Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание
ИмеПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер100.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vsu.bg/upload/l_vtori.doc
Одобрявам:

проф. д-р инж. Хамова

Декан на Строителен факултет

РАЗПИСАНИЕ

за занятията на 2 курс задочно обучение във ВСУ „Л. Каравелов” в периода от 21.01.2013 г. до 08.02.2013 г. – ОКС „бакалавър”

седм.

ден

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

група

210

211

210

211

210

211

210

211

210

211

210

211

дата

21

22

23

24

25

261

1

2


Строителни материали

и изолации

Л – 1, 2

Доц. В. Стоянов


Сградостроителство

и архитектура

Л – 1, 2 208

Проф. арх. Александров


Строителни материали

и изолации

Л – 4, 5

Доц. В. Стоянов


Сградостроителство

и архитектура

Л – 5, 6 208

Проф. арх. Александров


Строителни материали

и изолации

Л – 7, 8

Доц. В. Стоянов


Сградостроителство

и архитектура

Л – 7, 8 208

Проф. арх. Александров

3


4

5

6

Съпротивление на материалите

Л – 1

Доц. Апостолов

Съпротивление на материалите

Л – 2

Доц. Апостолов

Съпротивление на материалите

Л – 4

Доц. Апостолов

СМ

У – 5

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 6 гл. ас

Добрева, Дим

Земна механика и фундиране

Л – 1

Гл. ас Михайлов

Съпротивление на материалите


Л – 8,, 9


Доц. Апостолов

7

8

СМИ

У – 3 гл. ас

Добрева, Дим

СМ

У – 3

Гл. ас Ганчев

Сгр.А


У – 3, 4


Гл. ас. Генов

Сгр.А


У – 3, 4


Гл. ас. Никиф.

СМИ

У – 6 гл. ас

Добрева, Дим

СМ

У – 5

Гл. ас Ганчев

СМ

У – 7

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 9 гл. ас

Добрева,Дим

9

10

СМ

У – 3

Гл. ас. Ганчев

СМИ

У – 3 гл. ас.

Добрева, Дим

Съпротивление на материалите

Л – 6

Доц. Апостолов

СМИ

У – 9 гл. ас

Добрева,Дим

СМ

У – 7

Гл. ас Ганчевдата

28

29

30

31

1

22

1

2


Строителни материали

и изолации

Л – 10, 11

Доц. В. Стоянов


Сградостроителство

и архитектура

Л – 11, 12 208

Проф. арх. Александров


Сградостроителство

и архитектура

Л – 15, 16 208

Проф. арх. Александров

СМ

У – 13

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 13 гл. ас

Добрева,Дим

СМ

У – 14

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 14 гл. ас

Добрева,Дим


Строителни материали

и изолации

Л – 15, 16

Доц. В. Стоянов

3


4

СМИ

У – 13 гл. ас

Добрева,Дим

СМ

У – 13

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 14 гл. ас

Добрева,Дим

СМ

У – 14

Гл. ас Ганчев

5

6

Сгр.А


У – 9, 10


Гл. ас. Генов

СМ

У – 10

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 12 гл. ас

Добрева,Дим


Сгр.А


У – 13, 14


Гл. ас Никиф.

Съпротивление на материалите


Л – 11, 12


Доц. Апостолов

Земна механика и фундиране

Л – 2

Гл. ас Михайлов

Съпротивление на материалите

Л – 15

Доц. Апостолов

ЗМФ

У – 3

Гл.асМихайл.

СМ

У – 16

Гл. ас Ганчев

7

8


Сгр.А


У – 9, 10


Гл. ас Никиф.


Сгр.А


У – 13, 14

Гл. ас Генов


Сградостроителство

и архитектура

Л – 17, 18 208

Проф. арх. Александров


Сградостроителство

и архитектура

Л – 19, 20 208

Проф. арх. Александров

СМ

У – 16

Гл. ас Ганчев

ЗМФ

У – 3

Гл.асМихайл.

9

10

СМ

У – 10

Гл. ас. Ганчев

СМИ

У – 12 гл. ас.

Добрева,Дим


дата

4

5

6

7

8

93

1

2


Сгр.А


У – 21, 22


Гл. ас Генов

СМ

У – 17

Гл. ас Ганчев

СМ

У – 18

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 17 гл. ас

Добрева,Дим

СМИ

У – 18 гл. ас

Добрева,Дим

ЗМФ

У – 6

Гл.ас Мих.

Земна механика и фундиране


Л – 7, 8


Гл. ас Михайлов

Сгр. и А

Л – 27 208

Проф. арх. АлександровХ

3


4


Сгр.А


У – 21, 22


Гл. ас. Никиф.

СМИ

У – 17 гл. ас

Добрева,Дим

ЗМФ

У – 5

Гл. ас. Мих.

ЗМФ

У – 6

Гл. ас. Мих.

СМИ

У – 18 гл. ас.

Добрева,Дим

Съпротивление на материалите

Л – 21

Доц. Апостолов

5

6

СМ

У – 17

Гл. ас. Ганчев

ЗМФ

У – 5

Гл.ас. Мих.

СМ

У – 18

Гл. ас. Ганчев

Съпротивление на материалите

Л – 19

Доц. Апостолов

СМИ

У – 19 гл. ас

Добрева,Дим

СМ

У – 20

Гл. ас Ганчев

СМ

У – 22

Гл. ас Ганчев
7


8

Земна механика и фундиране

Л – 4

Гл. ас. Михайлов


Сградостроителство

и архитектура

Л – 23, 24 208

Проф. арх. Александров


Сградостроителство

и архитектура

Л – 25, 26 208

Проф. арх. Александров

СМ

У – 20

Гл. ас Ганчев

СМИ

У – 19 гл. ас

Добрева,Дим
СМ

У – 22

Гл. ас Ганчев
9

10


Забележка: Лекциите и упражненията се провеждат в зала № А – 7, Аулата и кабинетите на съответните катедри – Учебен корпус, бл. 6

гл. ас. Христов


Ръководител на Учебен отдел

Свързани:

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамов Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Проф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова доц д-р Гороломов

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом