И за да се произнесе, взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер43.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
и за да се произнесе, взе предвид следното:


Предложението на РП-Б. подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното:

На 02.05.2009г. св.З. отишъл на гости на свидетелката Н. Л. /снаха на обвиняемият/ в къщата й в с.П., в която къща живее и Л. със своята съпруга-св.Л.. Отношенията между Л. и св.Л. не били добри още приживе на нейният съпруг, който е и брат на обвиняемият, във връзка с възникнали по между им имотни спорове.

Същият ден св.Л. казала на св.З., че иска да й помогне да направят навес в двора на къщата като за целта му дала да ползува стари дъски от двора пред къщата. Разговорът им бил чут от обвиняемият Л..Около 19.00часа св.Л. отишла да купи пирони, а през Т. време св.З. започнал да реже дъските в двора на къщата й. Тогава обвиняемият Л. отишъл в двора си, разделян от този ва св.Л. посредством отрадна мрежа и започнал да обвинява З., че реже негови дъски, както и да го обижда. З. му отговорил, че тези дъски са на св.Л. и да се разбере с нея, като в разправията, св.З. дори замахнал с дъската , който режел в момента към обвиняемият. Ядосан от случващото се и считайки, че дъската , която режел З. е негова, Л. влязъл в къщата си и след минута–две отново излязъл от нея, носейки със себе си кобур с пистолет. Извадил от кобура газов пистолет и произвел с него във въздуха изстрел за да сплаши З. и да го принуди да престане да реже от дъските му. З. се уплашил и закрил лицето си с ръка, така че не могъл да види на къде е насочен пистолета на Л. по време на изстрела Този изстрел бил възприет от съседите на обвиняемият-свидетелите Й. и В. Р..След изтриела на място дошла и св.Л., която заедно със св.З. се прибрали в домът й и сигнализирали в РПУ за случилото се. Въз основа на така полученият сигнал, дежурният П. РУ на МВР-Б. изпратил на място авто-патрул в състав-свидетелите М. П. и Димитър Н.. Св.З. разказал и пред тях за случилото се, като заявил, че бил много изплашен от случилото се. Двамата полицаи отишли до жилището на Л., но констатирали, че външната му врата била заключена, за Т. започнали да викат обвиняемият да се покаже и излезе, но той не направил Т.. На другата сутрин служителите на полицията отново посетили адреса, но пак било заключено и никой не отворил. Едва на следващият ден служители на полицията, установили, че обвиняемият е произвел изтрел със законно притежаващ от него газов пистолет, който той предал доброволно с нарочен протокол .Така се констатирало също, че въпросният пистолет бил с марка “Зораки”, модел 914мм, №002753 и 1 бр.пълнител с 9бр.патрони.

В своите показания св.Л. /съпруга на обвиняемият/ сочи, че е била очевидец на инцидента и съпругът й не е заплашвал З. по никакъв начин, включително и с убийство.

Изложената фактическа обстановка се установява при разпита на свидетелите Р., Л., Л., П. и Н., като същата кореспондира напълно и с обясненията на самият обвиняем.Единствено пострадалият твърди, че възприел заплахи за живота си от поведението на Л. на процесната дата, но заявява, също , че не е видял Л. да насочва и стреля срещу него с процесният газов пистолет тогава. Наред с Т. св.Л. потвърждава, че дъските, които дала на З. да реже на процесната дата, не били с безспорно установена собственост .

били спорни такива.

П. така направените фактически констатации, съдът намира, че с ангажираните по делото доказателства не се установи по категоричен и несъмнен начин, че обвиняемият е извършил от обективна и субективна страна вмененото му престъпление по чл. 144, ал.3 предл.1-во вр. с ал.1 от НК.

От обективна страна въобще не се доказа, че обвиняемият е отправил на процесната дата и място именно отразените в обвинението заплашителни реплики за убийството към св.З.. Единственият, който споменава за такова поведение на обвиняемият е самият З., като неговите показания не кореспондират с другите ангажирани в процеса доказателства, а освен Т. сами по себе си тези показания са неубедителни и некатегорични. В тази връзка З. твърди, че заплахата за убийство била "промърморена" от Л., като свидетелят твърди също, че не видял също дали Л. е стрелял по него с процесният пистолет в последствие, въпреки че именно ползуването на този пистолет се навежда като аргумент за формирана уплаха в З. от поведението на обвиняемият на процесната дата. Видно от показанията на полицейските служители, посетили непосредствено след инцидента процесното място по сигнал на З., последният не им е разказал за въпросната закана за убийство, а само видимо бил изплашен заради ползуваният от Л. пистолет при инцидента, макар и не спрямо него. Ето защо и при тези доказателства и показания на трети , безпристрастни за казуса свидетели, съдът намира, че показанията на пострадалият не следва да се кредитират като достоверни такива.При това положение обаче, макар и да е било неадекватно поведение на обв.Л. спрямо поведението на З. на процесната дата и за процесният случай, само по себе си произвеждането на изстрел от страна на Л. с газов пистолет във въздуха, не покрива признаците на престъпление по чл.144, ал.3, пред.1, вр. ал.1 от НК, след като по обвинение освен последното, обвиняемият е направил и словесно изявление , съдържащо конкретна закана за убийство към З., каквато не се установи и доказа да е била казана от него. Недоказаността на такава словесна заплаха обуславя недоказаността на вмененото престъпление от обективна страна, тъй като поведението на Л. остава само и единствено евентуално в рамките на едно административно нарушение-дребно хулиганство по УБДХ.

Предвид изложеното и доколкото НПК предвижда възможност за ангажиране на наказателната отговорност на един деец, само когато обвинението е доказано по категоричен и несъмнен начин, съдът намира, че П. липсата на такава категоричност и наличието на опровергаващи установената фактическа обстановка в Постановлението на Р. П.-Б. доказателства, П. У. на чл. 304 от НПК, деец като настоящият следва да се признае за невиновен и оправдае по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление.

С оглед на горното и на основание чл. 378, ал.4, т.2 от НПК съдът


Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА В. Б. Л. – роден на ..... г. в с.П., жител в същото село, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, средно образование, безработен, с ЕГН: * за НЕВИНОВЕН в Т., че на 02.05.2009 г. около 19:00 часа в с.П., О.Б. се е заканил с убийство на св.А. С. З. от Г. чрез отправяне на думите “Ей сега ще те убия” и чрез действия, изразяващи се в изваждане и насочване на огнестрелно оръжие – газов пистолет, марка “Зораки”, модел 914 мм, №002753 и възпроизвеждане на изстрел със същия, с което си поведение е възбудил у З. основателен страх за осъществяване на въпросната закана, като го ОПРАВДАВА по повдиганото му обвинение за извършено престъпление по чл.144, ал.1, пред.1, вр. ал.1 от НК.

Решението може да се обжалва и протестира пред БлОС в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и от датата на уведомяване за Р. П. - Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом