Програма по нова българска литература(1978-1919)
ИмеПрограма по нова българска литература(1978-1919)
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер127.32 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://shu.bg/tadmin/upload/storage/197.rtf
ПРОГРАМА ПО НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА(1978-1919)


1.Предмет, периодизация, методи на изследване. Изследователи на новата българска литература. Съвременно състояние на литературно-историческите проучвания.

2.Социокултурната ситуация през 80-те години на ХІХ век. Краят на възрожденската литература (Захари Стоянов, Иван Вазов, “мемоарната проза”). Начало на новата българска литература (Иван Вазов, Константин Величков, Стоян Михайловски). Програмни статии в литературната периодика. Проблемът за художествеността на новата българска литература.

3. Захарий Стоянов

Обществена и книжовна дейност. “Записки по българските въстания”–национален епос. Историческото сакрално предание Жанрова специфика. Наративни типове Митологизацията на историческата личност в биографиите на Захари Стоянов – “Васил Левски. Дяконът. Чърти из живота му” и “Христо Ботйов. Опит за биография”.”Чардафон Велики” и профанизацията на историята.

4. Иван Вазов

Културно и литературно дело. Творческата еволюция на Иван Вазов. Иван Вазов и преходът от Възраждане към нова българска литература.

Лириката на Иван Вазов – теми, ценности, поета. Стихосбирки. Жанрова специфика и символика.

Възрожденски текстове: ”Пряпорец и гусла”,”Тъгитена България”,”Избавление”,“Епопея на забравените” – митологизация на историята,на възрожденските ценности и личности.

Социална лирика: “Поет и вдъхновение”, “Апатията”, “Линее нашто поколенье”, “Елате ни вижте!”. Етични идеи.

Иван Вазов и конституирането на новата българска лирика. Стихосбирките “Гусла”, “Поля и гори”, “Италия”, “Звукове”. Поетът и обществото. “Вътрешният живот” на лирическия персонаж.

Природата в лириката на Иван Вазов.

Новите жанрови форми. Пораждащите образци .

Разказите на Иван Вазов- възрожденски и социални теми. Сакрализация на миналото. Образът на средния човек. Етична проблематика. Поетика на Вазовия разка

Повестите на Иван Вазов. “Немили-недраги” – философия на историята, аксиологизиране на жертвата, сакрализация на хъшовския живот. “Чичовци” – историята през оптиката на пародийното. Родовият космос и неговите парадокси. Повестите на Иван Вазов и белетристичните традиции от 60-те и 70-те години на ХІХ век.

Романите на Иван Вазов. “Под игото” – между романното и епическото жанрово начало. Идеи за историята. Сакрализация на Високото възраждане и на българската историческа духовност. “Нова земя” – роман за следосвобожденския живот на България. “Казаларската царица”.

5. Константин Величков

Обществено и културно дело. “В темница” – книга за национално-освободителните борби. “Цариградски сонети” и новите процеси в лириката ни след Възраждането. Вътрешният живот на лирическия Аз. Сонетът като лирически жанр в творчеството на Константин Величков и в следосвобожденската поезия. “Писма от Рим” и новият диалог с културните ценности на Западна Европа.

6. Реализмът в българската литература

Позитивистичната философия и реалистичната литературата през ХІХ век. Национална специфика на българския реализъм. Типология. Тематика и проблематика. Въпроси на поетиката. Жанрови тенденции. Реализмът и народничеството.

7. Стоян Михайловски

Живот и творческо дело. Екзистенциални проблеми. Философски идеи. Сатира. “Поема на злото”, “Философически и сатирически сонети”, “Книга за българския народ”.

8. Алеко Константинов

Живот и творческо дело. “До Чикаго и назад” и проблемите на урбанизма, техническия прогрес, цивилизоваността и цивилизацията от края на ХІХ век. Ние и другите.“Бай Ганьо”-етични и социални проблеми. Героят като социален символ.

9. Георги Стаматов

Живот и творческо дело.Етични идеи,нравствени и морални идеи в разказите на Георги Стаматов. Разкази за времето след войните. Поетика на разказите.

10. Тодор Влайков

Живот и творческо дело. Тодор Влайков и народничеството. Разказите на Тодор Влайков-нравствени и социални идеи. Наративни техники, персонажна система, реалистична символика.Моделът на Влайковия разказ. Етнокултурата в разказите на Тодор Влайков. “Дядовата Славчова унука”, “Леля Гена”, “Ратай”,”Вестовой”, “Чичо Стайко”, “Каменов”, “Среща” и др. Мемоарните книги на Тодор Влайков

11. Михалаки Георгиев

Живот и творческо дело. Разказите на Михалаки Георгиев-теми идеи, символика, техника на разказването, метафори.

12. Антон Страшимиров

Живот и творческо дело. Сборникът “Смях и сълзи”. Бит и социални конфликти.Повествователна техника-специфика.. Социален критицизъм и психологизъм в творчеството на Антон Страшимиров. Колективното безсъзнателно. Повести- “Змей”, “Габровка”. Драми- “Вампир”, ”Свекърва”.Романи-“Хоро”, “Роби”.Народоведски трудове.

13.Елин Пелин

Късите разкази на Елин Пелин. Тематика. Социални проблеми.Универсалното в разказите на Елин Пелин. Поетика на късия разказ.

Повести –“Земя”, “Гераците”. Нравствени проблеми, композиция, персонаж, стил. “Под манастирската лоза”- философия на етичното. Нравствените ценности. Поетика.

14. Кирил Христов

Лирическият персонаж в поезията на Кирил Христов. Представата за времето, за ценностите. Любовна лирика. Пейзажна лирика. Гражданска лирика. Поезия за войните. Поетика.”Чада на Балкана”-национален епос. Драмите на Кирил Христов Романите на Кирил Христов. Мемоари.

15. Кръгът “Мисъл

и българската литература от края на ХIХ–началото на ХХ век. Естетическа програма. Програмни статии на Пенчо Славейков и д-р Кръстев. Специфика на индивидуализма на “Мисъл”. “Мисъл” и българският модернизъм. Жанровото съзнание на кръга “Мисъл”. Идеи за поетически език. Представата за адресата. “Мисъл” и възрожденската култура. Отношението към фолклора.Универсализиране на националните духовни ценности. Редактиране на предходните културни модели. Новите насоки в българската литература след “Мисъл”

16. Д-р Кръстьо Кръстев

Живот и културно дело. Критическата концепция на д-р Кръстьо Кръстев. Списания. Книги. Значение на делото на д-р Кръстьо Кръстев.

17. Пенчо Славейков

Творчеството на Пенчо Славейков – начало на естетическо и художествено обновление в българската литература от края на ХІХ – началото на ХХ век. Стихосбирки. “Епически песни” – философски идеи и поетика. “Сън за щастие”- душевни настроения, пейзаж, особености на поетиката. “На Острова на Блажените” – идеи и художественост. Литературната мистификация като феномен на културата. “Кървава песен” – философия на историята. Прозата на Пенчо Славейков. Пенчо Славейков като литературен критик.

18. Петко Тодоров

Идилиите на Петко Тодоров – нов модел за българската проза. Митовете в прозата на Петко Тодоров. Новият персонаж и неговото поведение. Идеите на индивидуализма, показани чрез неговите персонажи. Националното и универсалното в “Идилии”. Поетика на идилиите. Драматургия.Фолклор, митология и модерност. Създаването на нов жанров модел на българската драма. “Зидари”.

19.Пейо Яворов

Живот, обществена и културна дейност. Стихосбирки. Пейо Яворов и модерната българска лирика. Философията за живота в Яворовата поезия. Смисълът на живота , любовта и смъртта- проблеми в Яворовия лирически свят. Създаването на нов поетичен език. Символика. Пейо Яворов в "Мисъл". Пейо Яворов и българския символизъм.

Драматургията на Пейо Яворов – идеи и поетика. Пейо Яворов и модерната българска драма.

Прозата на Пейо Яворов: “Гоце Делчев”, “Хайдушки копнения”. Историята, историческите митове и модерното съзнание.

20. Димитър Бояджиев

Ценности, самота и душевна драма в поезията на Димитър Бояджиев. Проблемът за несъзнаваното. Поетика.

21. Българският символизъм

Социокултурната ситуация и европейското изкуство след позитивизма.Влиянието на философията на Артур Шопенхауер и Фридрих Ницше върху интелектуалното мислене в края на века. Интуитивизмът на Анри Бергсон. Естетическата концепция на символистичното европейско изкуство. Поетически език. Образна система. Художествени експерименти. Символизмът-стил в културата от края на ХІХ век.

Национални особености на българския символизъм. Естетика. Поетика. Литературни програми. Периодични издания. Литературни кръгове.

22. Теодор Траянов

и началото на българския символизъм. ”Regina mortua”. Символистична концепция. Настроения. Поетика. Езикът на символите в поезията на Теодор Траянов. Месианизмът в “Български балади". Изразът на преживяванията на българската общност след войните. Символи. “Пантеон” и универсалното духовно строителство.

23. Емануил Попдимитров

Специфика на символиката и лирическата изказност.

Стихосбирки. “Сънят на любовта”.Нови идейни и поетични търсения след войните. Поеми. Естетически изследвания. Литературоведски работи.

24. Димчо Дебелянов

Нравственото преживяване и неговото изразяване в лириката на Димчо Дебелянов. Индивидуалистични, символистични("Легенда за разблудната царкиня"), реалистични текстове. Символика. Поетически език.

25. Николай Лилиев

връх и завършек на българския символизъм. Стихосбирки. Духовното съвършенство в лириката му. Съвършенство на художествената изказност.Поетически език и символика.

26. Николай Райнов

Живот и културно дело.Прозата на Николай Райнов. Митологичното в прозата на Николай Райнов. Поетизация на неговата представа за философията на живота. Философска концептуалност. Символика на повествователните форми.Поетика на разказите му.


ЛИТЕРАТУРА
 1. Арнаудов, М. Иван Вазов. Живот и дело., С., 1944.

 2. Арнаудов, М. Кирил Христов. Живот и творчество,С. , 1967.

 3. Арнаудов, М.Яворов, личност, творчество, съдба, С., 1970.

 4. Бенароя М. Теодор Траянов и неговия мир, С., 1926.

 5. Блуждаеща естетика. Българските символисти за символизма. С., 1992.

 6. Българската критика за А.Константинов,С., 1978.

 7. Българската критика за Д. Дебелянов, С., 1988.

 8. Българската критика за Иван Вазов,С., 1988.

 9. Българската критика за Елин Пелин,С., 1991.

 10. Българската критика за П.К.Яворов, С., 1978.

 11. Българската критика за Пенчо Славейков, С.,1974.

 12. Български писатели. Живот – творчество – идеи. (под редакцията на М. Арнаудов) Т.4, 5, 6. С., 1929-1930.

 13. Василев, В. Студии, статии, полемики. С., 1992.

 14. Ганчева Б. Вазовото творчество, С.,1996.

 15. Ганчева, Б. Литература и национална самооценка. Пловдив, 2002.

 16. Георгиев, Н. Тезиси по историята на новата българска литература. // Литературна история, 1987, кн. 16.

 17. Георгиев, Н. Сто и двадесет литературни години. С., 1992.

 18. Георгиев, Н. Анализационни наблюдения. Шумен, 1993.

 19. Дебелянов Д. Съвременни интерпретации, В.Търново, 2003.

 20. Димитров, Н. Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика. Велико Търново, 2001.

 21. Добрев, Д. Символите в творчеството на българските символисти. С., 2000.

 22. Емануил Попдимитров-критически прочити,С., 2007.Жечев, Т. Въведение в изучаването на новата българска литература. С., 1992.

 23. Игов, С. История на българската литература. С., 2001.

 24. Илиев, С. Пътищата на българските символисти.С., 1981.

 25. История на българската литература,Т.3, С., БАН, 1970.Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен, 1997.

 26. Коларов Р. В художествения свят на романа “Хоро”, С., 1988.

 27. Коларов Р.Елин Пелин, С. , 1995.

 28. Критическото наследство на българския модернизъм(съставителство и редакция на Едвин Сугарев, Елка Дмитрова, Цветанка Атанасова), Т.1-3, С., БАН, 2009

 29. Кръстев, К. (с псевдоним В. Миролюбов) Христо Ботйов. П. П. Славейков. Петко Тодоров. Пейо К. Яворов. С., 1917.

 30. Кръстев, К. Етюди, критики, рецензии. С., 1978.Кьорчев, Д. Студии, статии, есета. С., 1992.

 31. Ликова, Р. Проблеми на българския символизъм. С., 1985.

 32. Ликова, Р. Портрети на български символисти. С., 1987.

 33. Ликова, Р. Художествени насоки на българския символизъм. С., 1988.

 34. Мешеков, И. Есета. Статии. Студии. Рецензии. С., 1989.35.

 35. Николов, Малчо. История на българската литература от Петка Р. Славейков до наши дни. С., 1943.

 36. Николов, Малчо. Литературни характеристики на български писатели от П.Р.Славейков до Димчо Дебелянов, С., 1930.

 37. Панова, И. Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа. С., 1988.

 38. Пелева, И. А.Константинов.Биографии на четенето, С., 2002.

 39. Пелева, И. Идеологът на нацията. Думи за Вазов. Пловдив, 1994.

 40. Пелева, И.Четени текстове,П.,1994.

 41. Пенев, Б. Студии, статии, есета. С., 1985.

 42. Радев, С. Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени. С., 1996.

 43. Радославов, И. Българска литература 1880 – 1930. С., 1992.

 44. Русева В. Генеалогия на българската модерност, В.Търново, 2001.

 45. Славата на поета.120 год. от рождението на П. К. Яворов, С., 1999.

 46. Теодор Траянов. Нови изследвания. С., 1987.

 47. Сборник “120 години Пейо Яворов”. С., 2000.

 48. Сборник “Теодор Траянов и неговата епоха”, С., 2008.

 49. Сивриев, С. ,MИТОС и ТЕХНЕ. Опит върху българската литература от миналия век. С., 1999.

 50. Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия., С.,2004.

 51. Стефанов, В. Творбата – безкраен диалог. С., 1992.

 52. Сугарев Е. Николай Райнов-боготърсачът богоборец, С.,2008.

 53. Тиханов, Г. Жанровото съзнание на кръга “Мисъл”. С., 1998.

 54. Хранова, А. Български интертекстове,П.,2002.

 55. Цанов, С. За религиозните кодове на българската литература. Шумен, 1995.

 56. Шишманов, И. Иван Вазов. Спомени и документи. С., 1976.

 57. Яворов. Раздвоеният и единният. Нови изследвания. С., 1980.

 58. Яворов П.К. Съвременни интерпретации, В.Търново, 2002.

 59. Яворов-литературни и биографични сюжети,С.,БАН, 2009.

 60. Янев, С. Традиции и жанр. С., 1975.

 61. Янев, С. Пародийното в литературата. С., 1989.


Свързани:

Програма по нова българска литература(1978-1919) iconПрограма за докторантски изпит по българска възрожденска литература
Преход от стара към нова литература; контексти и специфика на Българското възраждане
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconПрограма на бки прага за месец януари 2011
Българска библиотека“ при бки-прага предлага българска и преводна литература, справочна литература, речници и учебници по български...
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconПоследователно е учител по български език и литература в с. Церетелево, Пловдивско, и библиотекар в Университетската библиотека
Университет по библиотекознание и информационни технологии в София, а през 1978 г. – „Българска филология” в Пловдивския университет...
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconЛитература за пети клас българска литература
Припомнете си и добре познатите ви приказки: “Грозното патенце” от Х. К. Андерсен, “Котаракът с чизми” от Шарл Перо и “Гъсарката...
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconДневник белогвардейца
Харбине, до весны 1919 г. 26 марта 1919 г был назначен Главным Начальником Снабжения при Ставке адм. Колчака и в конце апреля того...
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconИзбранное. Глава первая
Случилось это в 1919 году, помню точно — в конце июля 1919 года Есть в жизни даты и события, которые не забываются. Для меня таким...
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconСписък с препоръчителна литература за шести клас българска литература

Програма по нова българска литература(1978-1919) iconКонкурс за нова българска комедия "Габрово 03"
Пиесата е наградена от саб в третия национален конкурс за нова българска комедия “Габрово 03”
Програма по нова българска литература(1978-1919) iconЛитература за трети клас българска литература
Празничен календар на българчето : Българските празници и обичаи в стихове и картинки
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом