І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница12/19
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dok-q _nova_ohrana_2013a_13_02_2013.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


за


Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо


I. Обекти на администрацията на Столична община

А. Физическа охрана на обекти на Столична община:

1. „Ротонда” – Централна гара и 4 бр. фонтани – 2 поста, 24 часа, всички дни в месеца.

Охранители .................... бр.

Цена с ДДС .................... лв.


  1. Два броя инвалидни асансьори /„Орлов мост” – „Царевец”/ - 1 пост, 12 часа /08-20/, всички дни в месеца.Охранители .................... бр.

Цена с ДДС .................... лв.


Б. Комбинирана охрана /физическа и СОТ/ на административни сгради на Столична община:

1. Физическа охрана, 1 пост, всички дни в месеца:

1.1. Административна сграда на ул. „Париж” № 1 - 12 ч. /08-20/ в работните дни и 8 ч. /09-17/ в почивните дни.

Охранители .................... бр.

Цена с ДДС .................... лв.


2. Физическа охрана, по 1 пост, всички работни дни в месеца, за всеки обект:


Охранители .................... бр


2.1. Административна сграда, ул. „Париж” № 3 - 12 ч. /06-18/

Цена с ДДС .................... лв.


2.2. Административна сграда, ул. „Париж” № 5 - 10 ч. /08-18/

Цена с ДДС .................... лв.


2.3. Дирекция „Общинска собственост”, ул. „Московска” № 41 - 12 ч. /06-18/

Цена с ДДС .................... лв.


2.4. Дирекции на Столична община, ул. „Оборище” № 44 - 10 часа /08-18/

Цена с ДДС .................... лв.


2.5. Приемна на кмета на Столична община, ул. „11-ти август” № 4 - 8 часа /09-17/

Цена с ДДС .................... лв.


2.6. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, пл. „Славейков” № 6 - 10 часа, /08-18/

Цена с ДДС .................... лв.


В. Охрана със СОТ и поддържане на СОТ на административни сгради на Столична община през времето, извън посоченото в т. 1. и т. 2., както следва:


1. Административна сграда на ул. „Париж” № 1

Цена с ДДС .................... лв.


2. Административна сграда на ул. „Париж” № 3

Цена с ДДС .................... лв.

3. Административна сграда на ул. „Париж” № 5 /ет. 2, ст. 106/

Цена с ДДС .................... лв.


4. Административна сграда на ул. „Московска” № 41

Цена с ДДС .................... лв.


5. Административна сграда на ул. „Оборище” № 44

Цена с ДДС .................... лв.


6. Приемна на кмета на Столична община на ул. „11-ти август” № 4

Цена с ДДС .................... лв.


7. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” на пл. „Славейков” № 6

Цена с ДДС .................... лв.

8. Регистратура „КИ” на Столична община на ул. „Московска” № 33

Цена с ДДС .................... лв.

Г. Охрана на ценни пратки и товари /инкасо/:

- за суми над 50 000 лв./месечно ....................../.............../ % от инкасираната сума.

- за по-малки суми, но не по-малко от 100 лв. ............. лв./км пробег.


Размер на имуществената отговорност - 100%.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Образец

Приложение № 4-2

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


за


Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации


I. Комбинирана охрана /физическа и СОТ/:

A. Физическа охрана - по 1 пост, 10 часа /08-18/, всички работни дни в месеца за всеки обект, като само районна администрация /РА/ „Надежда” има 2 поста:

1. РА „Средец” на ул. „Леге” № 6

2. РА „Красно село” на бул. „Цар Борис III” № 124

3. РА „Възраждане” на бул. „Александър Стамболийски” № 62

4. РА „Оборище” на бул. „Мадрид” № 1

5. РА „Сердика” на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88

6. РА „Подуяне” на ул. „Плакалница” № 51

7. РА „Слатина” на бул. „Шипченски проход”

8. РА “Изгрев” на ул. „Атанас Далчев” № 12

9. РА „Лозенец” на бул. „Васил Левски” № 2

10. РА „Триадица” на ул. „Алабин” № 54

11. РА „Красна поляна” на бул. „Освобождение” № 25

12. РА „Илинден” на ул. „Билянини извори” № 10

13. РА „Надежда” на ул. „Кирил Дрангов” № 55 и ул. „Траен мир” № 1 - 2 поста

14. РА „Искър” на бул. „Кръстю Пастухов” № 18

15. РА „Младост” на бул. „Свето Преображение” № 1

16. РА „Студентски” в жк „Студентски град” бл. 5

17. РА „Витоша” в кв. „Павлово” ул. „Слънце” № 2

18. РА „Овча купел” на бул. "Цар Борис III" № 136 В

19. РА „Люлин” на бул. "Захари Стоянов" № 15

20. РА „Връбница” на бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б

21. РА „Нови Искър” в гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123

22. РА „Кремиковци” в кв. Ботунец

23. РА „Панчарево” в с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230

24. РА „Банкя” в гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1


Общо охранители .................... бр.

Обща цена с ДДС .................... лв.


Б. Охрана със СОТ и поддържане на СОТ на обектите по буква A /без РА „Изгрев”, „Оборище” и „Банкя”/ извън посоченото време за физическа охрана.


Обща цена с ДДС .................... лв.

Размер на имуществената отговорност-100%.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Образец

Приложение № 4-3

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом