и литература полагат студентите от всички филологически специалности....
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconТест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconАграрен университет пловдив списъ к
На резултатите от предварителния конкурсен изпит по български език (езикова култура)
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconКонспект за изпит по български език и литература
Старобългарска литература – старобългарски книжовници, школи,периодизация, особености
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconТест по български език и литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6
Стършел” бяха публикувани наистина бисерни бисери и от изпита по български език и литература, и от изпита по история. Това беше година,...
Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconТест по български език и литература за учениците от втори клас І гр

Тест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици iconРезултати от Пробен държавн изпит по Български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом