І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница14/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Образец

Приложение № 4-5

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


за


Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”


I. Денонощна физическа охрана - 11 поста, всички дни в месеца:


1. Южен парк-І част /НДК/:

- Сцена „Тихия кът”.................................................................................... -1 пост

- „Фонтаните”............................................................................................ - 1 пост

2. Парк „Лебеда”………………………………………………………… - 1 пост

3. Парк „Оборище” /„Заимов”/ и фонтани......………………………… - 1 пост

4. „Докторска градина” и „Народна библиотека”................................. - 1 пост

5. Градска градина и фонтан пред Народния театър „Иван Вазов” ... - 1 пост

6. Княжеска градина и пешеходна зона по бул. „Цар Освободител”... -1 пост

7. Площад „Бански” и фонтан................................................................... -1 пост

8. Национален парк „Витоша” – местност „Дендрариума”................... - 1 пост

9. Парк-музей „Врана” ........................................................................... – 2 поста


Общо охранители ............... бр.


II. Физическа охрана - 2 поста на 12-часов нощен режим /20 до 08 ч./, всички дни в месеца:

1. Южен парк - І част /НДК/:

- пешеходен мост зад НДК ....................................................................... – 1 пост

2. Парк „Гео Милев”.................................................................................. - 1 пост


Общо охранители ............... бр.


Обща стойност на услугата за I и II за месец с ДДС .................................лв.


Размер на имущ.отговорност - 100%.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Образец

Приложение № 4-6

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


за


Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”


І. Обща стойност на услугата за месец с ДДС ......................... лв.


1. Физическа охрана, както следва:

1.1. Комплекс по детско хранене на банки с майчина кърма /КДХ с БМХ/ на ул. „Сава Михайлов" № 57- 1 денонощен пост, всички дни в месеца.

Охранители .................... бр.

Цена с ДДС .................... лв.


1.2. Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПИЦ по НП/- бул. „Васил Левски" № 126 - 1 пост, 10 часа /08-18 ч./ през работните дни.


1.3. Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПИЦ по НП/-бул. „Сливница" № 212, вх. Г, партер - 1 пост, 10 часа /08-18 ч. през работните дни.

Охранители .................... бр.

Цена с ДДС .................... лв.


2. Охрана със COT и подържане на COT- всички работни дни в месеца, след работно
време и 24 часа в събота и неделя и празнични дни.

- Детска кухня към КДХ с БМК-бул."Възкресение" № 49, бл.234

- Детска кухня към БДХ с БМК- ул. „Суходолска" № 2

- Комплекс по детско хранене - ул. „Фортов път" № 2

- Превантивно информационнен център по проблемите на наркоманията /ПИЦ по НП/- бул. „Васил Левски" № 126

- Превантивно информсгционнен център по проблемите на наркоманията /ПРЩ ио НП/-бул. „Сливница" № 212, вх. Г, партер


Цена с ДДС .................... лв.


ІІ. Размер на имущ.отговорност - 100%.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Образец

Приложение № 4-7

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом