Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
ИмеПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер50.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pk.government.bg/images/stories/Predlojenie_RIO_priem.doc
ПРОЕКТ!


ДЪРЖАВEН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК


За учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности:

- ПТГ „Ю. Гагарин” град Перник – от реализирани 4 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 5 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки в дневна форма на обучение след завършен седми клас и 2 паралелки във вечерна форма на обучение след завършено основно образование със срок на обучение 1 година;

- ПГЕМП „Хр. Ботев” град Перник - от реализирана 1 паралелка през учебната 2011/2012 година предлага прием на 3 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършен седми клас и 1 паралелка след завършено основно образование в задочна форма на обучение;

- ПГТС „Арх. Й. Миланов” град Перник - от реализирани 4 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 4 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование и 3 паралелки в дневна форма на обучение след завършен седми клас;

- ТПГ „М. Кюри” град Перник - от реализирана 1 паралелка през учебната 2011/2012 година предлага прием на 3 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование и 2 паралелки в дневна форма на обучение след завършен седми клас;

- Професионална гимназия по икономика град Перник - от реализирани 5 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 5 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование и 4 паралелки в дневна форма на обучение след завършен седми клас;

- ПГОТ „Св. Иван Рилски” град Перник - от реализирани 5 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 6 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 4 паралелки в дневна форма на обучение след завършен седми клас и 1 паралелка след завършено основно образование в задочна форма на обучение;

- ТПГ „Н. Й. Вапцаров” град Радомир - от реализирана 3 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 5 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки в дневна форма на обучение след завършен седми клас, 1 паралелка след завършено основно образование в задочна форма на обучение и 1 паралелка след завършено основно образование в задочна форма на обучение със срок на обучение 1 година;

- ПГТ „Ю. Гагарин” град Радомир – от реализирани 2 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 2 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование и 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършен седми;

- ПГСС „Н. Й. Вапцаров” град Брезник - от реализирани 2 паралелки през учебната 2011/2012 година предлага прием на 2 паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование и 1 паралелка след завършено основно образование в задочна форма на обучение.

За учебната 2012/2013 бяха направени предложения за обучение по 6 нови професии и специалности, а именно:

- професия, „Организатор Интернет Приложения”, специалност „Електронна търговия” в Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин” град Перник;

- професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време” в Технологична професионална гимназия „Мария Кюри” град Перник;

- професия „Техник на комуникационни системи”, специалност „Телекомуникационни системи” в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев” град Перник;

- професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване” в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” град Перник;

- професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време” в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” град Перник;

- професия „Дизайнер”, специалност „Моден дизайн” в Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” град Перник.

На базата на направените констатации на старши експерта по професионално образование в РИО-Перник и положителното становище на Дирекция „Бюро по труда” град Перник относно предложения на директорите на професионалните гимназии за разкриване на обучение на учениците по нови за училищата професии, са изготвени положителни експертни оценки за условията и възможностите за обучение по горепосочените специалности.

При така направените предложения от директорите на училища и броя на завършващите ученици VІІ и VІІІ клас през уч. 2011/2012 г., балансът на учениците след VІІ клас за цялата област е положителен - плюс 69, а балансът на учениците след VІІІ клас е отрицателен – минус 61, т. е. броят на общо планираните ученици след завършено основно образование е по-голям от броя на завършващите VІІІ клас ученици през уч. 2011/2012 година.


Предложеният от началника на РИО – Перник проект за утвърждаване на държавния план-прием през учебната 2012/2013 година съдържа следните материали:

- Справка за броя и баланса на учениците от област Перник, които завършват VІІ и VІІІ клас през учебната 2011-2012 година и които могат да участват в прием за учебната 2012-2013 година след завършен VІІ клас и основно образование по професии и профили. Балансът представлява броя на учениците в предложените от директорите паралелки спрямо броя на учениците, които завършват VІІ и VІІІ клас през учебната 2011/2012 г. Балансът е изчислен при средна пълняемост на паралелките с 24 ученици в паралелка, които се обучават в дневна форма.

- Таблица на държавния план-прием за областта по училища, професии и специалности за учебната 2012/2013 година – съдържа предложенията на директорите по брой паралелки и професии за обучение на ученици за дневна, задочна и вечерна форма;

- Справки за утвърдения и реализиран държавен прием в професионалните гимназии от област Перник през учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години - съдържа общият брой на утвърдените от министъра на образованието, младежта и науката паралелки по професии, обучението по които се осъществява в дневна, задочна и вечерна форма, както и реализирания утвърден прием за учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години. В същата справка са включени и новите предложения за план-приема от училищата за учебните 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 години;

- Справка за общия брой утвърдени и реализирани паралелки в дневна, задочна и вечерна форми на обучение по професии в професионалните гимназии от област Перник през учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години;

- Справка за регистираните, търсещи работа лица и заявените свободни работни места през 2011 г., представена от Дирекция „Бюро по труда” град Перник;

- Справка на броя на завършващите VІІ и VІІІ клас ученици през учебните 2010/2011 и 2011/2012 г. Видно от справката е, че броят на учениците, които ще завършват VІІ клас през учебната 2011/2012 г. е 960 спрямо 842 ученици, които са завършили VІІ клас ученици през учебната 2010/2011 г., т. е с 118 ученици повече; броят на учениците, които ще завършват VІІІ клас през учебната 2011/2012 г. е 227 спрямо 308 ученици, които са завършили VІІІ клас през учебната 2010/2011

Свързани:

Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconПлан прие м
Средните общообразователни училища, Помощните училища Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2012/2013...
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconПрием за учебната 2012/2013 година
За учебната 2012/2013 година – 104 оу ще приеме 2 паралелки по 24 деца в подготвителен клас
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconПлан прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година Община Училище Адрес
Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2005/2006 година
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconПлан прие м на ученици в Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година Община Училище Адрес
Средните общообразователни училища, Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2008/2009 година
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconРепубликабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров
Този Стратeгически план има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на областна администрация на област с административен...
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconПрофесионална гимназия по икономика град перник
График за провеждане на класните работи за първи срок на учебната 2012/2013 година
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconРепублика българия
За училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 година съгласно наредба №11/28. 03. 2005 година за...
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconНа състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2012/2013 година
Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на соу с чуждоезиков профил, 22-24 март 2013, Ловеч
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconКалендаренпла н на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2012 / 2013 година
...
Проект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности iconКласиране на студенти за обучение в първи курс през учебната 2012/2013 година по следните магистърски програми
На мс на Република България №375/11. 05. 2012 г., чл. 3 от Правила за приемане на студенти в юзу „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом