Програма
ИмеПрограма
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер21.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://elearning-phys.uni-sofia.bg/~blagoev/vasko/Progr_doctorant.doc
Одобрил

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

ПРОГРАМА


за конкурсен изпит за докторантура по научната специалност

Физика на плазмата и газов разряд


(шифър 01.03.16)

1.Плазма – основни характеристики, класификации. Дебаевска дължина, електронна плазмена честота, плазмен параметър

2. Движение на частици в газ (основни понятия). Еластични взаимодействия между частиците в йонизиран газ (електрон–атомни удари, кулонови взаимодействия).

3. Нееластични удари на електрони в йонизиран газ (възбуждане и йонизация). Удари от втори род. Видове йонизационни процеси.

4. Еластични и нееластични взаимодействия между тежки частици.

5. Рекомбинация. Видове рекомбинация – тричастична, ударно-радиационна, йонно–йонна и фоторекомбинация.

6. Кинетичен модел на плазма. Функция на разпределение. Общ вид на кине­тичното уравнение на Болцман. Отчитане на ударите.

7. Удари в плазма. Интеграл на еластичните удари между електрони и атоми. Интеграл на нееластичните удари между електрони и тежки частици.

8. Разпределение на електроните по енергии в електрично поле. Система от уравнения за изотропната и анизотропната части на функцията на разпределе­ние. Общ вид на коефициентите на пренос в плазма.

9. Хидродинамичен модел за описание на плазма. Моменти на функцията на разпределение. Уравнения за непрекъснатост и за движение. Уравнение за ба­ланс на енергията.

10. Транспортни процеси в нискотемпературна, слабойонизирана плазма в от­съствие на магнитно поле. Подвижност, дифузия и топлопроводност на електро­ните. Амбиполярна дифузия.

11. Равновесна плазма. Функция на разпределение на електроните в равновесна

плазма. Йонизационно равновесие. Частично равновесие.

12. Кинетика на възбудените състояния в неравновесна нискотемпературна плазма.

13. Кинетика на йонизационното състояние в нискотемпературна плазма.

14. Пробив на газа от електрични полета с различна честота.

15. Самостоятелни разряди – видове разряди, механизми на самоподдържане.

16. Положителен стълб на тлеещ разряд при ниско и високо налягане на газа.

17. Емисионна и абсорбционна оптическа диагностика на нискотемпературна слабойонизирана плазма.

18. Сондова диагностика на плазма.

19. Послесветене на плазма – методи за измерване на атомни константи.

ЛИТЕРАТУРА


1. В Голант, А Жилинский, И Сахаров, Основы физики плазмы, Атомиздат, М., 1987

2. Л Биберман, В Воробёв, И Якубов, Кинетика неравновесной низко-температурной плазмы, Наука, Москва, 1982

3. Е И Мак-Даниел, Процессы столкновений в йонизованных газах, Мир, Москва, 1978
5. Ю П Райзер, Физика газового разряда, Наука, Москва, 1986

6. В Лохте-Холтгревен, Методи исследования плазми, Мир, Москва, 1971


Съставил програмата: /проф. А. Благоев/

Свързани:

Програма iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка
Програма iconПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития...
Програма iconПрограма на семинар на тема
Запознаване с програма “Леонардо да Винчи”, мерките и сроковете за подаване на предложения и програма “Мобилност”
Програма iconДоклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
Относно: Акредитиране на курсове на ф.№ студент в програма реализирал студентска мобилност по програма еразъм в университета в италия,...
Програма iconПрограма „глобални библиотеки българия" 2009 2013г. Програма „Глобални библиотеки България"
Програма „Програма „Глоб@лни библиотеки България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие....
Програма iconПриложение II план-програма
Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена...
Програма iconИнституционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм” на шуменския университет „епископ константин преславски”
Програма iconПрограма на предприятието
Изпълнението на производствената програма и произведената продукция рефлектира върху продажбите на предприятието. На база на производствената...
Програма iconПрограма за развитие мандат 2011-2015 година
Строителната програма/ на Община Поморие е приоритет в програмата за управление. Предвижда се тази програма да се реализира не само...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом