Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
ИмеКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер70.62 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://iuliaivanova.files.wordpress.com/2012/05/d183d0bdd0b8d0b2d0b5d180d181d0b8d182d0b5d182-d0b


unss znak1


Университет за национално и световно стопанство


КУРСОВА РАБОТА

по

Информатика

Задание 7

База от данни „Курсови задачи”


Изготвили: Проверил:

Юлия Иванова Гл.ас. А.ПАЛАЗОВ
Фак. № 11111146
3

Таня Калчева
Фак. № 111111457


Група 1737,Поток 181

Факултет: Бизнес Факултет

1.Анализ на проблема

За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме MS Access. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията.


Базата данни ,която трябва да създадем е свързана с курсовите задачи на студенти, съдържаща информация за възложените им задания. Базата трябва да съдържа Наименованията на специалностите, имената, факултетните номера и номера на групите на студентите. Също така и наименование на темите и получените оценки от студентите. Тази база от данни наричаме (Tasks).


2. Описание на базата от данни

Стартира се MS Access от главното меню. В горния ляв ъгъл натискаме Office button и избираме New, след което от дясно се появява File name, т.е. име на файла, където въвеждаме името на базата данни. В нашият случай – „Курсови задачи” (Tasks) . След това натискаме бутона Create и базат данни е създадена.

След като отворим програмата трябва да създадем съответните зададени таблици:

 • Groups (Групи)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeGroup

Number

Номер на група

X

NameSpec

Number

Наименование на специалност


 • Students (Студенти)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

FakNo

Number

Факултетен номер

X

NameFam

Text

Име и фамилия
CodeGroup

Number

Номер на група


 • Themes (Теми за курсови задачи)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeTh

Number

Шифър на тема

X

NameTh

Text

Наименование на тема


 • Razpred (Разпределение на курсовите задачи)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeTh

Number

Шифър на тема

X

FakNo

Number

Факултетен номер

X

IDate

Date

Дата на възлагане на заданието
Ocenka

Number

Получена оценка


След като сме стартирали програмата намираме бутона Create (до Home вToolbar) , от където избираме Table. След това натискаме бутона View и избираме Design View. Автоматично излиза прозорец за въвеждане на името на таблицата. След като го направим вече можем да въвеждаме информацията от таблиците.

Дефиниране на необходимите първични ключове, връзки и колони за избор

Следва да определим първичните ключове- при таблица Groups (Групи ) първичният ключ е на поле CodeGroup , при таблица Students (Студенти) първичният ключ е на поле FakNo, при таблица Themes (Теми за курсови задачи) първичният ключ е на полеCodeTh , при таблица Razpred (Разпределение на курсови задачи)имаме два първични ключа- на полета CodeTh и FakNo. За разлика от другите полета , тук маркираме две от избраните полета и избираме команда Primary Key, с което вече имаме два първични ключа в една таблица.

Дефинирането на колоните за избор (lookup columns) става в изгледа Desqn View : избираме таблица и поле и от колона Тип (Data Type) от падащото меню избираме типа Lookup Wizard. В новопоявилия се прозорец следваме стъпките като на съответните места посочваме избраните от нас данни от полето, подредбата на данните в списъка, възходящ или низходящ ред, след което завършваме с Finish.В нашата задача задаваме колони за избор на полето CodeGroup от таблица Students ,полетaтa FakNo и CodeTh от таблица Razpred .

Създаваме три връзки- първата с таблици Students и Groups по поле CodeGroup, втората с таблици Students и Razpred с поле FakNo, третата връзка с таблици Razpred и Themes с поле CodeTh.

От изгледа Datasheet View за всяка от таблиците изпълняваме следващата задача.

Задача се въвеждат данни за 2 групи, 6 студенти и 3теми, по които са планирани съответно 1, 2 и оценки.

 • Groups

Groups

CodeGroup

NameSpec

1

1

2

2 • Themes

Themes

CodeTh

NameTh

1

Въведение в икономиката

2

Икономически теории

3

Развитие на икономиката • Students

Students

FakNo

NameFam

CodeGroup

1

Киро Киров

1

2

Пеньо Пенев

1

3

Генади Генадиев

1

4

Янаки Янакиев

2

5

Гиньо Гинев

2

6

Ставри Ставрев

2
 • RazpredRazpred

CodeTh

FakNo

IDate

Ocenka

1

1

26.4.2012 г.

5

1

2

26.4.2012 г.

5

1

3

26.4.2012 г.

5

2

4

26.4.2012 г.

6

3

5

26.4.2012 г.

4

3

6

26.4.2012 г.

4
 1. Описание на входните форми: • Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти

 • Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи

Oтваряме избраната от нас таблица. От полето на Access-Create намираме опция Split Form . Tака създадохме самостоятелни форма за обновяване на таблица Групи. Новосъздадената форма се отваря от изгледа Form View. По същият начин създаваме форма за Студенти.

От полето на Access-Create избираме опция Form Wizard. В полето Table/Queries избираме таблицата, от която ще вземем данни за главната част на формата ни. Прехварляме необходимите полета, след което се връщаме на поле Table/Queries и избираме втората таблица, от която ще вземем данни за подформата. Внимаваме да няма еднакви полета. На следващата стъпка посочваме вида, който искаме да ни изглежда завършената форма, т.е. тук избираме коя да е главната форма и коя подформата.


4.Описание на създадените отчети:

 • Отчет, предоставящ списък на студентите, които съдържа техните факултетни номера, име и номер на група

 • Отчет, предоставящ среден успех по темиОтваряме таблицата Groups от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица Groups с трите избрани от нас полета.Прехвърляме данните и избираме два пъти Next.След това избираме кое от полетата да е на първо място, както и реда, в който ще се появи-възходящ или низходящ. С бутона Finish отчетът вече е създаден. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.

Отваряме таблица Razpred и от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле избираме таблица Razpred с избраните от нас полета.В следващата стъпка посочваме по какво да групираме отчета (в нашия случай CodeTh)и избираме Next.В полето Summary Options избираме Аvg, след което OK. Завършваме с Finish. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.

5.Създаване на форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети

Влизаме в Create , където избираме Form design. Намираме Button и извършваме необходимите действия като за формите избираме Form operation ,а за отчетите Report operation.Извършваме необходимите действия и избираме Form View,за да видим дали са изпълнени желаните функции.

Свързани:

Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство
Изготвили: Проверил: Диляна Емилова Гълабова Гл ас. А. Палазов фак. №111111432, гр. 1736 Таня Валентинова Пашова фак. №111111430,...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconОтчет върху курсова работа на ms access ( задание 6 ) Изготвили: Проверил
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддъпжаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconМихаела Костадинова Терзиева Гл ас. А. Палазов фак. №111110921, група 1714, поток 177
База данни е колекция от информация, която е подходящо структурирана, с цел да се осигури достъп, управление и контрол върху нея
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconПредистория на българската книжарница
Курсова работа, дисциплина „Социална стратификация”, проф. Николай Тилкиджиев, Философски факултет, катедра Публична администрация...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconУнсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconБизнес план на "Mobilzone" еоод изготвили: Милена Близнакова фак. №256031 Петя Христова фак. №256016
Освен това на пазара на комуникациите и комуникационните технологии у нас вече се наблюдава значително преразпределение на силите...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет iconОтчет по информатика Изготвил: фак. Номер: Проверил
Зададени са ключови полета за всяка таблица. Базата данни има за цел да осъществява връзката между темите и студентите, на които...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом