Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч)
ИмеПриложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч)
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер37.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/Приложение-№4-Наредба-начален-размер-наем.docx
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост


ЦЕНТРАЛНА ТЪРГОВСКА ЧАСТ (ЦТЧ)


1. Район „Централен”

На север граничи с бул. „Марица” - юг, на изток – от южния вход на моста на р. Марица по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, бул. „6-ти септември” , ул. „Иван Шишман”, ул. „Митрополит Панарет”, до началото на ул. „Иван Перпелиев”, ул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, на юг - бул. „Христо Ботев”, на запад – бул. „Руски,

Към зоната се включват:

- ул. „Капитан Райчо” до ул. „Родопи”;

- бул. „Княгиня Мария Луиза” – до ул. „Родопи”.

Към тази зона се включват и обекти, разположени около Централна гара, и други, чийто административен номер е на друга улица, но имат лице или излаз към изброените по-горе улици.


ЗОНА І

1. Район „Централен”


На север - бул. „Марица”-юг, на изток – бул. „Източен”, на юг – бул. „Христо Ботев”, на запад – бул. „Васил Априлов”, с изключение на попадащите в зона ЦТЧ.


2. Район „Северен”

От бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” на север до колелото на панаира включително , площад „Сливница”, улиците и обектите по тях с лице към него, кръстовището на бул. „България” с ул. „Васил Левски” и с ул. „Победа”, ул. „Ибър”, бул. „Марица” – в отсечката между бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” до ул. „Брезовска”.


ЗОНА ІІ


1. Район „Централен”

Територията, заключена между ул. „Менделеев” и бул. „Асеновградско шосе” – на изток, на юг – ул. „Цар Симеон”, на югозапад – бул. „Найчо Цанов”, на север – бул. „Христо Ботев”.

Територията заключена между бул. „Васил Априлов” – на изток, на север - бул. „Марица”-юг, запад – бул. „Копривщица”, на юг – бул. „Христо Ботев”.


2. Район „Северен”

Районът на РУМ „Хеброс”, жп гара „Филипово”, автогара „Север” и Пешеходен мост на р. Марица, подлезите под посочените улици.

Обекти в близост до пазара на кв. „Гагарин”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, от колелото на бул. „България” на север до колелото на бул. „Дунав”.

Продължението на бул. „Марица” в отсечката от ул. „Брезовска” до ул. „Победа”.

Ул. „Брезовска” от колелото на бул. „Дунав” до „Северен булевард” и обектите от прилежащите улици с лице към него.

Ул. „Васил Левски” на север до кръстовището с бул. „Дунав”, включително парк „Рибница”.

Ул. „Победа” на север до кръстовището с бул. „Дунав”.

Бул. „България” на запад от кръстовището на бул. „Васил Априлов” до колелото с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”.

Бул. „Марица” от ул. „Брезовска” до първи портал на панаира.


3. Район „Тракия”

Бул. „Съединение” и прилежащите с лице към него обекти и Кооперативния пазар.


4. Район „Източен”

На север – бул. „Мария Луиза”, на изток – ул. „Лев Толстой”, на юг – бул. „Санкт Петербург”, на запад – бул. „Източен”


5. Район „Южен”

На изток – бул. „Македония”, на юг – стадион „Спартак”, на север – жп линия, на запад – жп линия, обекти в близост до Събота пазар.

6. Район „Западен”

Гребен канал – парцел Гребна база ІІІ – Гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности от кв. І по плана на спортен комплекс „Отдих и култура”


ЗОНА ІІІ


1. Район „Северен”

На юг – бул. „Марица”, на изток, север и запад – околовръстната северна жп линия, района на пазара до КАТ – без терените, включени в зона І и зона ІІ.

2. Район „Тракия”

Обектите, разположени на терени в микрорайоните от А-1 до А-11.


3. Район „Източен”

На север – р. Марица, на изток – ул. „Бъндерица”, на юг – бул. „Мария Луиза” до бул. „Освобождение”.

На изток – бул.„Освобождение”, на юг – бул. „Санкт Петербург”, на запад – бул. „Източен” без терените, включени в зона ІІ и зона ІV.


4. Район „Южен”

На изток – бул. „Братя Бъкстон”, на югозапад и юг – кв. „Остромила” и кв. „Беломорски”, на север – жп линия – ул. „Сергей Румянцев” и бул. „Христо Ботев”.


5. Район „Западен”

Включват се всички терени на територията на района, с изключение на кв. „Прослав” и територията, включена в зона ІІ.


ЗОНА ІV


1. Район „Северен”

Всички терени на изток, север и запад от околовръстната северна жп линия „с” и терена на север и запад – ул. „Напредък”, на изток – ул. „Деница”, на юг – ул. „Кипарис”.


2. Район „Тракия”

Всички терени, намиращи се в микрорайоните А-12 и А-13 (кв. „Лаута” и кв. „Скобелева майка”).


3. Район „Източен”

Кв. „Столипиново” в очертанията на улиците: на север – ул. „Крайна”, на изток – ул. „Ландос”, на юг – ул. „Искра” и на запад - ул. „Прохлада” и ул. „Батак”.


4. Район „Южен”

Кв. „Остромила”, кв. „Беломорски”, кв. „Коматево” и Южна индустриална зона.


5. Район „Западен”

Кв. „Прослав”.

Свързани:

Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconОбхват на зоните, съобразно които се определя размера на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч)
Отменено старо и прието ново с Решение №505, взето с Протокол №22 от 20. 12. 2012г
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconМетодика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища Чл. 1
Чл. Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв м полезна площ, съобразно зоната в която попада жилището, конструкцията...
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconОбщински съвет елена
Зос за 2011 г приета с Решение№5/27. 01. 2011г на Общински съвет – гр. Елена на недвижими имоти частна общинска собственост и утвърждаване...
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconС имоти общинска собственост
Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 ал. 8 на Закона за общинската...
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconГлавен регистър за частна общинска собственост
Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) icon№ и дата на съставяне на акта за общинска собственост
Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) icon№ и дата на съставяне на акта за общинска собственост
Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconГлавен регистър за частна общинска собственост в община
Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconОбщина елена главен регистър за частна общинска собственост 2011 година
Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост
Приложение 4 Обхват на зоните, съобразно които се определя размерът на наемната цена за имоти – общинска собственост централна търговска част (цтч) iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом