Българска национална академия по медицина
ИмеБългарска национална академия по медицина
страница28/28
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер3.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.business.bg/site_files/d-prdfiles/5586/orton2.docx
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
(фиг.224)

През 1962 год. Майер (Maier) установил възможността за частична имобилизация с помощта на бандажи и корсажи (лумбостати). Така например, корсажът на поясния дял на гръбначния стълб не ограничава движенията. Той напомня за поддържането на по-хубава стойка от пациента и служи като субективна спирачка на движенията.

Разтоварващия корсаж по Хоман, (Hohmann) обратно- ограничава сгъването и разгъването с 30°, а също така наклона в страни и ротацията с 20°. (фиг.225)

В зависимост от изпълнението на тези полутвърди корсажи при лечението с тях може да се обхване целия спектър от синдроми на лумбалния дял на гръбначния стълб. При плътно прилепване на ортезите към трупа междупрешленните дискове в подвижните сегменти на лумбалния дял на гръбначния стълб, се натоварват приблизително с 30% по-малко.


Твърди фиксиращи ортези

Те обхващат повърхността на тялото и имат на първо място фиксиращ ефект, който се постига с помощта на последователно прилагане на принципа за действие на силите в три точки.

Скелетираната форма на корсета, увеличаваща комфорта при носене, не трябва да допуска движения, стимулиращи неправилна стойка.

В съответствие с показанията за разтоварване на гръбначния стълб, той може да извършва компресия върху коремната стена.

Фиксиращите корсети се изготвят или от скелетен тип-метал,кожа и пластмаса, или от листови термопластични материали.

Бостонския фиксиращ корсет (BOB boston overlape brace) (фиг.226) използува ефекта на повишаването на вътрешно коремното налягане. В зависимост от локализацията на заболяването към него може да се поставят надстройки с гръдни пелоти.

Фиксацията на торса и предотвратяването на накланянето в корсета се осъществява с помощта на гръдни пелоти. (фиг.227) В зависимост от нивото на заболяването се определя и височината на задната стена на корсета. До Тh-10 плешките са свободни; до Тh-8 плешките се обхващат от ортезата; по-горе от Тh-8 ортезата е с главодържател.

За коригиране на гръбначната деформация конструкцията може да се допълни с компресиращи пелоти.

С помощта на фиксиращия корсет заедно с имобилизацията се постига и статична реклинация (изправяне). Благодарение на преразпределението на масата на тялото и на изменението на стойката се намаляват върховите натоварвания върху телата на прешлените и междупрешленните дискове.

За предотвратяване на отклонението на трупа в страни и по такъв начин, за предотвратяване прогресирането на заболяването, между гръдните пелоти и задната противоопора е необходимо поставяне на връзка (странична пелота) (фиг.228).


Коригиращи ортези (корсети)

За коригиране на неправилната стойка се използват ортези с твърда основа, фиксиращи тазовия пръстен. Той служи като противоположна опора за коригиращите сили на подвижните, пластмасови, метални или от слоеста пластика, коригиращи пелоти.

Такива ортези имат лечебен ефект при правилно поставяне на пелотите и насочване на силите на натиск. По този начин се коригира неправилното положение и посока на растежа; разтоварват се дялове на гръбначния стълб чрез изменение на положението на трупа; прекъсва се прогресиращото нарастване на деформациите и се предотвратява по-нататъшните увреждания на прешлените.

Действието на силите на пелотите е насочено към един или няколко дялове на гръбначния стълб в една или няколко плоскости.

Размерът на пелотите създаващи налягане и дължината на раменете на тези лостовете се определя от степента на деформацията на гръбначния стълб.

Съществуват:

- активни коригиращи ортези (корсети) т.е. болният е длъжен активно да осъществява корекцията. “Активни” или “полуактивни” корсети се използват там, където е възможно да се постигне корекция на деформацията със силите на мускулатурата на болния (вътрешни сили).

- пасивно коригиращите корсети т.е. корекцията се извършва от натискащите пелоти. В случаите с ползването на “пасивни” корсети резултатите се постигат с помощта на коригиращи пелоти (външни сили).


Коригиране на изкривяванията във фронталната плоскост.

Неправилната стойка във фронталната плоскост се срещат при сколиозата.

С помощта на корсети, създаващи налягане (натиск) по принципа на трите или четирите точки могат да се коригират деформациите и да се насочва растежа в посока към корекция (фиг.229). Този тип корсети ограничават движението в неправилна посока, без да влияят на другите движения.

Принципът на действие на коригиращите корсети се постига със създаване на коригиращи условия чрез действие на трите или четирите сили, асиметрично разположени в една фронтална плоскост. Двете от силите действат от страна на вдлъбнатината на изкривяването, а третата от страна на изпъкналостта.

Ако налягането на коригиращите пелоти превишава 2,5Нg/см, то се нарушава кръвообращението, в следствие на което възникват некрози на кожата и язви в местата на контакт. В консервативната ортопедия, за съжаление няма съответстващи прибори за измерване на налягането, т. е. ориентацията става от показанията на болния. Тези показания заедно с постоянния контрол на местата, върху които се оказва налягане, обикновено са достатъчни.


Коригиране на изкривяванията в сагиталната плоскост

Патологичните отклонения на формите на физиологичните дъги на гръбначния стълб в сагиталната плоскост изискват използване на коригиращи ортези. За корекцията на засилена гръдна кифоза и привеждането и в нормално положение са нужни реклиниращи ортези. При това, заедно с корекцията на кифозата се получава разтоварване на телата на прешлените в гръдната област и увеличаване натоварването в междупрешленните стави.

Корекцията на патологично увеличената поясна (лумбална) лордоза изисква използване на хиперекстензиращи (преразгъващи) ортези. С тях се получава натоварване на поясните прешлени и отбременяване на междупрешленните стави.

Делордозиращите ортези се препоръчват при лечението на състояния на “накланяне” таза напред и увеличаване на физиологичната лумбална лордоза, при дегенеративни процеси в областта на междупрешленните стави и в случаи на недостатъчност на мускулите на коремната преса. Те водят до пренасянето на натоварването върху тялото на прешлените и разтоварване на междупрешленните стави.

При децата и юношите в случаите на порочна стойка и леки нефиксирани деформации се препоръчват предпазни бандажи и реклинатори. (фиг.230) Активно подобряване на стойката се постига с предпазни ремъци от полуеластични материали.

По-стабилните реклинационни корсети са показани при леки нефиксирани кифози и при лека заоблена гърбица. Компенсаторното усилване на лордозата на поясния (лумбален) дял се блокира с помощта на коремна пелота. (фиг.231)

Такива ортези се използват, също така, за профилактика на прегърбването при възрастова остеопороза и дегенеративни изменения на гръбначния стълб (Тh-10). (фиг.232)

С този корсет (фиг.233) се постига реклиниране (изправяне) на таза и така делордозирания юноша се подтиква към активна корекция на гръдната кифоза. Задният горен ръб на корсета служи като противоопора на гръдната пелота. Тъй като задната и предна стени на корсета са съединени помежду си с ремъци, е възможно безстепенно регулиране на налягането върху корема.

Този корсет (фиг.234) се явява и като поддържаща ортеза на коригираното положение на кифозата при комбинираното лечение с кинезитерапия.

При високоразположените кифози с връх по-високо от Тh-8 няма техническа възможност за поставяне на пелоти в ортезата, поради което ортезите се снабдяват с главодържател. Това са случаи, при които за лечение на кифозата се използва модифицираният корсет на Милуоки. (фиг.235)


Реклинационни лордозиращи ортези

За разтоварване на прешлените на лумбалния дял и за възстановяване на лумбалната лордоза има достатъчно прости, но твърде ефектни ортези.

В зависимост от конструкцията на корсета може да се оказва въздействие в сагиталната плоскост, но също така във фронталната и хоризонтална плоскости.

При корсет на Белер-Фогт (Bahlee-Vogt) (фиг.236) на вертикалната пръстен-шина са прикрепени гръдна и симфизна пелота. Гръбната пелота е свързана с хоризонталната шина с пръстен на нивото на талията. Корсетът усилва лордозата, но върху движенията във фронталната плоскост не влияе.


Корекция при сколиоза

Корсети с коригиращо три и четири опорно действие.

Сколиозата е свързана не само със странични изкривявания, но също така с ротация на целия гръбначен стълб и с изменения на формата на отделни прешлени. За лечение на изкривявания до 30о по Кобб са полезни само хоризонтално насочените коригиращи сили. При изкривявания от 30о до 50о действат хоризонтални и вертикални сили, а при повече от 53о - само вертикални сили. От тук следва извода, че при изкривявания до 45о главодържателят може да се пренебрегне, ако върхът на изкривяването лежи не по-високо от Тh-6.

При корсета на Милуоки (Milwaukee) (фиг.237) болният извършва активна корекция на кривината.Тази активна корекция се поддържа чрез пасивно ортезно делордозиране. Болният трябва да има възможност за самоекстензия (изопване) приблизително на 3 см. над подбрадната пелота. Не трябва да се допуска натиск върху долната челюст, тъй като това може да доведе до тежки деформации на зъбната редица в подрастващите.

Корсета на Стагнар (Stagnare) (фиг.238) има към предната и задна вертикални шини прикрепен тазов пръстен с коремна пелота. В зависимост от вида на сколиозата, към шините са прикрепени поясна и гръдна пелота. Гръдната пелота, която обхваща трупа, поддържа раменния пояс успоредно на таза.

Бостон корсета (Boston) (фиг.239) е препятстващ ротацията коригиращ корсет за лумбалния отдел на гръбначния стълб при сколиоза. Той има коремна пелота и се изработва от готови модули. Препоръчва се при сколиоза на поясния (лумбален) дял на гръбначния стълб.

2. При сколиоза с връх до Тh-8 се използват полуопасващ торса, стабилизиран със странични алуминиеви скоби корсет на Шено (Chenean) (фиг.240). Тази, блокираща ротацията, рамково-скелетна ортеза допуска свободно разширяване на гръдния кош, действа активно чрез целенасочено регулиране на дишането и пасивно чрез големи пелоти, блокиращи ротацията. Използва се за лечение при сколиози до 45о по Кобб с връх на кривината не по-високо от Тh-6.

В CBW (Cheno-Boston-Wiesbaden) Шено-Бостон-Висбаден корсета са обединени принципите на действие на корсета на Шено и Бостонския корсети. Разположението на притискащите пелоти, а също така крайния дизайн на ортезата са с важни терапевтични критерии, които се планират и изпълняват за всеки болен индивидуално (фиг.241).С помощта на задна катарама (заключалка) може да се постигне по-силно странично коригиращо налягане. Използва се за лечение на сколиоза до 45о по Кобб с връх до Тh-6.

За децата, които не могат да носят и през деня класическите модели корсети, се предлага една нова идея за лечение на сколиозата с хиперкоригиращи нощни корсети (фиг.242). Те са ефективни при ниските гръдно лумбални сколиози с пластични или относително пластични кривини. При тях корекцията се извършва още при взимането на гипсовата мярка и представлява максимална хиперкорекция на кривината. В пластмасовия корсет с така фиксираната хиперкорекция детето спи нощем. Идеята на авторите е, че при сън се получава максимална корекция от релаксация на гръбната мускулатурата, а през деня децата запазват физиологичния си мускулен тонус.

Конструирането на съвременните корсети с определяне на местата на пелотите и силата на натиска в тях става чрез системи за Компютърно моделиране.


Аспекти на корсетолечението при заболявания на гръбначния стълб

Корсетолечението на деформациите на гръбначния стълб е симптоматична терапия. Тя не влияе на първопричините, довели до заболяването. Това лечение се подразделя на пет етапа, които в по-голямата си част се прилагат в комбинации.

1. Премахване на мускулното напрежение (медикаменти и лечебна гимнастика).

2. Активни упражнения за изправяне на деформациите и укрепване на отслабените мускули (асиметрична лечебна гимнастика).

3. Достатъчно дълго и непрекъснато използване на пасивни средства за корекция (корсетотерапия).

4. Предотвратяване на рецидив (корсетотерапия до приключване на костната зрялост).

5. Операция (хирургична терапия).

В зависимост от етапа на лечение, различаваме предоперативно и следоперативно лечение с корсети.

При това различаваме “лечебни ортези”, коригиращи и реклинаторни корсети, които трябва да ускорят процеса на оздравяване и се ползват временно (временни фиксиращо-реклиниращи, и фискиращо-отбременяващи).

“Заменящи ортези”, ортези които трябва да заменят функцията на мускулатурата или “облекчаващи ортези” постоянно фиксиращо-реклинационни и фиксиращо-отбременяващи ортези за продължително ползване.

Необходимостта от една или друга ортеза в системата на корсетолечението зависи не само от степента на патологичната деформация, но и от оптималните за лечението технически показания.

Отговорността за удачното консервативно лечение пада върху екипа от лекар, кинезитерапевт и ортопедичен техник.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Свързани:

Българска национална академия по медицина iconБългарска академия на науките и изкуствата научен център за бъл гарска национална стратегия
Акад. Емил Александров, Научен център за българска национална стратегия – секция „Външна политика”
Българска национална академия по медицина iconНаучен център за българска национална стратегия българска национална доктрина
Българската национална доктрина (бнд) е разработена от Научния център за българска национална стратегия (нцбнс). Работата по проекта...
Българска национална академия по медицина iconСедма национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина
Катедра „ Военна медицина”, 2 Център по военномедицинска експертиза и авиационна медицина
Българска национална академия по медицина iconПроект "Лятна Академия по спешна медицина"
Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет (асмб – су)
Българска национална академия по медицина iconИнститут за балканистика с център по тракология "проф. Ал. Фол" българска академия на науките
Българска академия на науките и Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta I glazbe
Българска национална академия по медицина iconБългарска академия на науките
Закона за обществените поръчки /зоп/ и глава осма „а от зоп с предмет: „Ремонт на помещения, заемани от Централната библиотека на...
Българска национална академия по медицина iconПрограма 03. 12. 2005 г
Национална академия по разработка на софтуер (нарс) съвместно с Българска асоциация по разработка на софтуер (барс)
Българска национална академия по медицина iconКъм годишния финансов отчет на българска национална телевизия за 2011 година
...
Българска национална академия по медицина iconБългарска национална федерация по металдетектинг
На българска национална федерация по металдетектинг относно закона за културното наследство
Българска национална академия по медицина iconБългарска национална телевизия счетоводна политика на българска национална телевизия
Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация, Указанията на Министерството на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом