Министерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
ИмеМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер7.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.customs.bg/messages/PPS 119.2003.docМИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”

РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ

МИТНИЦА РУСЕ
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 211Г, АЛ. 9 ОТ ЗМ ЕКНУР МУСТАФА ГАЙТАН СЛЕДВА ДА СЕ ЯВИ В МИТНИЦА – РУСЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ № 119/2003 Г.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ СЕ ЯВИ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА 14 ДНЕВНИЯ СРОК ОТ ПОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ТАБЛОТО И ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”, ПОСТАНОВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КЪМ ПРЕПИСКАТА И СЕ СМЯТА ЗА РЕДОВНО ВРЪЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 211Г, АЛ 12 ОТ ЗМ.

гр. Русе, бул.“Липник” № 117, тел. (082) 45-73-87, факс- (082) 84-45-68, E-mail: rmu_rousse@elits.rousse.bg

Свързани:

Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Брестовене, обл. Разград следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото и публикуване...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Шумен, ул. “Висока поляна” 3, вх. 2 следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото и...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
С. беловец, обл. Разград, следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото и публикуване...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
София, жк. “Дружба”162, вх. А, Ап. 2 следва да се яви в Митница Русе, ст. 213 в 14-дневен срок от датата на поставяне на таблото...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
На основание чл. 211Г, ал. 9 От зм ашим яшаров ашимов да се яви в митница – русе за връчване на постановление за принудително събиране...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Вов михайлов с последен известен адрес с. Владимировци, ул. “Оборище” 28, следва да се яви в Митница Русе, ст. 215 в 14-дневен срок...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Ертан джебраим мехмед с последен известен адрес с. Боил, обл. Силистра, следва да се яви в Митница Русе, ст. 215 в 14-дневен срок...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Борисов джиджоолу с последен известен адрес с. Нова черна, обл. Силистра следва да се яви в Митница Русе, ст. 215 в 14-дневен срок...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconМинистерство на финансите агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
Леко ангелов иванов с последен известен адрес с. Баячево, обл. Търговище, следва да се яви в Митница Русе, ст. 215 в 14-дневен срок...
Министерство на финансите агенция \"митници\" регионална митническа дирекция русе iconРегионална митническа дирекция русе митница русе съобщени е
Велико Търново, ул. “Сергей Румянцев” №39, следва да се яви в Регионална митническа дирекция Русе, бул. “Липник” 117 за връчване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом