Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер21.19 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/Q-NEW/QA-5-02_11092012.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Здравейте,
Има ли конкретни изисквания за профисионалната кфалификация и броя на членовете на еикпа по схема BG161PO001/5-02/2012 в подкрепа за следващия програмен период? Ако има какви за те, или да се придържаме към указанията за регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата наети във връзка с изпълнението на проекти по ОПРР 2007 - 2013, публикувани на страницата на ОПРР.

С Уважение
Атанас Суров
Началник отдел "Инвестиции и проекти"
Ощина Силистра

В Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период” не са поставени конкретни изисквания по отношение на броя и професионалната квалификация на членовете на екипа за изпълнение на проекта. Задължение на всеки кандидат е да създаде ясна институционална организация за управление на проектните дейности. Броят и видът на отделните позиции в екипа по проекта следва да бъдат обосновани, при ясно разграничаване на функциите между тях. Следва да имате предвид, че изискванията за Ръководител и членове на екипа по проекта, които са посочени в Указанията за регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата наети във връзка с изпълнението на проекти по ОПРР 2007 - 2013, публикувани на страницата на ОПРР, касаят единствено изпълнението на инфраструктурни проекти.

Във връзка с обявената схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "В подкрепа за следващия програмен период" и предвид факта, че обектите на интервенция трябва да са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, а до крайния срок - 30 октомври няма много време имам следния въпрос:

Допустим разход ли са консултантските услуги за изготвяне на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване по тази схема? До какъв размер могат да бъдат тези разходи?

Благодаря Ви предварително за отговора!

Лека работа!

По схемата не са допустими разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение и за попълване на формуляра за кандидатстване.

Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом