До фирми и медиите!
ИмеДо фирми и медиите!
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер15.45 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.riosv.icon.bg/items/documents/191_1.doc
До фирми и медиите!


Важно:

Информираме Ви за следните изменения и допълнения в приложения IV и V на на Регламент (EC) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали - Регламент REACH:

I) В приложение IV: Заличават се Витамин А, Въглерод, Графит и Варовик.

В тази връзка, производителите и вносителите на въглерод и графит над 1 тон/година трябва да извършат предварителна регистрация на тези вещества до 1 декември 2008 г. и да изчакат предприемането на действия по извършването на същинска регистрация, до окончателното решение на Комисията за статута на тези вещества.

Включване в приложение ІV: Хелий, Неон, Ксенон, Криптон, Фруктоза, Галактоза и Лактоза.

Някои от съществуващите записи за масла, мазнини, восъци, мастни киселини и техните соли се заличават, тъй като не всички от тях отговарят на критериите за включване в приложение ІV, като едновременно с това се обединяват в един общ запис в приложение V, чрез въвеждането на формулировка за ограничаване обхвата на изключенията само до вещества с по-ниска степен на опасност.

II) Добавени в приложение V: Някои растителни масла, мазнини и восъци и някои животински масла, мазнини и восъци, мастни киселини, както и глицерол, които се получават от естествени източници и които не са химически модифицирани и не притежават опасни свойства, освен запалимост и дразнене на кожата или очите; естественият Магнезиев оксид (Периклаз), стъкло и керамични фрити.

Добавянето на масла, мазнини, восъци и мастни киселини в приложение V съответства на заличаването на някои отделни вещества от тези групи от списъка в приложение ІV.

На 8 октомври 2008 г. е приет Регламент (EО) № 987/2008 на Комисията за изменение на Регламент (EC) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на Приложения IV и V (ОВ, бр. L 268, стр. 14 от 9.10.2008).

Настоящият регламент влиза в сила от 12.10.2008 г.

Свързани:

До фирми и медиите! iconЕкологични бизнеси и интелигентно снабдяване (приоритет 5)
Частни фирми, железопътни фирми, комунални фирми и правителствени организации, които трябва да изхвърлят използван креозот или железопътни...
До фирми и медиите! iconСъобщение за медиите
Телиш – Грюнер Велтлинер”, реколта 2005 г. Виното е резултат от съвместен проект на двете фирми, чиято цел е да предложи на българския...
До фирми и медиите! iconОлигополът е пазарна структура, при която има малък брой фирми в отрасъла. Всяка от тях знае, че останалите фирми в отрасъла ще реагират, ако тя промени цената
Ква т нар стратегическа взаимозависимост. Това е ситуация, при която всяко действие на една фирма по отношение на произ­водството,...
До фирми и медиите! iconЩе се проведат двустранни срещи между български и италиански фирми от Провинция Бриндизи, работещи в областта на логистиката
Целта на срещите е установяване на директни контакти с български фирми, с оглед разширяване на външнотърговското сътрудничество и...
До фирми и медиите! iconВече от няколко години стотици хиляди фирми, било то големи корпорации, малки предприятия или просто хора, искащи да продадат нещо, разгънаха масивна
Дане на електронни сделки: компютри, мощни сървъри, телекомуникационни услуги, Интернет капацитет, електронна идентичност, системи...
До фирми и медиите! iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 22. 01. 06
Строителните фирми ще правят конфедерация, коя­то да държи централния ре­гистър на легалните фирми в бранша. Това става ясно от становище...
До фирми и медиите! iconИзследване организационната култура на търговските фирми в България
Всеки от тези измерители (критерии) притежава определени познавателни възможности и може да се използва за по-доброто разбиране на...
До фирми и медиите! iconИталианските фирми и организации по сектори
Европейските стандарти; консултации и услуги в областта на екологията, природните ресурси, агроиндустрията, картографията. Търси...
До фирми и медиите! icon1. Инвестиционна политика Данни за инвестициите от анкетата
От анкетираните фирми в отрасъла се установява, че относителният дял на по-крупните инвестици (над 5 млн лв.) нарастват в периода...
До фирми и медиите! iconДо: Медиите 12. 04. 2012 г
Медията настоява договорите да бъдат предварително публично оповестени, така че зрителите и медиите да имат достатъчно време да се...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом