Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
ИмеОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер27.39 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/otcheti/otchet_aktove_obs_2007.docx

emblema

ОБЩИНА ЕЛЕНА

logo tga moody bg n

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obshtina@elena.bg

тел. 06151/21-32, факс 06151/25-10

web: administration.elena.bg
ОТЧЕТ

За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година


Уважаеми дами и господа, общински съветници,


През 2007 година Общински съвет – Елена проведе общо 16 заседания, 13 от които са от мандат 2003-2007 – до края на м. октомври; 3 заседания са от новия мандат 2007-2011 год. За календарната 2007 г. са приети общо 83 решения, от които 71 са до 31.10.2007, а 12 са за м. ноември и декември на 2007 г.


По видове те се разпределят, както следва:

решения, отнасящи се до:


 1. административно-нормативни

 2. бюджет и финанси

 3. екология

 4. здравеопазване

 5. образование

 6. общинска собственост

 7. организационни

 8. устройство на територията

 9. участие в проекти

 10. земеделие и гори

8

15

2

-

1

24

24

3

4

2


От приетите през 2007 година решения, 35 са адресирани към кмета на общината; 2 – към председателя на ОбС; 1 - към управителя на МБАЛ “Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД. От останалите 45 решения, 42 по подразбиране са насочени за изпълнение към общинската администрация и 3 по подразбиране – към Общинския съвет, но това не е вписано в решенията.

  1. От всичките 83 решения, изпълнени са 76.
  1. Останалите 7 решения се разпределят, както следва:
  1. Изпълнени решенията на ОбС, но нереализирани имотните сделки:

   1. Решение № 5 от 31.01.2007 г., относно: Отдаване под наем на част от обреден дом, намиращ се на ул. „Иларион Макариополски” № 13;

(Процедурата за отдаване под наем е проведена. Спечелилият не е подписал договора)

   1. Решение № 24 от 10.05.2007 г., относно: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество (Пивница „Сламените шапки”);

(Процедурата за приватизация е проведена, но имотът не е продаден. Прекратен е със заповед от 15.10.2007 г.)


   1. Решение № 26 от 10.05.2007 г., относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост. (с.Майско).

(Процедурата е проведена, 1 от имотите е продаден, за 3 от имотите не са се явили кандидати).


2.2. Решения, чиято процедура не е проведена – 4 бр. Това са:

   1. Решение № 37 от 27.06.2007 г., относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – Частна общинска собственост (за Климатично училище – Горни Чукани);

(Не е проведе процедура. Има жалба от областния управител до Административен съд – Велико Търново);


   1. Решение № 51 от 30.08.2007 г., относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (ул. „Пърчевци” – 1529 кв.м.)

(Предстои провеждането на процедурата.

Причина за забавянето е края на мандата и предизборната кампания)


   1. Решение № 52 от 30.08.2007 г., относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (с. Ганев дол – 1247 кв.м.);

(Предстои провеждането на процедурата.

Причина за забавянето е края на мандата и предизборната кампания)


   1. Решение № 58 от 14.09.2007 г., относно: Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (с.Драгановци – училище, площ на имота 477 кв. м., застроена площ 158 кв.м.)

(Предстои провеждането на процедурата.

Причина за забавянето е края на мандата и предизборната кампания)


САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община ЕЛЕНА


Изготвил:

Валентина Мирчева

секретар на община Елена

Свързани:

Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 icon5070 гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" №24
Днес 5 ноември 2003 г от 10. 15 часа в Голямата зала на Община Елена се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconBg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, e-mail:,...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconBg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, e-mail:,...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 148 от Изборния кодекс, в изпълнение...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, в изпълнение на чл. 32, ал. 1 и чл. 32, ал. 2 от зичеп
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, в изпълнение на чл. 58, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители от рб на 5 юли...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, в изпълнение на чл. 64, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от рб...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, в изпълнение чл. 40, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за избиране на народни представители, във...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, в изпълнение на чл. 10 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент, с цел осигуряване...
Община елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24 iconОбщинаелен а 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, в изпълнение чл. 45, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом