Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност "Водно строителство"-прием след завършено основно образование
ИмеУчилищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност "Водно строителство"-прием след завършено основно образование
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер278.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.srsnpb.com/u_planove/stroitelen_tehnik.doc
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” гр. Велико Търново

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Професия: 582010 Строителен техник

Специалност: 5820103 Водно строителство

за специалност “Водно строителство”-прием след завършено основно образование

X 8 ВС клас – 2009/2010 учебна година

Учебни предмети

КЛАСОВЕ

Всичко часове
Всичко часове

IX

X

XI

XII

XIII

X

XI

XII

Брой на учебните седмици

Брой на учебните седмици

18

18

18

18

18

18

18

13

18

13

18

18

18

18

18

13

Седмичен брой часове

Седмичен брой часове

Б.

Задължителна проф. подготовкаБ.1.

Обща професионална подготовка1.

Здравословни и безопасни условия на труд1

136

1

1

36

2.

Икономика3

393

1

1

31

3.

Предприемачество

3

3

93

1

1

31

Б.2.

Отраслова професионална подготовка1.

Чужд език по професията

2

2

62
1

13

2.

Сградостроителство

2

2

2

214472

Б.3

Специфична професионална подготовка1.

Техническо чертане в строителството

2

2

7272

2.

Строителни материали

2

2

7272

3.

Водно строителство3

3108

1

2

1

190

4

Геодезия

2

2

721

136

5

Строителна механика

2

2

722

154

6

Технология на водното строителство

2

2

721

136

7

Компютърно чертане в строителството

2

2

72


236

8

Хидравлика

2

2

721

136

9

Условия на безопасност при упражняване на професията

2
361


18

10

Технология на специалността2


361

136

11

Пътища и улици2


36

1
18

12

Организация на строителството2

2

1

1

932

154

13

Водоснабдяване и канализация на сгради3

167

2

1

49

14

Водоснабдяване на населени места


2

3

4

132

1

1

31

15

Канализация на населените места


2

3

4

132

1

1

31

16

Стоманобетон

3

2

80

1

1

31

17

Речно строителство

3

2

80

1

1

31

18

Водоснабдяване и канализация на промишлени обекти

2

2

621

254

19

Хидромелиорации


2

2

2

88

1

1

31

20

Хидротехника

2

2

62

1

1

31

21

Строителна дейност и контрол

2

2

62
1

13

22

Учебна практика22.1

-сградостроителство4

4144

2

2

72

22.2.

-геодезия
2

362


36

22.3.

-технология на водното строителство

4

4

144

6

5

198

22.4.

-технология на специалността4

41243

2

4

4

214

19.

Изведена учебна практика по геодезия

2x30

602х3060

20.

Производствена практика2

2

2

2

124


3

5

5

209
Всичко Б:

6

6

10

10

16

16

18

18

28

28

2638

10

10

16

16

20

20

1832

В.

Задължително избираема подготовка

1

1

4

4

4

4

428

1

1

4

4

2

2

278
Всичко В.1

1

4

4

4

4

4

4

428

1

1

4

4

2

2

278
Всичко А.

26

26

21

21

12

12

10

102434

21

21

12

12

10

10Всичко А+Б+В

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

5500

32

32

32

32

32

32


Общ брой часове в раздел Б: 1832 Общ брой часове по практика: 789 (43%)

Съставил: инж. Мария Георгиева, инж. Ганчо Ганчев, Наташа Христова

Свързани:

Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconУчилищен учебен план професия: 582020 Геодезист Специалност: 5820201 Геодезия прием след завършен седми клас модулно обучение Учебни предмети
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов” гр. Велико Търново
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconОповестяване на счетоводната политика на "Водно строителство" ад за 2004г
Строй и Ко” ад и преименуване на приемащото дружество “ВодСтрой и Ко” ад във “Водно строителство” ад. С решение на шос от 23. 12....
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconОповестяване на счетоводната политика на "Водно строителство" ад за 2003 г
Строй и Ко” ад и преименуване на приемащото дружество “ВодСтрой и Ко” ад във “Водно строителство” ад. С решение на шос от 23. 12....
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconУчебен план за придобиване на квалификация по професия
Прием: Завършено средно образование или придобито право за явяване на Държавни зрелостни изпити
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на...
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconУчебен план специалност етнология окс(магистър) дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършено висше образование – бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления
Училищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност \"Водно строителство\"-прием след завършено основно образование iconІ. Професия "Техник по комуникационни системи", специалност „Телекомуникационни системи" и Професия „Техник на компютърни системи", специалност „Компютърни мрежи" 8 А, Б, г клас
Мон, за провеждане на изпити за промяна на оценката – поправителни, с ученици дневна форма на обучение през септемврийска-допълнителна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом