Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
ИмеСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер22.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://old.vtu.bg/credit/anot-800/628_bak.doc

ОКС “Бакалавър”


Специалност “Инженерна логистика и строителна техника”

Наименование на дисциплината: “Техническа безопасност на подемно-транспортна и строителна техника

Брой кредити: 3


Код

Разпределение по семестри

Аудиторна заетост в часове

Форма на контрол

Курсова работа проект

Вид на дисцип-лината

Редовно обучение


Задочно обучение

Л

СУ

ЛУ

Л

СУ

ЛУ

628

Четвърти

30

-

15

16

-

7

ТО

-

задължителна


ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж. Г. Генадиев

Гл. ас. инж. П. ЗахариевАНОТАЦИЯ:

Целта на дисциплината е да запознае студентите от специалността “Инженерна логистика и строителна техника” с основните правила на техническата безопасност и противопожарната охрана, трудово-правното законодателство и опазването на околната среда.

Учебната програма включва изучаване на основните въпроси свързани с електробезопасността, безопасната работа при експлоатация на подемно-транспортни и строителни машини, противопожарната охрана и опазване на околната среда.

В лекциите се разглеждат съвременните норми на труда и екологични изисквания, свързани с безопасната работа с високопроизводителните подемно-транспортни и строителни машини.

Лабораторните упражнения затвърдяват получените знания и изграждат навици за спазване на правилата за безопасна работа..

Дисциплината завършва с текуща оценка, която се формира чрез устен и писмен контрол, представляващ неразделна част от учебния процес.

За завършилите специалността “Инженерна логистика и строителна техника” - ОКС “Специалист” дисциплината се признава при продължаване на образованието им в същата специалност ОКС “Бакалавър”.

Усвояването на материала предполага предварителното изучаване на математика, електротехника и основи на строителни и подемно-транспортни машини.

Учебната дисциплина се преподава на български език.


ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Вълчев М., Охрана на труда и опазване на околната среда, Техника, София, 1984 г.

  2. Инструкция за гасене на пожари в подвижния ж.п. състав. София 1981 г.

  3. Кодекс на труда.

Свързани:

Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconОкс "Специалист" Специалност "Транспортна техника и технология", "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Приложна геометрия и инженерна графика" Брой кредити: 5
Специалност “Транспортна техника и технология”, “Инженерна логистика и строителна техника”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconОкс "Бакалавър" Специалност "Транспортна техника и технология", "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Приложна геометрия и инженерна графика" Брой кредити: 6
Специалност “Транспортна техника и технология”, “Инженерна логистика и строителна техника”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
Наименование на дисциплината: “Моделиране и оптимизиране на инженерни логистични системи ”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника"
Учебна дисциплината: “Техника за комбинирани превози, интермодални и карго терминали”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconСпециалност: "Инженерна логистика и строителна техника" Учебна дисциплина: " Транспорт и логистика" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
За успешно усвояване на материала са необходими знания придобити в основните курсове по механика, съпротивление на материалите, математика,...
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconОкс "Магистър" Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Автоматизация на проектирането и конструирането" Брой кредити: 7
Наименование на учебната дисциплина: “Автоматизация на проектирането и конструирането”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconОкс бакалавър
Специалности: “Транспортна техника и технологии” и “Инженерна логистика и строителна техника”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия" конспек т по учебната
Специалности „автомобилна техника”; „железопътна техника”; „инженерна логистика и строителна техника”
Специалност \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на iconОкс "Бакалавър"
Специалности: “Транспортна техника и технологии”, “Инженерна логистика и строителна техника”, “Технология и управление на транспорта”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом