И за да се произнесе взе в предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе в предвид следното
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер36.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://smolyandc.judiciary-bg.org/courts/dc/smolian/webbcap.nsf/c68251221868f592c22577cf002ebfe1
и за да се произнесе взе в предвид следното:


С Присъда № ***/25.11.2010 год., постановена по НОХД № ***/2010 год. по описа на Д. Р. съд подсъдимият В. Д. Г. е признат за невиновен в извършено престъпление по чл. чл.339, ал.1 от НК, са това, че на 18.05.2010 год., в Г. Д. на КПП “З.”, в лек автомобил марка “Р. Л.”, с рег. № *** е държал огнестрелно оръжие, газов пистолет марка “***”, кал.* мм., с № *** и боеприпаси 8 бр. хаосни патрони калибър 9 мм., като същият е бил преработен /премахната е газоразпръсквателната му втулка от цевта/, без да има за това надлежно разрешение.

Със същата присъда е постановено отнемането на преработен газов пистолет марка “***”, кал.*мм., с № *** с пълнител с 8 бр. хаосни патрони, калибър 9 мм. и 1 бр. гилза калибър 9мм. в полза на държавата, като вещ притежаването на която е забранено.

Недоволна от така постановената присъда е останала РП-Д., като я протестира и в протеста си сочи, че присъдата е необоснована и незаконосъобразна и предлага да бъде отменена и постановена друга, с която подсъдимия да бъде осъден.

Представителят на О. П. не поддържа протеста.

Подсъдимия лично и с А. Ч. оспорва протеста.

Въззивният съд след като взе в предвид оплакванията поддържани в жалбата в с.з., както и доводите на страните и на основание чл.313 НПК извърши служебна проверка изцяло на атакувания съдебен акт прие следното:

Подсъдимият е привлечен да отговаря за престъпление по чл.339, ал.1 НК, за това, че че на 18.05.2010 год., в Г. Д. на КПП “З.”, в лек автомобил марка “***”, с рег. № *** е държал огнестрелно оръжие, газов пистолет марка “***”, кал.*мм., с № *** и боеприпаси 8 бр. хаосни патрони калибър 9 мм., като същият е бил преработен /премахната е газоразпръсквателната му втулка от цевта/, без да има за това надлежно разрешение.

Обвинителният акт страда от съществени недостатъци, които напълно опорочават no-нататъшните действия на първоинстанционния съд. Същият не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК. Обема на обвинителният акт в никакъв случай не означава, че същия е изписан по изискванията на НПК. При внимателен прочит на обв. акт е видно, че същия представлява преписване на обвинителното заключение на разследващия полицай като факти. Ако това е допустимо за един разследващ полицай и не води до ограничаване правото на защита на обвиняемото лице, то акта на държавния обвинител, следва да отговаря на определени изисквания от гледна точка на прецизиране на състава на всяко престъпление, в което конкретното лице се обвинява.

Прокурорът е длъжен, след като изложи в един сбит преразказ фактическата обстановка, от която да са видни всички обективни и субективни признаци на престъплението, в които се обвинява лицето, да се мотивира защо приема, че са извършено това престъпление и накратко да анализира доказателствата по делото. Обвинителният акт по настоящото дело, не отговаря на изискванията по чл.246 НПК.

В случая, може да се каже, че на обвинителния акт му липсва фактическа обстановка, която да очертае обективните и субективни признаци на престъплението.В настоящия случай прокурора се е ограничил да посочи само, че от обективна и субективна страна подсъдимия е осъществил състава на чл.339, ал.1 НК. Никъде в обвинителния акт не са посочени онези фактически действия изпълнително деяние, което е предвидено в нормата на чл. 339, ал.1 от НК. Написаното от прокурора не може да бъде възприето от настоящата инстанция като стройна и логична фактическа обстановка, която да очертае признаците на престъплението. Разпоредбата на чл. 339 НК се намира в главата за общоопасни престъпления и има пред вид такава дейност, при която наред с обективната страна на престъплението: 1/ фактическо държане на оръжието, 2/ деецът да има и съзнанието, че той държи това оръжие без надлежно разрешение от съответните държавни органи, т.е. да е налице умишлена вина. Деецът трябва да е съзнавал, че трябва да има разрешение да държи това огнестрелно оръжие, а той да не се е снабдил с такова.

Първоинстанционният съд не е констатирал този пропуск на обвинението и внесъл делото в открито съдебно заседание за разглеждане, като по този начин е нарушил задълженията си по чл. 248, ал.2, т. З от НПК. Бил е длъжен да прекратите производството и да върне делото на прокурора.

Освен това при самото разглеждане на делото първоинстанционния съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като е разгледал делото без на подсъдимия да му бъде назначен защитник, тъй като към момента на разглеждане на делото подсъдимия е бил задържан в следствения арест на Г. П., с което съдът е нарушил чл.94, ал.1, т.6 НПК

Настоящата инстанция констатирайки визираните процесуални нарушения, категорично счита, че присъдата следва да се отмени и делото да върне на Р. П. - Д. за ново разглеждане на основание чл. 335, ал.1, т. 1 от НПК.

Окръжния съд е на становище, че допуснатите нарушения от първоинстанционния съд не биха могли да бъдат коригирани и отстранени пред въззивния съд. Те са отстраними само при ново разглеждане на делото, но същото следва да бъде върнато на фаза досъдебно производство на Прокуратурата.

По изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА П. № ***/25.11.2010 год., постановена по НОХД № ***/2010 год. по описа на Д. Р. съд.

ВРЪЩА делото на Р. П. - Д. за ново разглеждане.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Свързани:

И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе в предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе в предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе в предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе в предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом