Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
ИмеМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер20.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rzi-dobrich.org/docs/1358335790_Бюлетин 16.01.2013г..doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ
гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 600 614, факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@bergon.net


БРОЙ № 1


16.01.2013г. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

ДО ВСИЧКИ МЕДИИ Д-р Д. Иванова


Началник отдел “ПЕК”

РЗИ - Добрич

Тел. 65 55 31


ОТНОСНО: Регистрирана заразна заболяемост за 2012г.


За 2012г. на територията на област Добрич са регистрирани 1393 остри заразни болести (ОЗБ).


Въздушно-капкови инфекции: 608

Варицела - 489

Скарлатина - 61

Туберкулоза - 38

Бактериален менингит и менингоенцефалит - 5

Вирусен менингит и менингоенцефалит - 13

Коклюш - 1

Епидемичен паротит - 1


Чревни инфекции: 712

Ентероколит – 518

Ротавирусен гастроентерит - 112

Колиентерит - 36

Салмонелоза - 14

Остър вирусен хепатит тип А - 18

Дизентерия - 14


Инфекции с множествен механизъм на предаване: 7

Остър вирусен хепатит тип В - 6

Остър вирусен хепатит тип неопределен - 1


Трансмисивни инфекции: 66

Лаймска болест - 58

Марсилска треска - 8


Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) през периода - 2615.


През 2012г. са регистрирани по-малко заразни заболявания в сравнение с:

2011г. – общо 1409 ОЗБ: 605 въздушно-капкови инфекции; 720 чревни инфекции; 71 трансмисивни инфекции; 13 инфекции с множествен механизъм на предаване. 2589 ОРЗ;

2010г. – общо 1449 ОЗБ: 711 въздушно-капкови инфекции; 671 чревни инфекции; 54 трансмисивни инфекции; 13 инфекции с множествен механизъм на предаване; 1371 ОРЗ.

Най-засегната възрастова група от ОЗБ през 2012г. е от 1 до 4 г. – 38,12% от заболелите.

В структурата на заразната заболяемост превес имат чревните инфекции (относителен дял 51,11%) над дихателните инфекции (относителен дял 43,65%) като подчертано заболяемостта се оформя от заболелите от Ентероколит, Ротавирусен гастроентерит и Варицела.

С най-голям относителен дял сред дихателните инфекции са заболяванията от Варицела и Скарлатина, като в сравнение с 2011г. Заболяемостта от Варицела се задържа на сравнително постоянно ниво, а тази от Скарлатина е понижена.

Регистрираната заболяемост от ОРЗ през януари 2012г. по седмици:

01.01. - 06.01.2013г. – 4 заболели, заболяемост 4,39%оо;

07.01. - 13.01.2013г. – 33 заболели, заболяемост 36,25%оо.

През януари 2011г. седмичната заболяемост от ОРЗ се е движила в границите от 38,83%оо до 81,98%оо.

Свързани:

Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
За 2011г на територията на област Добрич са регистрирани 1409 остри заразни болести (озб)
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Относно: Регистрирана заразна заболяемост за периода 01. 08. 2011 г. – 12. 09. 2011г
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Относно: Контрола по Наредба №6 от 10. 08. 2011 г на мз за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Относно: Извършване на кампания за перорална, профилактична ваксинация на лисици и други целеви животни против заболяването бяс на...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич-9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Информация с обобщени годишни резултати от дейността на здравния контрол по мониторинговата програма за качеството на водата, предназначена...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич-9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
През първо полугодие на 2011 г в Рзи-добрич са пробонабрани и изследвани проби вода за питейно-битови цели от всички зони на водоснабдяване...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
С писмо, получено по електронната поща с изх. №16-00-55/21. 05. 2012 г от Министерство на здравеопазването ни информира за получени...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Алцхаймер, наркотични зависимости, епилепсия, умствена изостаналост. Ръстът на заболяванията е свързан с информационната претрупаност,...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Решение на Световната здравна организация от 1996 г. На този ден през 1882 г немският бактериолог Роберт Кох обявява, че е изолирал...
Министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692 iconМинистерство на здравеопазването регионална здравна инспекция-добрич гр. Добрич -9300, ул. Св св. Кирил и Методий №57, тел.: 600 614, факс: 600 692
Пмг “Иван Вазов” гр. Добрич, Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” гр. Добрич и оу “П. Хилендарски” с. Безмер, общ. Тервел...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом